NORNA-rapporter 100

  • Posted on: 17 April 2023
  • By: Väinö Syrjälä

En ny NORNA-rapport, nummer 100 i serien har nu publicerats. Namn och gränser. Rapport från den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen den 8-11 juni 2021, redigerad av Väinö Syrjälä, Terhi Ainiala och Pamela Gustavsson, är en digital publikation som kan laddas ned som pdf från NORNA:s hemsida: https://www.norna.org/sites/default/files/rapporter/NORNA100.pdf.

Rapporten innehåller fjorton artiklar baserade på studier som presenterades på kongressen:
Katharina Leibring: Rörelser inom onomastikonet i det 21:a seklet
Katrine Kehlet Bechsgaard: Opblødning af kønsbestemte navnegrænser? Udvikling i normer for brug af fornavne og efternavne
Kendra Willson: Eru öll Blæ ánægð? Gender-bending Icelandic names
Emilia Aldrin: Vad säger väl ett namn? Reflektioner kring teorin om markerade namn utifrån exemplet etniska konnotationer till förnamn
Birger Mård: Fornsvenska kroppsdelsrelaterade binamn
Lennart Ryman: Förnamn och tillnamn. Två personnamnskategorier i källorna från det medeltida Sverige och i ordboksprojektet Sveriges medeltida personnamn
Birgit Eggert & Bo Nissen Knudsen: Navnetræer, grene og stammer – relationer og egenskaber i Dansk Navneleksikon
Peder Gammeltoft: I grænselandet mellem sprog og geografi – hvordan viser man stednavnes sande væsen digitalt?
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Fortnavne i de dansk-norske tropekolonier (Trankebar, Guineakysten og Vestindien)
Unni Leino: Names on the border between word and image – Canting arms as transferred names
Linnea Gustafsson: Är produktnamn verkligen namn? Om produktnamnens ställning som proprium
Emilia Aldrin & Linnea Gustafsson: Människans möte med kommersiella namn: en pilotstudie med den nya metoden eye tracking
Dag Orseth: Pure Perfection – Noen tanker om grensene mellom intensjoner bak og betydning foran navn på travhester
Therese Lindström Tiedemann: Egennamn, morfologi och andraspråksinlärning