Mikä NORNA?

Pohjoismainen nimistöntutkimuksen yhteistyökomitea (NORNA) on pohjoismaisten nimistöntutkijoiden yhteistyöelin.

Komitea perustettiin vuonna 1971. Komiteassa on edustus (jäsen ja varajäsen) seitsemästä maasta, jotka ovat Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja ja Ruotsi. Komitean tehtävänä on edistää nimistöntutkimusta Pohjoismaissa ja kannustaa pohjoismaisia nimistöntutkijoita yhteistyöhön.

Komitea järjestää nimistökongressin yleensä viiden vuoden välein. Kongresseissa valitaan myös aina uusi komitea. Kongressien välillä järjestetään symposiumeja nimistöntutkimuksen eri aloilta. Symposiumien ja kongressien esitelmien pohjalta laaditut artikkelit julkaistaan yleensä NORNA-rapporter-sarjassa. Namn och Bygd -aikakauslehdessä ilmestyy vuosittain katsaus NORNAn toiminnasta sekä kuvaus vuoden aikana Pohjoismaissa julkaistuista alan teoksista ja artikkeleista.

Tällä sivustolla on otsikon Namnbibliografin alla tietokanta pohjoismaisten tutkijoiden nimistöaiheisesta kirjallisuudesta. Tiedot kattavat kirjallisuustiedot vuodesta 2013 eteenpäin, mutta tietokantaa on tarkoitus myös täydentää aiempien vuosien kirjallisuusviitteillä. Uusia bibliografiatietoja tuodaan tietokantaan säännöllisesti. Sivustolla on lisäksi yhä vuosien 2003–2012 bibliografia.

Sivustolla on myös tapahtumakalenteri, jossa kerrotaan ajankohtaisista symposiumeista, seminaareista, väitöksistä, kursseista ym. Kalenteri korvaa aiemman uutiskirjeen. Sivustolla on lisäksi tietokanta pohjoismaisista nimistöntutkijoista. Se sisältää paitsi henkilötiedot ja mahdolliset sähköpostiosoitteet myös tietoja tutkimusaloista tai -intresseistä.