Hagervall Claes Börje

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå
E-post: 
Claes.Borje.Hagervall[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

- Övre Norrlands ortnamn

- Ortnamnen i Västerbottens län

- Ortnamn i Umeå kommun