Kepsu Saulo

Land: 
Finland
Övrig information: 

- Namnen i Ingermanland

- Sydkarelska bynamn