Nätverket för bebyggelsenamnsforskning - workshop 1.10.2015: Bebyggelseskontinuitet og stednavne

  • Posted on: 18 May 2015
  • By: Anonymous (ej verifierad)

Workshop og netværksmøde om praktisk anvendelse af stednavne i museumsarbejde og forskning
Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C – Ny udstillingsbygning

Torsdag d. 1. oktober 2015

09.45 Kaffe og velkomst ved Per Vikstrand & Lisbeth Eilersgaard Christensen
10.00 Peder Gammeltoft, København, Stednavne som kilde til nedlagte bebyggelser
10.30 Trine Borake, Vestsjælland, Sjællands Middelalder – et samarbejde der forsøger at komme hele vejen rundt.
11.00 Charlotte Fabech, Skåne, Anvendelsen af stednavne som kulturhistorisk kildemateriale. Om erfaringer fra tværfaglige forskningsprojekter.
11.30 Diskussion
11.45 Frokost
12.30 Lars Erik Gjerpe, Oslo, Kontinuitet i jernalderens bosetning
13.00 Ole-Jørgen Johannesen, Bergen, Den vestnorske -heim-gården. Forleddstyper, størrelse og plassering i navne- og kulturlandskapet
13.30 Olof Holm, Stockholm, Namn på -hus, -gård och -byn i Jämtland. Några iakttagelser
14.00 Diskussion/kaffe
14.15 Per Vikstrand, Uppsala, Namn utan bebyggelser och bebyggelser utan namn
14.45 Jesper Hansen, Odense, Bebyggelseskontinuitet og stednavnekontinuitet. Præsentation af en model for bebyggelses- og navnedynamik
15.15 Niels Algren Møller, Sydvestjylland, Arkæologiske bebyggelser og stednavne i Vestjylland
15.45 Diskussion og drøftelse af netværksvirksomhed
16.00 Afrunding

Deltagelse koster 125 dkk, hvilket inkluderer kaffe og sandwich på dagen.

Tilmelding til lisch@odense.dk eller per.vikstrand@sofi.se senest 15. september 2015.
Indbetaling senest 15. sept. på: Reg. 2206, Konto 6275396212 (Nordea). Oplys navn og institution ved indbetaling.

Arrangementet afholdes af Netværket for bebyggelsesnavneforskning ved Odense Bys Museer og støttes af Kulturstyrelsen, Danmark, & Kungl. Gustav Adolfs akademien, Uppsala, Sverige

Ladda ner: