Lehikoinen Laila

Land: 
Finland
Övrig information: 

- Karelska namn