Heinesen, Line Lysaker

Land: 
Norge
Institution: 
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene, Språkrådet
E-post: 
line.lysaker.heinesen@sprakradet.no