Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg välkomnar till symposiet Nya vägar inom språkforskningen

  • Posted on: 7 September 2016
  • By: Emilia Aldrin

Torsdagen den 24 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Nya vägar inom språkforskningen. Till detta symposium har vi bjudit in talare som vi tycker på olika sätt banar ny väg inom sina forskningsområden.

 

Preliminärt program

 

9.00               Introduktion

9.15–10.15    Jenny Öqvist, DFU, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: Sjung som du talar? Dialekt och äkthet i svensk populärmusik.

Sidor