Mikä NORNA?

Pohjoismainen nimistöntutkimuksen yhteistyökomitea (NORNA)

NORNA on pohjoismaisten nimistöntutkijoiden yhteistyöelin.

Komitea perustettiin vuonna 1971. Komiteassa on edustus (jäsen ja varajäsen) seitsemästä maasta, jotka ovat Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja ja Ruotsi. Komitean tehtävänä on edistää nimistöntutkimusta Pohjoismaissa ja kannustaa pohjoismaisia nimistöntutkijoita yhteistyöhön. Komitea järjestää nimistökongressin yleensä viiden vuoden välein. Kongressien välillä järjestetään symposiumeja nimistöntutkimuksen eri aloilta. Symposiumien ja kongressien esitelmien pohjalta laaditut artikkelit julkaistaan yleensä NORNA-rapporter-sarjassa.

Otsikon Namnbibliografi alla on tietokanta pohjoismaisten tutkijoiden nimistöaiheisesta kirjallisuudesta. Tiedot kattavat kirjallisuustiedot vuodesta 2013 eteenpäin, mutta tietokantaa on tarkoitus myös täydentää aiempien vuosien kirjallisuusviitteillä. Uusia bibliografiatietoja tuodaan tietokantaan säännöllisesti. Sivustolla on lisäksi yhä vuosien 2003–2012 bibliografia. Sivustolla on myös tapahtumakalenteri, jossa kerrotaan ajankohtaisista symposiumeista, seminaareista, väitöksistä, kursseista ym. Lisäksi sivustolla julkaistaan muita pohjoismaista nimistöntutkimusta sivuavia uutisia. Sivustolla on myös tietokanta pohjoismaisista nimistöntutkijoista. Se sisältää paitsi henkilötiedot ja mahdolliset sähköpostiosoitteet myös tietoja tutkimusaloista tai -intresseistä.