Cand.phil. Thomas W. Lassen: Peder Hansen Resen - en dansk frontløber for indsamling af stednavnestof i 1660'erne.

Foredrag i Afdeling for Navneforsknings fredagsseminarrække ved cand.phil. Thomas W. Lassen, middelalderarkæolog, tidligere museumschef ved Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Frilandsmuseet i Maribo. Foredraget begynder kl. 14.15 og finder sted i "Tårnværelset" på 4. sal.

Skånes ortnamn

Boken (SkO A 23) om Östra Göinge härads bebyggelsenamn är skriven av Claes Ringdahl och innehåller bl.a. en relativt kortfattad men tämligen fullständig historik över häradets administration och dess utveckling. Tolkningar av alla sockennamn samt av namnen på alla byar och hemman ingår givetvis samt även av namnen på en del enstaka gårdar med inte helt genomskinliga namn. Vidare ingår alfabetiskt register över alla i boken ingående namn samt efterledsregister, karta över i häradet ingående socknar och dessutom en karta över vilka härader som behandlats i serien Skånes ortnamn.

Bebyggelsenamnen i Hudiksvalls kommun. Hudiksvallsområdet.

Boken, som är skriven av Lennart Hagåsen och utgiven av Institutet för språk och folkminnen, är den första i underserien Ortnamnen i Hälsingland. I 201 artiklar förklaras dels några namn inom Hudiksvalls stad, dels namn på alla byar och några andra bebyggelser i de närmast omgivande socknarna Forsa, Hälsingtuna, Hög, Idenor och Rogsta. Alla namntolkningar diskuteras ingående. Även en del namn på andra håll, också utanför Hälsingland, berörs. Boken innehåller närmare 45 illustrationer i form av foton, specialritade kartor och utsnitt ur officiella kartor.

NORNA:s 46 symposium, Namn och identitet, Tammerfors 21-23.10.2015

  • Posted on: 3 December 2014
  • By: Leila

NORNA-kommittén inbjuder till symposium i Finland hösten 2015, för första gången i Tammerfors. NORNA:s nordiska namnforskarkongress 1998 hölls i grannstaden Tavastehus (Hämeenlinna), och exkursionen styrdes bland annat till Tammerfors, men för övrigt har Tammerfors inte tidigare figurerat på symposiekartan. Värdar för symposiet vid Tammerfors universitet är Antti Leino, professor i finska, och Mona Forsskåhl, professor i nordiska språk.

NORNA 100 - program

  • Posted on: 3 November 2014
  • By: Leila

NORNA 100 (festseminar i anledning af komite møde nr. 100)
Sted: Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, Bygning 27, Njalsgade 136, 2300 København S
http://hum.ku.dk/kontakt/findvej/

Lokale: Salen (27.2.23), Den Arnamagnæanske Samling, 2. etage, lokale 23. Adgang via elevator: Ring på anordning i selve elevatoren. Trappe: Ring på ved dør til 2. etage.

Program
12.00-12.50 Frokost/lunch
Kantinen i bygning 23, 1. etage. Faculty Lounge (egenbetaling)

Sidor