Lindblom Else Britt

Land: 
Sverige
Övrig information: 

- Gårdsnamn i Överluleå, Edefors och Råneå socknar