Frank Margit

Land: 
Sverige
Övrig information: 

- Deskription av judiska namn (och personager) i tyskspråkig litteratur
- Excerpering av svårinterpreterade, speciellt kultrelaterade, judiska namn
- Namn och namngivning i verk av judiska författare (England, Frankrike, USA)
- Namnbruk och socialt liv i de östeuropeiska 'shtetl'
- Recensioner av utländska verk och artiklar om judiska författare och juridisk namngivning (på svenska och tyska)