Eldblad Anita

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
Anita.Eldblad[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

- Personnamn i markgäldslängder från Uppland