Allard Christina

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
Christina.Allard[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

- Medeltida personnamn

- Släktnamn