Andersson Thorsten

Land: 
Sverige
Institution: 
Uppsala universitet, Seminariet för nordisk namnforskning
E-post: 
Thorsten.Andersson[at]telia.com
Telefonnummer: 
(+46) 018-51 33 27
Övrig information: 

Adress: Grönstensvägen 32, SE-752 41 Uppsala

- Namnbildningsteori

- Ortnamnsetymologi

- Suffixbildningar i ortnamn

- Bygdenamn

- Distriktsnamn

- Ortnamnsgeografi

- »alteuropäische Hydronymie»

- Germanska stambeteckningar

- Indoeuropeiskt/germanskt personnamnsskick

- Moderna förnamn

- Moderna efternamn