Bebyggelsenamnens dynamik

NORNA:s 47:e symposium Bebyggelsenamnens dynamik äger rum i Lund den 11–12 maj 2017. Temat är bebyggelsenamnen och förändringar i bebyggelsenamnsskicket. Symposiet är ett samarrangemang mellan Institutet för språk och folkminnen och Nätverket för bebyggelsenamnsforskning. En inbjudan kommer gå ut inom kort men föredrag kan redan nu anmälas till Per Vikstrand per.vikstrand@sprakochfolkminnen.se.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg välkomnar till symposiet Nya vägar inom språkforskningen

Torsdagen den 24 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Nya vägar inom språkforskningen. Till detta symposium har vi bjudit in talare som vi tycker på olika sätt banar ny väg inom sina forskningsområden.

 

Preliminärt program

 

9.00               Introduktion

9.15–10.15    Jenny Öqvist, DFU, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: Sjung som du talar? Dialekt och äkthet i svensk populärmusik.

Sidor