Strid Jan Paul

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutionen för Tema, Linköpings universitet
E-post: 
janst[at]isk.liu.se
Övrig information: 

- Studier över sjönamn i södra Östergötland
- En studie över de svenska ortnamnen på -rum
- Studier över ortnamn och bebyggelsehistoria i östra Götaland
- Ölands runinskrifter