Utlysta medel för yngre forskare

  • Posted on: 13 March 2023
  • By: Anonymous (ej verifierad)

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser maximalt fem stipendier ur Lars Hellbergs fond ”till unga forskare i nordiska språk som arbetar tvärvetenskapligt”, som det heter i fondens stadgar. Det rör sig om projekt på maximalt 12 månader. Sista ansökningsdag: 31 mars 2023.

Läs mer: https://gustavadolfsakademien.se/aktuella-utlysningar

Bogudgivelse og seminar

  • Posted on: 12 January 2023
  • By: Birgit Eggert

På Arkiv for Navneforskning har vi fornøjelsen af at kunne annoncere endnu en bogudgivelse. I anledning af hundredåret for udgivelsen af bind 1 i serien Danmarks Stednavne med bindtitlen ”Samsøs Stednavne”, fejrer vi dette med jubilæumsbogen Danmarks Stednavne 100 år. Bogen indeholder 12 artikler, hvoraf nogle omhandler navneforhold på Samsø (såvel stednavne som personnavne), mens andre forholder sig til forskellige vinkler af værket Danmarks Stednavne som helhed. Alle artiklerne er skrevet af forskere, som på den ene eller anden måde har arbejdet nært med Danmarks Stednavne.

To nye bøger om danske stednavne

  • Posted on: 22 December 2022
  • By: Birgit Eggert

Ved Arkiv for Navneforskning er der i slutningen af 2022 udkommet to nye stednavnebøger. Den ene er bind 27 i serien Danmarks Stednavne: Læsøs Stednavne ved Birgit Eggert. Den anden er et supplementsbind til serien Danske sø- og ånavne: DSÅ Plus – Supplement til Danske sø- og ånavne ved Bent Jørgensen.

Læs mere her: https://navn.ku.dk/nyt-om-navne/nyt-liv-i-to-gamle-stednavneserier/

NORNA-symposium Namn och konflikter

Inbjudan (Första utskicket, oktober 2022)
NORNA-symposium Namn och konflikter 14–16 november 2023
Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter. Det arrangeras gemensamt av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Digital NORNA-föreläsning 31 oktober 2022 med Birgit Eggert

Inom ramen för NORNA:s öppna digitala föreläsningsserie kommer Birgit Eggert att hålla föredrag den 31/10 kl. 15.00-16.00 (svensk tid) med titeln: Nutidens fornavnevalg i Danmark: unikke navne, navnevarianter og Dansk Navneleksikon. Birgit kommer att tala danska under föredraget. Studenter, kolleger och andra intresserade är välkomna att delta via zoomlänken nedan:

Stipendieutlysning och uppsatspriser från Ortnamnssällskapet i Uppsala

  • Posted on: 2 June 2022
  • By: Anonymous (ej verifierad)

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2022 om 100 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse. Dessutom har sällskapet i år inrättat priser för uppsatser i namnforskning till förtjänta studenter på avancerad nivå i syfte att uppmuntra till vidare akademiska studier och undervisning inom ämnet. Mer information finns i den bifogade filen.

NORNA-rapporter 99

  • Posted on: 23 February 2022
  • By: Väinö Syrjälä

Symposierapporten från NORNA:s 49. symposium Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammanhanger. Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain som organiserades i april 2019 i Guovdageaidnu / Kautokeino har nu utkommit i en digital version.

Digital NORNA-föreläsning: 4 april 2022, Maria Löfdahl

NORNA fortsätter bjuda in alla intresserade, från studenter till etablerade namnforkare, till öppna föreläsningar. Vårterminens föreläsning kommer att äga rum måndag den 4 april 2022, kl. 15-16 (svensk tid) via Zoom. Då kommer Maria Löfdahl att föreläsa med rubriken "Från Foratson food till Wakakuu - vad säger oss namnen i det språkliga landskapet". Föredraget hölls på svenska. Sprid gärna länken till kolleger, studenter och andra intresserade.

Sidor