Ahlqvist Arja

Land: 
Finland
Institution: 
Institutionen för finsk-ugriska språk, Helsingfors universitet
E-post: 
arja.ahlqvist[at]helsinki.fi
Övrig information: 

- Bebyggelsehistorisk namnforskning på finsk-ugriska området, särskilt substrattoponymi i Mellersta Ryssland