Simola Markku

Land: 
Finland
Övrig information: 

- Namnen i Strömfors (det forna Stor-Pyttis) i östligaste Nyland