Disputation: Jaakko Raunamaa, Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names

FM Jaakko Raunamaa disputerar 20.11.2021 kl. 10 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names".
Disputationen äger rum i Porthania, sal PIII, Universitetsgatan 3. Disputationen som hålls på finska kan även följas på Zoom, länk finns i Helsingfors universitetets evenemangskalender: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Kalenteri/Suomi?id=62022

Personnamn och migration under medeltiden och tidigmodern tid. En workshop rörande historisk personnamnsforskning och kontaktonomastik

Inbjudan till en workshop

Personnamn och migration under medeltiden och tidigmodern tid. En workshop rörande historisk personnamnsforskning och kontaktonomastik

Datum: 3:e mars 2022
Plats: Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

Digital NORNA-föreläsning: 1/11 2021 Katrine Kehlet Bechsgaard

Med syfte att hjälpas åt att rekrytera nya studenter och doktorander till namnforskningen i Norden kommer NORNA att arrangera en öppen zoomföreläsning som i första hand vänder sig till ovan nämnda målgrupp. I kommittén hoppas vi att alla medlemmar kan hjälpas åt att bjuda in studenter och andra intresserade (genom att förmedla länken till dem) samtidigt som NORNA-medlemmarna naturligtvis själva har möjighet att delta som åhörare vid föreläsningen. (Om konceptet blir välbesökt och uppskattat kommer det att kunna följas av liknande arrangemang i framtiden.)

Den 17:e nordiska namnforskarkongressen och NORNA-kommittén 2021–2025

  • Posted on: 11 June 2021
  • By: Väinö Syrjälä

Den 8.–10.6.2021 ordnades den 17:e nordiska namnforskarkongressen som en digital evenemang hos Helsingfors universitet.
Sammanlagt deltog över 90 namnforskare i kongressen och under tre dagar gavs 35 sektionsföredrag och 2 inbjudna plenarföredrag (av Johanna Isosävi och Guy Puzey). En kongressrapport kommer traditionsenligt publiceras i serien NORNA-rapporter.

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel 2021

  • Posted on: 17 May 2021
  • By: Leila

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2021 om 40 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse

Tänkbara ändamål för den sökande kan vara bland annat dessa (utan prioritetsordning):
• publicering (inkl. tryckbidrag, språkgranskning, översättning),
• anordnande av konferenser, exkursioner, studiebesök och liknande,
• resekostnader, t.ex. deltagande i konferenser och symposier,
• möjliggörande av kortare period av ledighet från annat arbete för att bedriva namnforskning.

Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen 8.-10.6.2021

  • Posted on: 8 March 2021
  • By: Väinö Syrjälä

Välkomna att anmäla er till Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen 8-10.6.2021. Anmälningen är nu öppen.

Kongressen är virtuell och ordnas av Helsingfors universitet.

Temat för kongressen är Namn och gränser och vi är glada att erbjuda 39 föredrag i två sessioner samt 2 plenarföredrag. Programmet publiceras på kongressens webbsida inom mars, https://www2.helsinki.fi/sv/konferenser/den-sjuttonde-nordiska-namnforsk... .

Navne

Forlagsbeskrivelse (Gyldendal):
Navne er bare fascinerende, og de vedrører os alle sammen. Måske ville dit liv sågar være anderledes, hvis du hed noget andet? Siger vi navne, må vi også sige identitet, mode, smag, generationsforskelle, fordomme, forskelsbehandling og sociale stereotyper – blandt meget andet.

Navne er ikke neutrale, men fortæller om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Så det er ikke ligegyldigt, hvilke navne vi vælger. Hvad end det er til et barn, en virksomhed, en gade – eller os selv.

OBS. NY FRIST FOR ABSTRAKT. Norsk stadnamnarkiv i 100 år. Jubileumskonferanse i Bergen 27.–28. oktober 2021.

Hausten 2021, onsdag 27. og torsdag 28. oktober, vert det skipa jubileumskonferanse i samband med at Norsk stadnamnarkiv er 100 år i 2021. Sjå presentasjonen under denne lenka: https://www.uib.no/ub/fagressurser/spesialsamlingene/141237/norsk-stadna...

Under denne lenka finst all informasjon om konferansen, tidsplan og påmeldingsskjema for dei som vil ha innlegg på konferansen.

NY FRIST FOR INNSENDING AV SAMANDRAG (ABSTRAKT) FOR INNLEGG ER: 15.03.21.

Sidor