Devine Josefin

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala och Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
E-post: 
josefin.devine@sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

doktorand

- ortnamn i Jämtland

- övriga namn och skönlitterära namn