Namn - språk - ställe. Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum

Väinö Syrjälä disputerar torsdagen 14.6.2018 kl. 12 i nordiska språk vid Helsingfors universitet

Plats: Forsthuset, sal 1, Unionsgatan 40

Opponent är prof. em. Pirkko Nuolijärvi (Institutet för de inhemska språken) och kustos prof. Hanna Lehti-Eklund.

Doktorsavhandlingen finns nu tillgänglig i E-thesis.

Datum: 
torsdag, juni 14, 2018