Magnusson Bo

Land: 
Sverige
Övrig information: 

- Skärgårdsnamn kring Kalmar