Peterson Lena professor emer. fil. dr

Land: 
Sverige
Institution: 
Seminariet för nordisk namnforskning
E-post: 
Lena.Peterson[at]nordiska.uu.se
Telefonnummer: 
(+46) 018-36 78 59
Övrig information: 

Gråalsvägen 12, SE-755 50 UPPSALA
 

Institutionsadress: Seminariet för nordisk namnforskning, von Kraemers allé 19, Box 135, SE-751 04 UPPSALA
 fax (+46) 018-471 34 02

- Personnamn: etymologiska, morfologiska och semantiska studier
- Nordiskt runnamnslexikon
- Lexikon över urnordiska personnamn