Ringdal Claes

Land: 
Sverige
E-post: 
claes.ringdahl[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

 

- Skånes ortnamn 

-ortnamn i Skåne  

-sydsvenska ortnamn