Bakken, Kristin

Land: 
Norge
Institution: 
Utviklingsavdelinga, Riksantikvaren
E-post: 
Kristin.Bakken@ra.no
Övrig information: 

Leksikalisering og proprialisering, sammensetninger og lydendringer, metode og teori i navneforskningen, leksikalsk spredning av lydendringer, navn i middelalderdiplomer, restituering av lydendringer