Vad är NORNA?

NORNA in English / NORNA suomeksi / NORNA á íslensku

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA)

NORNA är en sammanslutning av forskare i Norden som specialiserat sig på namnforskning.

Kommittén grundades 1971 och består av sju medlemmar (med suppleanter) från vart och ett av följande länder: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige. Kommitténs syfte är att främja onomastisk forskning i de nordiska länderna och att uppmuntra samarbete mellan nordiska forskare. Under kommitténs överinseende hålls namnforskarkongresser, vanligen med fem års intervaller. Mellan kongresserna har kommittén en samordnande funktion för symposieverksamhet med årliga tematiska symposier. Föredrag från kongresser och symposier publiceras vanligen i serien NORNA-rapporter.

Under rubriken Namnbibliografi på denna webbplats finns en sökbar förteckning över namnrelaterad litteratur, skriven av nordiska forskare. I förteckningen ingår publikationer från 2013 framåt, men avsikten är att förteckningen ska kompletteras också med tidigare litteratur. Ny litteratur förs in kontinuerligt. Tillsvidare finns även Nordisk namnbibliografi 2003–2012 tillgängliga på hemsidan. På webbplatsen finns en evenemangskalender med uppgifter om aktuella symposier, seminarier, disputationer, kurser osv. och det publiceras även andra nyheter kring namnforskning i Norden. På hemsidan finns en sökbar förteckning över namnforskare i Norden. Förteckningen innehåller förutom personuppgifter och eventuella e-postadresser också uppgifter om aktuella forskningsuppgifter och/eller -intressen.