Ardis Ronte Eriksen

Land: 
Norge
Institution: 
Sámediggi
E-post: 
ardis.ronte.eriksen@samediggi.no
Övrig information: 

- nordsamisk stedsnavntjeneste