Nordisk navnebibliografi 2006

Redigeret af Michael Lerche Nielsen, Peder Gammeltoft, Terhi Ainiala, Anfinnur Johansen, Svavar Sigmundsson, Tom Schmidt, Staffan Nyström og Hallgrímur J. Ámundason

1. Danmark

Dalberg, Vibeke. 2006. Vidar Haslum: Artikkelløse stedsnavn i norsk talespråk. [Placenames without a definite article in spoken Norwegian. A study in onomastics and
dialectology.] Doktordisputas [Doctoral dissertation.] 1. opponent: Vibeke Dalberg. Namn og Nemne 22, 2005 [printed 2006]. 11–23.

Dalberg, Vibeke. 2006. (Rec.), Gerrit Bloothooft, Emma van Nifterick, Doreen Gerritzen, Over voornamen. Hoe Nederland aan z’n voornamen komt. 2004. Studia anthroponymica Scandinavica 24. 103–104.

Dam, Peder & Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen. 2006. Danske sted-bebyggelser. En bebyggelsesgeografisk undersøgelse af to danske sted-bygder (Midtsjælland og Vendsyssel) [Danish “sted”-settlements. A settlement-geographical analysis of two Danish regions: Midtsjælland and Vendsyssel.] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.) Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 39–68.

Danmarks Stednavne 25, se Bent Jørgensen.

Egebjerg, Torben & Peder Gammeltoft, se under Gammeltoft, Peder.

Eggert, Birgit. 2006. Danske stednavne på -holt. [Danish place-names in -holt] Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet 2006. [ikke udgivet] Publiceret i pdf-format
[[unpublished] Published in pdf-format]:
http://downloads.navneforskning.ku.dk/Afhandlinger/Birgit_Eggert_Danske_...
http://downloads.navneforskning.ku.dk/Afhandlinger/Birgit_Eggert_Danske_...

Eggert, Birgit. 2006. Vejviser til danske bebyggelsesnavne [Guide to Danish settlement names.] Mål og Mæle 2006:3. 4–10.

Eggert, Birgit. 2006. [fornavneartikler/first-name entries] Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon. Supplementsbind 2. København: Gyldendal. [Amalie, Andreas, Caroline, Charlotte, Clara, Emilie, Emma, Freja, Gitte, Helene, Ida, Josefine, Laura, Lucas, Lærke, Maja, Marcus, Mathias, Mathilde, Oliver, Rasmus, Sebastian, Signe, Thomas, Tobias, Victor, Victoria]

Eggert, Birgit. 2006. [ajourførte fornavneartikler/revised first name entries] Gyldendals Online Leksikon, http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm [Abel, Agnes, Alfred, Anders, Anna, Anne, Arne, Bent, Bente, Birgit, Birgitte, Birte, Bjarne, Bodil, Børge, Camilla, Carl, Cecilie, Christian, Christine, Christoffer, Daniel, Edith, Egon, Elisabeth, Ellen, Else, Emil, Erik, Erna, Finn, Flemming, Frederik, Gerda, Gorm, Grethe, Gudrun, Hanne, Hans, Harald, Helle, Henning, Henrik, Henry, Holger, Inge, Ingeborg, Inger, Ingrid, Irene, Jakob, Jan, Jens, Jesper, Jette, Joachim, Johanne, Johannes, John, Jonas, Julie, Jytte, Jørgen, Kaj, Karen, Karina, Kasper, Katrine, Kim, Knud, Kurt, Lars, Leif, Lene, Line, Lis, Lise, Lone, Louise, Mads, Magnus, Malene, Margrethe, Maria, Marianne, Marie, Martin, Mary, Mette, Michael, Mikkel, Mogens, Morten, Niels, Nikolaj, Ole, Oluf, Otto, Ove, Peder, Per, Peter, Pia, Poul, Preben, Ruth, Sofie, Sten, Susanne, Svend, Søren, Torben, Tove, Ulla, Valdemar, Vibeke, Viggo, Åge, Åse].

Estrup, Henrik & Nikolaj Aarø-Hansen: Navneloven med kommentarer. [The Personal Name Act with comments.] København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Fellows-Jensen, Gillian. 2006. Tormod Torfæus rolle i vinlandsforskningen. [The significance of Thormod Thorfæus for Vinland research.] Tormod Torfæus mellom Vinland og “Ringernes Herre”, Karmøyseminaret 2004. Karmøy: Karmøy kommune. 51–62.

Fellows-Jensen, Gillian. 2006. The Vikings in Yorkshire: the place-name evidence. Margaret Atherden (red.), Yorkshire Names and Dialects. York: PLACE Office, York St John University College. 10–19.

Fellows-Jensen, Gillian. 2006. On the dating of place-names in -bý in England and of the settlements bearing these names. Eva Brylla, Mats Wahlberg & Lars-Erik Edlund (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences 2. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet. 96–104.

Gammeltoft, Peder. 2006. Udgør Ribe Stift et selvstændigt navnemiljø? [Does the Diocese of Ribe form an independent naming milieu?] Ribe Stiftsbog. 88–100.

Gammeltoft, Peder. 2006. Navnet Anholt [The island name Anholt.] Anholt – en kærlighedserklæring, 262–263. Virum: Designmark.

Gammeltoft, Peder & Bent Jørgensen (red.), Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag.

Gammeltoft, Peder. 2006. Scandinavian influence on Hebridean island names. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen (red.), Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag. 53–84.

Gammeltoft, Peder. 2006. Stednavne på gno. -staðir i Hebriderne og Man – et forstudie [Place-names originating from Old Norse -staðir in the Hebrides and Man – A preliminary study.] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.), Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 69–85.

Gammeltoft, Peder. 2006. Stednavne på Drivvejen, North Sea Trail – Explore your costal heritage. [Place-names on the North Sea Trail’s Drivvejen.] Internetpublikation på webadressen: http://217.17.216.14/nscrnave/nst/index.php/about

Gammeltoft, Peder & Torben Egebjerg. 2006. Stednavne i Egvad Sogn. En forsknings- og forvaltningsrapport. [Place-names in Egvad parish. A report.] Internetpublikation på webadressen: http://navneforskning.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Rapport%20-%...

Holmberg, Bente. 2006. Personnavnene i Broderlisten [Personal names in the List of Brothers.] Janus Møller Jensen (red.), Broderliste, Broderskab, Korstog. Bidrag til opklaringen af en gåde fra dansk højmiddelalder. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 123–140.

Holmberg, Bente. 2006. List of publications by Gillian Fellows-Jensen. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen (red.), Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag. 322–350.

Holmberg, Bente & Michael Lerche Nielsen. 2006. Danskernes Navne [Personal names in Denmark.] Internetpublikation på webadressen: http://www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig & Peder Dam, se under Dam, Peder.

Jørgensen, Bent. 2006. Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred, Sjællandsdelen [Place-names in Copenhagen, Sokkelund Hundred, the Sjælland (western) part], Danmarks Stednavne 25, Udgivet af Afdeling for Navneforskning ved Bent Jørgensen. 392 s. København: C.A. Reitzels Forlag.

Jørgensen, Bent. 2006. (rec.) Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006, Namn och samhälle 17. 2006, Studia anthroponymica Scandinavica 24. 114–116.

Jørgensen, Bent. 2006. Retskrivning af stednavne, Det drejer sig om. [Normalisation of placenames, the series Det Drejer sig om] 17 s. København: Stednavneudvalget.

Jørgensen, Bent & Peder Gammeltoft, se under Gammeltoft, Peder.

Korsgaard, Peter. 2006. Kort som kilde. En håndbog om historiske kort og deres anvendelse. [Maps as a source. A guide-book on historical maps and their utility.] Dansk Historisk Fællesråd. Sammenslutningen af Lokalarkiver. Viborg: Special-Trykkeriet, Byens Tryk. 147 s.

Lerche Nielsen, Michael. 2006. Hvad skal barnet hedde? [What to name a child?], 16. reviderede udgave. 192 s. København: Politikens Forlag.

Lerche Nielsen, Michael. 2006. Vimose, Namenkundlich, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage 32. Berlin–New York: de Gruyter. 401–2.

Lerche Nielsen, Michael. 2006. Ravnunge-Tue som navngiven viking, runestensrejser og myte [Hrafnunga-Tófi as a Viking, a sponsor of rune-stones and a myth.] Gunhild Øeby Nielsen (red.), Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.–5. Oktober 2002. Hikuin 32. Højbjerg: Forlaget Hikuin. 7–22.

Lerche Nielsen, Michael. 2006. (rec.), Henrik Estrup & Nikolaj Aarø-Hansen: Navneloven med kommentarer. [The Personal Name Act with commments] København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. Tidsskrift for Familie- og Arveret 2006:6. 444–5.

Lerche Nielsen, Michael & Bente Holmberg, se Holmberg, Bente.

Meldgaard, Eva Villarsen. 2006. Muslimske fornavne i Danmark [Muslim forenames in Denmark.] Studia anthroponymica Scandinavica 24. 87–94.

Meldgaard, Eva Villarsen. 2006. Muslimske fornavne i Danmark [Muslim forenames in Denmark.] Internetpublikation/Ordbog på webadressen:
http://navneforskning.ku.dk/navnepaanettet/muslimske_navne/

Meldgaard, Eva Villarsen. 2006. (Rec.), Gulbrand Alhaug, Fornamn i Noreg frå 1900 til 1975 – med vekt på endringar i namnemønsteret. Studia anthroponymica Scandinavica 24. 101–102.

Rentenaar, Rob. 2006. (Rec.), Friedhelm Debus (Hrsg.), Namen in sprachlichen Kontaktgebieten. Jahrespreise 2000, 2002, 2003 der „Henning-Kaufmann-Stiftung zur Förderung der deutschen Namenforschung auf sprachgeschichtlicher Grundlage“. Deutsche Namenforschung auf sprachgeschichtlicher Grundlage. Beiträge der „Henning-Kaufmann-Stiftung zur Förderung der deutschen Namenforschung auf sprachgeschichtlicher Grundlage“ 1. Hildesheim–Zürich–New York: Georg Olms Verlag 2004. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 61. 344–346.

Rentenaar, Rob. 2006. Muide and mouth. A medieval place-name element in the North Sea region. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen (red.), Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag. 189–207.

Rentenaar, Rob. 2006. Geschiedenis van de naamkunde in Nederland en Vlaanderen tot 2000 [History of onomastics in the Netherlands and Flanders until 2000.] Dr A.C.M. Goeman vanwege 2 juni 2006. Internetpublikation på webadressen: http://www.tongoeman.nl/deze/taalton/bijdragen/Rob%20Rentenaar.shtml

Rentenaar, Rob. 2006. Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300 [Female personal names in Holland and Zealand until the year 1300.] Trefwoord, februari 2006. Internetpublikation på webadressen:
http://www.fa.knaw.nl/fa/uitgaven/trefwoord/jaargang-2006/resolveuid/90a....

Sandnes, Berit. 2006. Toponyms as settlement names – of no relevance in settlement history? Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen (red.), Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag. 230–250. Nikolaj Aarø-Hansen, se Estrup, Henrik & Nikolaj Aarø-Hansen.

2. Finland

Ainiala, Terhi. 2006. (Rec.) Etunimet ja nimien antajat 1700- ja 1800-luvun Kangasniemellä. [Forenames and name givers in Kangasniemi in the 18th and 19th century.] Hellevi Arjava. 2005. Alpiini ja Otteljaana. Kangasniemeläisten etunimet 1684–1899. [Alpiini and Otteljaana. The forenames in Kangasniemi 1684–1899.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti 110. 304–307.

Ainiala, Terhi. 2006. Helsingin nimet. [Place names in Helsinki.] Kaisu Juusela & Katariina Nisula (red.), Helsinki kieliyhteisönä. Helsinki, Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja
kotimaisen kirjallisuuden laitos. 100–122.

Ainiala, Terhi. 2006. International onomastic projects. Possible themes, practical problems and benefits. Doreen Gerritzen & Enzo Caffarelli (red.), Rivista italiana di onomastica 12. 199–219.

Ainiala, Terhi. 2006. Kaupunkilaisen nimimaisemat. [City dweller’s name landscapes.] Pirta. Kalevalaisten naisten liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 2006: 4. 8–10.

Ainiala, Terhi. 2006. Kielet ja kulttuurit näkyvät kaupunkinimissä. [Languages and cultures in urban names.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 6. (Nimistöntutkija.) 41.

Ainiala, Terhi. 2006. Killi Orvokki ja muut mirrit. [Killi Orvokki and other cats.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 1. (Nimistöntutkija.) 49.

Ainiala, Terhi. 2006. Kotona Välitalontiellä ja Väliksellä. [Home at Välitalontie and Välis.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 5. (Nimistöntutkija.) 44.

Ainiala, Terhi. 2006. Nimet elävät iän mukana. [Names change in the course of time.] Gerontologia 4/2006: 219–220

Ainiala, Terhi. 2006. (Rec.) Paikannimet Helsingin seudun asutushistorian tutkimuksessa. [Place names in the study of the settelement history of Helsinki region.] Saulo Kepsu. 2005. Uuteen maahan. Helsingin ja Vantaan vanha asutus ja nimistö. [To the new land. The old settlement and place names in Helsinki and Vantaa.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Terra. Maantieteellinen aikakauskirja 118. 61–62.

Ainiala, Terhi. 2006. Paikannimiä tutkimassa. [Studying place names.] Anja Aalto (red.), Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. Kaarina, Kaarina-seura. 8–12

Ainiala, Terhi. 2006. Tuotenimi houkuttelee. [Product names are persuasive.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 4. (Nimistöntutkija.) 42.

Ainiala, Terhi. 2006. Viimo ja Ville. [The personal names Viimo and Ville.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 3. (Nimistöntutkija.) 44.

Ainiala, Terhi. 2006. Yrityksen nimi. [A company’s name.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 2. (Nimistöntutkija.) 43.

Ainiala, Terhi. 2006. (Rec.) Yritysnimien rakenne ja funktiot. [The structure and functions of company names.] Paula Sjöblom. 2006. Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen
yritysnimistön rakenne ja funktiot. [A firm name’s job description. The structure and functions of Finnish company names.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti 110. 622–629.

Ainiala, Terhi. 2006. (Rec.) Eva Brylla & Mats Wahlberg (red.), Proceedings of the 21st international congress of onomastic sciences. 2005. Uppsala. Studia anthroponymica
Scandinavica 24. 127–131.

Ainiala, Terhi & Saarelma-Maunumaa, Minna. 2006. Nimistöntutkimus yhä monitieteisempää. [Onomastics even more multiscientific.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 110. 99–107.

Ainiala, Terhi & Vuolteenaho, Jani. 2006. (Rec.) Arvokasta tietoa suomalaisista yritysnimistä. [Valuable knowledge about Finnish company names.] Paula Sjöblom. 2006. Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. [A firm name’s job description. The structure and functions of Finnish company names.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Tieteessä tapahtuu 2006: 8. 64–67.

Ainiala, Terhi & Vuolteenaho, Jani. 2006. How to study urban onomastic landscape? Milan Harvalík & Pavel Štěpán (red.), Acta Onomastica. Věnováno k 70. Narozeninám PhDr. Miloslavy Knappové, Csc. Praha. 58–63.

Ainiala, Terhi & Örnmark, Michaela. 2006. Nordisk namnforsking. Litteraturkrönika, Finland. [Nordic name research. Summary of Bibliography, Finland.] Namn och Bygd 94.

Alanen, Timo. 2006. Johan Habermanin maantarkastusluettelon viljelysnimistön piirteitä. [Characteristics in field names in the Johan Haberman's land survey register.] Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja 30. 33–35.

Alanen, Timo. 2006. Someron Kaskiston Pitkusta ja muita samantyyppisiä nimiä. [About Pitku in Kaskisto of Somero and other similar names.] Vuosikirja. Lounais-Hämeen
kotiseutu- ja museoyhdistys 75. 7–12, 93.

Alanen, Timo (red.). 2006. Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563 [The land survey register in Sääminki and Rantasalmi 1562–1563.] (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 137.) Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 457 s.

Blomqvist, Marianne. 2006. Den nordiska förnamnsrenässansen i Svenskfinland. [The renaissance of Scandinavian forenames in Swedish-speaking Finland.] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt (red.), Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. (Skriftserien nr. 116. Høgskolen i Agder, Kristiansand.) 41–51.

Blomqvist, Marianne. 2006. Designers as name givers. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik Edlund (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences 2. 44–52.

Blomqvist, Marianne. 2006. Namntrender kring sekelskiftet 2000. [Trends in name giving around the year 2000.] Yliopistonnimipäiväalmanakka/Universitetets
namnsdagsalmanacka/Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2007. Helsinki. 73–77.

Blomqvist, Marianne. 2006. Ortnamn i främsta linjen. [Place names in the front line.] Ann-Marie Ivars, Mikael Reuter, Pia Westerberg & Ulla Ådahl-Sundgren (red.), Vårt bästa arv. Festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006. Ekonomi och samhälle. (Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan 165.) Helsingfors. 65–73.

Blomqvist, Marianne. 2006. Vad heter finlandssvenskarna? [How are Swedish-speaking people named?] (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 177.) Helsingfors. 157 s.

Eskelinen, Riikka. 2006. Kaupunkinimimaisemia. [Urban name landscapes.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 4. 39–40.

Eskelinen, Riikka. 2006. (Rec.) Virallisen nimistön tällä puolen. [On the other side of official names.] Terhi Ainiala (red.). 2005. Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. [Urban names. Ten articles about urban place names.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 2. 49.

Halonen, Johanna. 2006. Hämeenniemi and Lapinlahti. Place-names containing ethnonyms as a source of the settlement history in Finland. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik Edlund (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences 2. 128–137.

Harling-Kranck, Gunilla. 2006. Kaupunkinimistö. Kaupunkiasutus ja kadunnimet Ruotsissa ja Suomessa. [Urban names. Urban settlement and street names in Sweden and Finland.] Gabriel Bladh & Christer Kuvaja (red.), Kahden puolen Pohjanlahtea. Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta 1900-luvulle. (Historiallinen arkisto 123:1.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 207–258.

Hurtta, Heikki. 2006. Tuttujen paikkojen vieraita nimiä. [Unfamiliar names of familiar places.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 4. 33–34.

Kahla, Martti & Mikkonen, Pirjo & Kempinen, Ida & Charnaya, Anna (red). 2006. Venäjän federaation paikannimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas. [Russian place names: a guidebook in spelling and prosody.] (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 138.) Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 361 s.

Kiviniemi, Eero. 2006. Nimipäivä vai harvinainen nimi lapselle? [Name day or a rare name for a child?] Yliopistonnimipäiväalmanakka/Universitetets namnsdagsalmanacka/Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2007. Helsinki. 64–72.

Mallat, Kaija. 2006. “Mythological” place-names in Finland. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik Edlund (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences 2. 208–213.

Mattfolk, Leila. 2006. Rekommendation om namn på sammanslagna kommuner. [Recommendation about names of united municipalities.] Språkbruk 2006: 4. 16–17.

Mielikäinen, Aila. 2006. Paikkoihin viittaavat ilmaukset murteiden jäljittelyssä. [Expressions indicating places in the imitation of dialects.] Annekatrin Kaivapalu & Külvi Pruuli (red.), Lähivertailuja 17. (Jyväskylä studies in Humanities 53.) Jyväskylä. 193–215.

Mikkonen, Pirjo. 2006. Antintalosta Hartwall-areenalle. [From Antintalo to Hartwallareena.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 4. 4.

Mikkonen, Pirjo. 2006. Muhammad vai Muhammed? [Muhammad or Muhammed?] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 1. 35.

Mikkonen, Pirjo. 2006. Naapurien nimet tyylikkäästi oikein. [Stylistically correct names of neighbours.] Vuosikirja 2006. Rozentals-seura. 25–27.

Mikkonen, Pirjo. 2006. Suomen kielen lautakunnan suositus yhdistyvien kuntien nimistä. [The recommendation of the Finnish language board about the names of united
municipalities.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 1. 10–11.

Mikkonen, Pirjo. 2006. Venäläiset nimet suomen kielessä. [Russian names in Finnish language.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 3. 28–30.

Mikkonen, Pirjo. 2006. Vielä venäläisistä nimistä. [About Russian names.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 4. 35.

Paikkala, Sirkka. 2006. Aamu Rusko ja Pylwäs Wankka. Etunimikeskustelua 1800-luvun jälkipuoliskolta. [Aamu Rusko and Pylwäs Wankka. A discussion about forenames in the second half of the 19th century.] Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö & Toni Suutari (red.), Kohtauspaikkana kieli. Näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1078.) 314–339.

Paikkala, Sirkka. 2006. (Rec.) Hevosetkin nauraa. [Even horses are laughing.] Marja Kalske. 2005. Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. [Names of Finnish-born horses.] Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti 110. 308–316.

Paikkala, Sirkka. 2006. Kunnannimet murroksessa. [The names of municipalities are changing.] Maankäyttö 1/2006. 28–30.

Paikkala, Sirkka. 2006. Mitä ovat uudet kuntien nimet – miten vanhat voidaan säilyttää? [What are the new names of municipalities – and how can the old names be preserved? ] Kuntalehti 2006: 3. 35–37.

Paikkala, Sirkka. 2006. Savolaiset sukunimet. [Surnames in the province of Savolax.] Laitiset. Laitisten Sukuseuran julkaisu 31. 19–23.

Paikkala, Sirkka. 2006. Sihvosten nimen synnystä. [About the birth of the surname Sihvonen.] Jarmo Paikkala (red.), Rautjärven Miettilän Sihvosia. Maila Pellinen, Lahti. 5–7.

Paikkala, Sirkka. 2006. Snellmanin 100-vuotispäivä ja sukunimien suomalaistaminen. [The honorary day of Snellman and the finlandization of surnames.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2006: 3. 6–9.

Paikkala, Sirkka. 2006. (Rec.) Suomalaisten yritysnimien anatomia. [The anatomy of Finnish company names.] Paula Sjöblom. 2006. Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen
yritysnimistön rakenne ja funktiot. [A firm name’s job description. The structure and functions of Finnish company names.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Sananjalka 48. 155–166.

Paikkala, Sirkka. 2006. Timmeläisten nimistä. [About the names of “timmeläinen”.] Jarmo Paikkala (red.), Timm-Ketonen. Fransin ja Karlin suku. Timm-Ketonen sukuseura ry, Pori. 12–15.

Pitkänen, Ritva Liisa. 2006. Alueennimet. [Region names.] Anja Aalto (red,), Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. Kaarina, Kaarina-seura. 13–14.

Pitkänen, Ritva Liisa. 2006. Kaarinan paikannimikokoelmat. [The place name collections of Kaarina.] Anja Aalto (red.), Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. Kaarina, Kaarina-seura. 15–19.

Pitkänen, Ritva Liisa. 2006. Kaarinan pitäjännimet ja kylännimet. [The municipality names and village names in Kaarina.] Anja Aalto (red.), Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. Kaarina, Kaarina-seura. 20–34.

Pitkänen, Ritva Liisa. 2006. Ruotsinkielinen Kuusisto. [Swedish-speaking Kuusisto.] Anja Aalto (red.), Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. Kaarina, Kaarina-seura. 35–45.

Pitkänen, Ritva Liisa. 2006. (Rec.) Oulun kaupunkinimistö. [Urban names in Oulu.] Ritva Toropainen. 2005. Oulun paikannimet. Mistä nimet tulevat. [Oulu place names and their origins.] Oulu. Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti 110. 316–319.

Rainò, Päivi. 2006. Voiko paikannimistöä ohjailla? Viittomakielisen paikannimistön ja kielenkuvauksen suhteista. (Med svenska sammanfattning: Kan man styra ortnamnskicket?) [Can place names be guided? About the relations between place names and language description in sign language.] Karin Hoyer, Monica Londen & Jan-Ola Östman (red.), Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv. Teckenspråkstudier 2, 107–128. Nordica, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet.

Saarelma, Minna. 2006. Nimipäiväjuhlat. [Name day celebrations.] Helsinki, Kirjapaja Oy. 263 s.

Saarikivi, Janne. 2006. Kalliit nimet. [Expensive names.] Parnasso 56. 39.

Saarikivi, Janne. 2006. Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian substrate in northern Russian dialects. Tartu. 297 s.

Salmenkivi, Marko, Risto Pulkkinen & Heikki Tuominen. 2006. Leksikaalisten ja syntaktisten nimenosien yleisyydestä ja levinneisyydestä peruskartan paikannimistössä. [The frequency and distribution of lexical and syntactical components in place names in the standard map series of Finland.] Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti 110. 190–228.

Sjöblom, Paula. 2006. Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. [A firm name’s job description. The structure and functions of Finnish company names.] (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1064.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 304 s.

Suviranta, Sami. 2006 (Rec.) Kaupunkinimistöä monelta kulmalta. [Urban names from various angles.] Terhi Ainiala (red.). 2005. Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. [Urban names. Ten articles about urban place names.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 1. 30–31.

Vahtola, Jouko. 2006. Posion paikannimistö kulttuurin kuvastajana. [Place names in Posio as describing the culture.] Posion historia. Muinaisilta leiritulilta vuoteen 2000. Posio, Posion kunta ja Posion seurakunta. 386–398, 438.

Vahtola, Jouko. 2006 (Rec.) Timo Alanen, Someron ja Tammelan vanhin asutusnimistö. [The oldest settlement names in Somero and Tammela.] 2004. Somero. Studia anthroponymica Scandinavica 24. 99–101.

Wihuri, Elina. 2006. Kiina-ilmiö: Peking vai Beijing? Juan vai yuan? [The Chinaphenomenon: Peking or Beijing? Juan or yuan?] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 3. 24–27.

Wihuri, Elina. 2006. Urheilumaailman nimistä: Valioliiga vai valioliiga? [About names in sports: Valioliiga vai valioliiga?] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2006: 4. 39.

3. Færøerne

Abrahamsen, Steingrímur. 2006. Staðanøvn hvørva! [Place names are disappearing!] Frøði 2/2006. 20–25.

Joensen, Hans. 2006. Eftirnavnagáva føroyinga í 19. øld. [Faroese surname customs of the 19the century.] Malan Marnersdóttir, Dagný Kristjánsdóttir, Leyvoy Joensen & Anfinnur Johansen (red.), Bókmentaljós. Heiðursrit til Turið Sigurðardóttur. Tórshavn. 309–322.

Johansen, Anfinnur. 2006. Faroese personal names. Paul Moar (red.), Shetland’s Old Norse Personal Names. Lerwick. 21–24.

Johansen, Anfinnur. 2006. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2005. [The personal names statistics for the year 2005.] Erling Isholm (red.), Álmanakkin 2007. Tórshavn. 422–423.

Niclasen, Óli Jákup. 2006. Jarðarnøvn – hví og hvussu? [Field names – why and how?] Poul Andreasen (red.), Varðin 73.Tórshavn. 7–24.

Weyhe, Eivind. 2006. Heltn. [Heltn ‘rocky ground’.] Dorethe Bloch & Firouz Gaini (red.), Fróðskaparrit 54. Tórshavn. 21–27.

4. Island

Ármann Jakobsson. 2006. Sérnöfn verða samnöfn. Hálfvísindaleg netkönnun. [Proper nouns become common nouns. A semi-scientific survey on the internet.] Lesið í hljóði fyrir Kristján Árnason sextugan 26. desember 2006. Reykjavík. 11–17.

Margaret Cormack. 2006. Dýrlingar í örnefnum og þjóðsögum. [Saints in place-names and folklore.] Sjöunda landsbyggðarráðstefna Sagnfræðingafélags Íslands og Félags þjóðfræðinga á Íslandi. Haldin á Eiðum 3.–5. júní 2005. Ráðstefnurit. Fylgirit Múlaþings 33. Egilsstöðum. 30–34.

Guðrún Þórhallsdóttir. 2006. Á Krossi. [The place-name Kross.] Lesið í hljóði fyrir Kristján Árnason sextugan 26. desember 2006. Reykjavík. 58–61.

Haraldur Bernharðsson. 2006. Gás, gæs og Gásir, Gásar. Brot úr hljóðsögu og beygingarsögu. [Gás, gæs and Gásir, Gásar. Aspects of phonological and morphological development.] Orð og tunga 8. 59–91.

Helgi Skúli Kjartansson. 2006. Vali eða Váli? Lítil spurning um langt sérhljóð. [Vali or Váli? A short question about a long vowel.] Lesið í hljóði fyrir Kristján Árnason sextugan 26. desember 2006. Reykjavík. 98–101.

Rúna K. Tetzschner. 2006. Nytjar í nöfnum. Örnefni í nágrenni Hóla í Hjaltadal. [The uses of names. Place-names near Hólar in Hjaltadalur.] Rit Hólarannsóknarinnar. Örnefnastofnun Íslands. Hólar í Hjaltadal. 146 s.

Svavar Sigmundsson. 2006. Farm-names in Iceland containing the element tún. Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Ed. by Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen. Navnestudier 39. Copenhagen. 275–287.

Svavar Sigmundsson. 2006. Örnefnin hjá Þórbergi. [Place-names in the writings of Þórbergur Þórðarson.] Glettingur 41. 37–40.

Svavar Sigmundsson. 2006. Nöfn í nokkrum skáldverkum Halldórs Laxness. [Names in a few fictional works by Halldór Laxness.] Bókmentaljós. Heiðursrit til Turið Sigurðardóttur. Lagt til rættis hava Malan Marnersdóttir, Dagný Kristjánsdóttir, Leyvoy Joensen og Anfinnur Johansen. Felagið Fróðskapur. Tórshavn. 327–338.

Svavar Sigmundsson. 2006. Skilmannahreppur. [The district Skilmannahreppur.] Varði reistur Guðvarði Má Gunnlaugssyni fimmtugum 16. september 2006. Reykjavík. 123–127.

Svavar Sigmundsson. 2006. Om staðir-navne på Island. [On -staðir place-names in Iceland.]

Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.) Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNArapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 147–157.

Svavar Sigmundsson. 2006. Bæjanöfn í Holtahreppi. [Farm names in Holtahreppur.] Holtamannabók I. Ragnar Böðvarsson (red.). Hella. 544–551.

Tryggvi Gíslason. 2006. Norsk örnefni á Íslandi og torræð örnefni í Eyjafirði. [Norwegian place-names in Iceland and obscure place-names in Eyjafjörður.] Vefritið Nefnir 28. apríl 2006. http://nefnir.is/

Kendra Jean Willson. 2006. Ninni. [The nickname Ninni.] Lesið í hljóði fyrir Kristján Árnason sextugan 26. desember 2006. Reykjavík. 132–134.

Kendra Jean Willson. 2006. Frásagnir af gælunöfnum. [Narratives about nicknames.] Vefritið Nefnir 21. desember 2006. http://nefnir.is/

Þórhallur Vilmundarson. 2006. Flere fangststednavne: Ljótsstaðir og Húnsstaðir? [More names of fishing-places: Ljótsstaðir and Húnsstaðir?] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.), Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNAförlaget. 213–230.

5. Norge

Akselberg, Gunnstein. 2006. Kor lenge var staðir-namna produktive? Gardsnamnkategori, kategorikronologi og namneendring illustrert med namneskiftet Hvítheimr > Dúkstaðir [How long were the staðir-names productive? Farm name category, chronology of categories and name change illustrated by the substitution of Hvítheimr by Dúkstaðir.] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.), Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget i samarbeid med Universitetet i Stavanger. 19–37.

Alhaug, Gulbrand. 2006. Lemik – eit typisk romedalsnamn på 1800-talet. [Lemik – a typical Christian name in Romedal in the 19th century.] Gamalt frå Stange og Romedal 2006. Stange historielag. 192–197.

Alhaug, Gulbrand. 2006. First names in Norway. Paul Moar (ed.), Shetland’s Old Norse Personal Names. Lerwick. The Shetland Times Ltd. 15–19.

Alhaug, Gulbrand. 2006. The teaching of anthroponomy – a Norwegian contribution. Onoma 39. 175–196.

Alhaug, Gulbrand og Per-Øivind Sandberg. 2006. Dobbeltnamn – eit statussymbol på 1700-talet. [Two Christian names – a status symbol in the 18th century.] Gamalt frå Stange og Romedal 2006. Stange historielag. 175–191.

Andersen, Birger Alfred. 2006. Språklig utvikling i noen gårdsnavn fra Onsøy. [Linguistic developments in some farm names in Onsøy.] Varden 2006. Fredrikstad. Onsøy historielag. 45–49.

Aune, Kolbjørn. 2006. «Blåsius» og Blåskykøya. Årbok for Fosen 2006. Orkanger. Fosen historielag. 125–130.

Aune, Kolbjørn. 2006. Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Fosen. [«Cross-grass» and «Christmas-grass». Words for meadowsweet in Fosen.] Årbok for Fosen 2006. Orkanger. Fosen historielag. 85–88.

Aune, Kolbjørn. 2006. O.J. Høyem og «Husmandspladsenes Navne». [O.J. Høyem and «The names of cotter’s farms».] Nytt om namn 43. 49–52.

Ekroll, Torbjørn. 2006. Eikrol eller Ekroll? [Eikrol or Ekroll?.] Nytt om namn 44. 69–71.

Hallaråker, Peter. 2006. Vegar og namn. Veg- og gatenamnleksikon for Møre og Romsdal. [Roads and names. A dictionary of names of roads and streets in Møre og Romsdal.] Volda. 319 s.

Harsson, Margit. 2006. Streif på Krokskogen [A touch of Krokskogen.] (Rec.), Atle Graff. Streiftog på Krokskogen med Fredrik Schjander d.e. (2006) Nytt om namn 43. 74–76.

Harsson, Margit. 2006. Tredje handbok for moderne pilegrimar. [The third hand-book for modern pilgrims.] (Rec.), Tormod Berger & Eivind Luthen. Pilegrimsguiden Halden – Oslo. Oslo 2006. Nytt om namn 43. 70–71.

Harsson, Margit. 2006. Yrker som forsvant. Hva stedsnavn og tilnavn forteller om gamle yrker i Østfold. [Professions which disappeared. What place-names and bynames may tell us about old professions in Østfold.] WIWAR 1/2006. Østfold historielag. 3–16.

Harsson, Margit. 2006. Om ring og ringer på Ringerike. [On ring and rings in Ringerike.] Ringerike 2006. 38–41.

Haslum, Vidar. 2006. Stadnamn i Os samla av Asbjørn Øye. Rød. Gnr. 79–80 Os, Hordaland. [Place-names in Os, collected by Asbjørn Øye. Rød. Farm No. 70–80 Os, Hordaland.] Utarbeidd av Vidar Haslum i samarbeid med Ole-Jørgen Johannessen og Magne Lien. Nordisk institutt. Universitetet i Bergen. 32 s.

Haslum, Vidar. 2006. Stadnamn i Os samla av Asbjørn Øye. Lio. Gnr. 81 Os, Hordaland. [Place-names in Os, collected by Asbjørn Øye. Lio. Farm No. 81 Os, Hordaland.] Utarbeidd av Vidar Haslum i samarbeid med Ole-Jørgen Johannessen og Magne Lien. Nordisk institutt. Universitetet i Bergen. 40 s.

Haslum, Vidar. 2006. Personnavnutviklingen i Birkenes på 18- og 1900-tallet. [Changes in personal name use in (the parish of) Birkenes in the 19th and 20th centuries] Nytt om namn 44. 33–41.

Haslum, Vidar. 2006. Også navneinventaret har kulturhistorisk verneverdi. [Even the local toponomasticon is worthy of protection.] Nytt om namn 43. 56–57.

Heinesen, Line Lysaker. 2006. Forskjellige aspekter ved navn. [Different aspects of names.] Nytt om namn 44. 64–68.

Helleland, Botolv. 2006. The social and cultural values of geographical names. Manual for the national standardization of geographical names. New York. United Nations Group of Experts on Geographical Names. 121–128.

Helleland, Botolv. 2006. Altona og andre importerte stadnamn. [Altona and other imported place-names.] Språknytt 4/2006. 19–23.

Helleland, Botolv. 2006. Name research and teaching: some introductory approaches. Onoma 39. 7–17.

Helleland, Botolv. 2006. (Rec.), Andrea Brendler Silvio Brendler (red.). Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen. (2005). Studia anthroponymica Scandinavica 24. 111–114.

Helleland, Botolv. 2006. Framtidsretta tysk artikkelsamling. (Rec.), Andrea Brendler Silvio Brendler (red.). Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen. (2005). Nytt om namn 43. 72–74.

Helleland, Botolv. 2006. The place-name 'Hoen'. The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century. Roma. Institutum Romanum Norvegiae. 55–62.
Helleland, Botolv. 2006. Stadnamn og lokal identitet. [Place-names and local identity.] Nytt om namn 44. 42–45.

Helleland, Botolv. 2006. Ny bok om dei svenske måla-namna. [A new book on the Swedish måla-names.] (Rec.), Jan Paul Strid. Från Mumsmålen till Duvemåla. Den svenska målakolonisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie. (2006). Nytt om namn 44. 84–85.

Holsbøvåg, Kåre Magne. 2006. Tuss og troll i stadnamn. Nemningar for ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. [Gnomes and trolls in place-names. Words for supernatural creatures in place-names in Trøndelag, Nordmøre and Romsdal.] Hovudoppgåve i nordisk. Universitetet i Trondheim våren 1978. Molde. Romsdal sogelag. 200 s.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2006. Mongstad og Jonstad – gamle gårder med unge navn eller unge gårder med unge navn? [Mongstad and Jonstad – old farms with young names or young farms with young names?] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.) Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 105–126.

Korslund, Frode. 2006. Hurðardalr eller Urðardalr? [Hurðardalr or Urðardalr?] Nytt om namn 43. 53–55.

Kruken, Kristoffer. 2006. Nye namneformer i Det nye testamentet. [New name forms in The new Testament.] Nytt om namn 43. 44–46.

Kruken, Kristoffer. 2006. Noreg i 1743. [(Christian names in) Norway in 1743.] Nytt om namn 43. 46–49.

Kruken, Kristoffer. 2006. Den nordiske namnerenessansen. [The Nordic name renaissance.] (Rec.), Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt (red.). Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Nytt om namn 43. 58–61.

Leira, Vigleik. 2006. Geografiske navn i flere språk. [Geographical names in several languages.] Oslo. Novus. 425 s.

Løkke, Leiv André. 2006. Stedsnavnloven av 10. juni 2005. Hva er nytt, og hvilket hensyn tar regelverket til navnevern? [The place-name act of June 10th, 2005. What is new and how do the regulations affect the preservation of names?] Nytt om namn 43. 27–34.

Løøv, Anders. 2006. Skarel: ein seltener südsamischer Name – oder? Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. [Vol.] 2. Uppsala. Språk- och folkminnesinstitutet. 200–207.

Meisingset, Alf. 2006. Vegnamn i Møre og Romsdal. [Street names in the county of Møre og Romsdal.] (Rec.), Peter Hallaråker. Vegar og namn. Veg- og gatenamnleksikon for Møre og Romsdal (2006). Nytt om namn 44. 79–80.

Myrvang, Finn. 2006. Øynamnet Anda og holmenamnet Anden endeleg tolka? [The island name Anda and the islet name Anden finally interpreted?] Årbok for Andøy 2006.
Stokmarknes. Andøy historielag. 66–72.

Myrvang, Finn. 2006. Vesterålske stadnamn – norsk og samisk side om side. [Place-names in Vesterålen. Norwegian and Saami side by side.] Bøfjerding 2006. Straumsjøen. Bø bygdelag. 10–23.

Myrvang, Finn. 2006. Beiarn. Den stengde eller den kvite? [Beiarn. The closed one or the white one?] Årbok for Beiarn 2006. Moldjord. Beiarn historielag. 30–36.

Myrvoll, Klaus Johan. 2006. Minne um gamal tru i stadnamn. [Memories of old popular belief in place-names.] (Rec.), Kåre Magne Holsbøvåg. Tuss og troll i stadnamn. Nemningar for ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. (2006). Nytt om namn 44. 81–83.

Nedrelid, Gudlaug. 2006. Frauenbeinamen als Spiegel der Gesellschaft. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. [Vol.] 2. Uppsala. Språk- och folkminnesinstitutet. 222–232.

Nedrelid, Gudlaug. 2006. Om -stad-ene som slektsnamn. [On -stad as a constituent in family names] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.) Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 87–103.

Nedrelid, Gudlaug. 2006. Eingeführte Familiennamen und Namenmoden. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 8. 163–173.

Pinnerød, Ida. 2006. Framveksten av flernavnsskikken i Nordland på 1700-tallet i lys av et sosialt perspektiv. [The development of the custom of having more than one Christian name in the county of Nordland in the 18th century, as seen in a social perspective.] Nytt om namn 44. 27–32.

Rydving, Håkan. 2006. Sydsamiska namngivningsriter och jojk under början av 1700-talet. [South-Saami naming traditions and ‘joik’ in the early 18th century.] Fjell-folk: årbok for Røros-traktene 2006 (31). 59–61.

Schmidt, Tom. 2006. Navnet Moss. [The place-name Moss.] Strandsitteren. Medlemsblad for Moss historielag 1/2006. 14–15.

Schmidt, Tom. 2006. The settlement of a Norwegian mountain valley through the evidence of place-names. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. [Vol.] 2. Uppsala. Språk- och folkminnesinstitutet. 303–319.

Schmidt, Tom. 2006. Torwald of Hoverstad and Williame Makriche. The complexity of the names of the «Commownis and Inhabitantes of Yetland» in 1577. Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006. København. C.A. Reitzel. 254–274.

Schmidt, Tom. 2006. Staðir-navn i Østfold. [Staðir-names in the county of Østfold.] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.) Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNArapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 129–147.

Stemshaug, Ola. 2006. Leangen og Leangsvika. [The place-names Leangen and Leangsvika.] Maal og Minne 2006. 213–216.

Stemshaug, Ola. 2006. Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra. [Finningan and the place-name registrations by school children in the 1930's.] Årbok for Fosen 2006. Orkanger. Fosen historielag. 131–134.

Særheim, Inge, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner. 2006. (Red.), Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. [Settlement names in -staðir. Report from NORNA’s 33. symposium at Utstein kloster 7th–9th of May 2004.] NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 236 s.

Særheim, Inge. 2006. Innleiing om staðir-forskinga. [Staðir in place-name research, an introduction ] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.)
Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 9–17.

Særheim, Inge. 2006. Busetnadsnamn på -staðir i Rogaland. [Settlement names in -staðir in the county of Rogaland] Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.) Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. Uppsala: NORNA-förlaget. 159–172.

Særheim, Inge. 2006. «Notau ... udi Karmsund». Toponyms from southwestern Norway reflecting language contact in mediaeval times. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. [Vol.] 2. Uppsala. Språk- och folkminnesinstitutet. 289–302.

Særheim, Inge. 2006. Breiangen – the broad river-winding. Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006. København. C.A. Reitzel. 288–297.

Særheim, Inge. 2006. Gamle fjordnamn i Vindafjord. [Old fjord-names in Vindafjord.] Vindetreet (Sogeskrift for Vindafjord) 15. 68–70.

Torp, Arne. 2006. Stadnamn som kjelde til kunnskap om levevis og landbruk i farne tider. [Place-names as a source to knowledge about living and farming in former times.] (Rec.), Rúna K. Tetzschner. Nytjar í nöfnum. Örnefni í nágrenni Hóla í Hjaltadal. Hólarannsóknin. (2006). Nytt om namn 44. 72–74.

Utne, Ivar. 2006. Tre år med ny personnamnlov – endringar i namneskikken? [Three years with a new act on personal names – changes in name customs?] Språknytt 1/2006. Språkrådet. 1–5.

Utne, Ivar. 2006. Hvilke holdninger kan leses ut av navneskifter etter den nye personnavnloven? [What attitudes may be seen through name-change according to the new act on personal names?] Nytt om namn 44. 13–18.

Veka, Olav. 2006. Bustadnamn på Askim [Settlement names in Askim.] (Rec.), Kåre Hoel. Bustadnavn i Østfold. 6. Askim. Utg. av Seksjon for navnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, ved Margit Harsson. Oslo (2005). Nytt om namn 43. 62–64.

Veka, Olav. 2006. Etternamnstypar og regional tilhøyrsle. [Types of surname and regional belongingness.] Nytt om namn 44. 19–22.

Vigerust, Tore. 2006. Geografisk og sosial distribusjon av mannlige fornavn i sønnafjellske fjell- og dalbygder omkring år 1600. [Geographical and social distribution of male Christian names in south-eastern mountain and valley communities around the year 1600.] Nytt om namn 44. 23–26.

Wetterstad, Ingunn. 2006. Populært om kallenavn fra Bergen. [Popularised on Bergen nicknames.] (Rec.), Hyssingstompen, Hansahesten, Skillingsbollen og Sprithaugen. Kallenavn i Bergen. På lærere, byoriginaler, jenter, gutter, fotballspillere, gater og steder. Samlet og redigert av Billy Riddervold (Smith). Bergen (2005). Nytt om namn 43. 64–65.

Windt, Benedicta. 2006. Personnavn i litteraturen. En kort presentasjon av fagfeltet litterær onomastikk. [Personal names in literature. A short presentation of literary onomastics.] Norsk litterær årbok 2006. 208–230.

Windt, Benedicta. 2006. Literary theory – An essential tool in the development of literary onomastics? I Nomi nel tempo e nelle spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. III. (Il Nome nel testo. Rivista internazionale di onomastica letteraria. VIII – 2006.) Pisa. 113–118.

Wetås, Åse. 2006. Ivar Aasen om namn og nemne. [Ivar Aasen on names and terms] (Rec.), Jarle Bondevik, Oddvar Nes & Terje Aarset (red.). Namnesamlingar av Ivar Aasen. (2006). Nytt om namn 44. 75–76.

Ystehede, Mona. 2006. FNs rolle i internasjonal stedsnavnnormering. [The role of the UN in international place name standardisation.] Nytt om namn 43. 18–27.

6. Sverige

Agertz, Jan. 2006. Ett förnamn och ett ortnamn. [A personal name and a place-name.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 5–6.

Agertz, Jan. 2006. Germanic *hulta as a toponymic element. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik Edlund (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. Vol. 2. 5–11. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet.

Alvarsson, Jan-Åke. 2006. (Rec.), Bertie Neethling. 2005. Naming among the Xhosa of South Africa. Studia anthroponymica Scandinavica 24. 122–125.

Andersson, Thorsten. 2006. Daner and Svear – tribal rivalry in prehistoric Scandinavia. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen (red.), Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag A/S. 1–20.

Andersson, Thorsten. 2006. Lars Hellberg. Minnesord. [In remembrance of Lars Hellberg.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 89–95.

Andersson, Thorsten. 2006. Lennart Moberg. Minnesord. [In remembrance of Lennart Moberg.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 96–102.

Andersson, Thorsten. 2006. Nordische Bezirksterminologie in ihren Beziehungen zur europäischen Umgebung. Acta onomastica. Věnováno k 70. sedmdesátým narozeninám PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. Ročník 47. Praha. 64–70.

Andersson, Thorsten. 2006. Parentonymikon eller gononymikon? [Parentonymic or gononymic?] Studia anthroponymica Scandinavica 24. 95–98.

Andersson, Thorsten. 2006. Urnordische Sprache. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 31. 559–562. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2006. Varin och Vamod – och Sibbe. [The personal names Varin and Vamod – and Sibbe.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 1–9. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Andersson, Thorsten. 2006. Waräger. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 33. 252–256. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2006. Verwaltungsbezirke. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 32. 268–273. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2006. Vinland. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 32. 431–434. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2006. Vorgermanisch/Vorindogermanisch. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 32. 608–612. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2006. (Rec.), Zur Geschichte der Gleichung „germanisch–deutsch”. Sprache und Namen, Geschichte und Institutionen. Herausgegeben von Heinrich Beck, Dieter Geuenich, Heiko Steuer & Dietrich Hakelberg. Studia anthroponymica Scandinavica 24. 131–135.

Bergfors, Erik Olof. 2006. Namn på berg i gamla Leksands socken. [Names of mountains in old Leksand Parish.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 11–23. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Brink, Stefan. 2006. Freluga och Garluö. Om norrländska ortnamn på -lo. [Freluga and Garluö. Place-names in -lo in northern Sweden.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 25–36. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Brylla, Eva. 2006. Lennart och några andra “svenska” namn. [Lennart and some other “Swedish” first names.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 37–45. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Brylla, Eva. 2006. Se över personnamnslagen! [Look in the personal names act!] Språkvård 3/2006. 27–31.

Brylla, Eva. 2006. The Swedish Name-Day Calendar. Acta onomastica. Věnováno k 70. sedmdesátým narozeninám PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. Ročník 47. Praha. 129–134.

Brylla, Eva. 2006. (Rec.), Max Gottschald. 2006. Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen. Mit einer Einführung in die Familiennamenkunde von Rudolf Schützeichel. 6., durchgesehene und bibliographisch aktualisierte Auflage. Studia anthroponymica Scandinavica 24. 106.

Brylla, Eva. 2006. (Rec.), Michael Lerche Nielsen. 2006. Hvad skal barnet hedde? 16. udgave. [What to name a child?] Studia anthroponymica Scandinavica 24. 111.

Dehlin, Lennart & Swedell, Ulla. 2006. Minority languages in Swedish national maps and databases. Karel Gildemacher, Ferjan Ormeling & Arjen Versloot (red.), Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual Areas. GeoNames 2005. Ljouwert/Leeuwarden, Frisia, The Netherlands. April 14–16, 2005. Utrecht: Utrecht University.

Edlund, Lars-Erik. 2005. Bygdeå – ett ortnamn och dess historia. [Bygdeå – a place-name and its history.] Roger Engelmark, Thomas B. Larsson och Lillian Rathju (red.), En lång historia. Festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Umeå: Institutionen för arkeologi och samiska studier. 105–125.

Edlund, Lars-Erik. 2006. Summary presented at the final session. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik Edlund (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. Vol. 2. 3–4. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet.

Edlund, Lars-Erik. 2006. Orubricerade artiklar om ortnamn i Västerbottens Folkblad, bl.a. om namnelementet botten och Sjöbotten (februari), Västerbotten (8 mars), Pengsjö (12 april och 10 maj), Ockelsjö i Vännäs och Åkullsjö i Bygdeå (7 juni). [Unnamed newspaper articles on place-names in Västerbottens Folkblad, e.g. on the place-name element botten and the place names Sjöbotten (February), Västerbotten (March 8th), Pengsjö (April 12th and May 10th), Ockelsjö i Vännäs and Åkullsjö in Bygdeå (June 7th).]

Elmevik, Lennart. 2006. Frosta härad och ”Dapra härad”. [The place-names Frosta härad and ’Dapra härad’.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 7–14.

Elmevik, Lennart. 2006. The Danish river name Guden – A suggested interpretation and a contribution to Danish phonology. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen (red.), Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag A/S. 45–52.

Entzenberg, Sonja. 2006. Ablahadson, Arielleson, Starwarson och Nallesdotter. Nybildade efternamn på -son och -dotter 1995–2006. [Ablahadson, Arielleson, Starwarson and Nallesdotter. Newly created surnames in -son and -dotter 1995–2006.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 15–20.

Entzenberg, Sonja, 2006. ”Det får ju vara någon ordning på torpet!” Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. [“There must be some amount of order in this house”. Swedish personal name principles seen in a historical perspective.] (Småskrifter utg. av Språk- och folkminnesinstitutet 2.) Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet. 82 s.

Entzenberg, Sonja. 2006. (Rec.), Charlotte Hagström. 2006. Man är vad man heter ... Namn och identitet. [You are what you are called ... On name and identity.] Studia anthroponymica Scandinavica 24. 107–109.

Entzenberg, Sonja. 2006. (Rec.), Onoma. Journal of the International council of onomastic sciences 38. Guest-editor: Thomas J. Gasque. Studia anthroponymica Scandinavica 24. 125–127.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2006. Namnelementet bonde(n) i namn på naturliga landmärken i Västsverige. [The name element bonde(n) in names of natural landmarks in western Sweden.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 21–29.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2006. Women’s names in place-names – with special reference to topographical names in western Sweden. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik Edlund (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. Vol. 2. 75–88. Uppsala: Språk- och folkminnesintitutet.

Fridell, Staffan. 2006. Kolborshult, Kolbiorn och Kolben. [Kolborshult, Kolbiorn and Kolben.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 47–55. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Fridell, Staffan. 2006. Mellingerum och Skillingarum. [The place-names Mellingerum and Skillingarum.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 9–16.

Fridell, Staffan. 2006. Ortnamn i Alvesta kommun. [Place-names in Alvesta municipality.] Alvesta: Kulturnämnden, Alvesta kommun. 70 s.

Fridell, Staffan. 2006. Ortnamn i stilistisk variation. [Place-names in stylistic variation.] Acta Academiae Gustavi Adolphi 95. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Uppsala. 166 s.

Fridell, Staffan. 2006. (Rec.), Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. 2005. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. Studia anthroponymica Scandinavica 24. 116–118.

Gillingstam, Hans. 2006. Penningby. [Penningby.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 31–32.

Hallberg, Göran. 2006. Arkivarie Sten-Bertil Vide berättar minnen 1983 – ett stycke lundensisk arkivhistoria. [Archivist Sten-Bertil Vides recollections from 1983 – a piece of archival history from Lund] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 42–82.

Hallberg, Göran. 2006. Bertil Ejder 27/11 1916–14/11 2005. [Bertil Ejder 27/11 1916–14/11 2005.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 5–8.

Hallberg, Göran. 2006. Från Limonen till själva Verket. Språkliga spår av äldre skånsk industrihistoria. [From Limonen to Verket. Linguistic traces of early Scanian industrial history] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 27–41.

Hallberg, Göran. 2006. Namnet Halmstad. [The place-name Halmstad.] Halmstad 700 år. Jubileumsbok. Halmstad.

Hallberg, Göran. 2006. Ortnamn i Vattenrikets namnmiljöer. [Place-names in the name milieu of the wetland region of ‘Kristianstads Vattenrike’] Årsbok 2006 utgiven av Villands härads Hembygdsförening. Kristianstad. 9–28.

Hallberg, Göran. 2006. Professor Bertil Ejders tryckta skrifter. [The publications of professor Bertil Ejder.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 17–26.

Hallberg, Göran.2006. Var går gränsen? – frostingars gränser förr och nu. [Where is the border? New and old borders in Frostabygden] Frostabygden 2006. Hörby. 39–44.

Larsson, Patrik. 2006. Till tolkningen av runföljden usi (U 389). [On the interpretation of the rune sequence usi (U 389).] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 57–73. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Leibring, Katharina. 2006. Förnamnsskicket i Norra Råda och Gustav Adolf 1730–1837. [First names in the Värmland parishes of Norra Råda and Gustav Adolf, 1730–1837.] Studia anthroponymica Scandinavica 24. 23–52.

Leibring, Katharina. 2006. Lennartsfors, Rottneholm och Likanå. Namn på värmländska bruk. [Lennartsfors, Rottneholm and Likanå. Names of ironworks and foundries in Värmland.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 75–86. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Leibring, Katharina. 2006. (Rec.), Mimmi Hedlund. 2003. All världens namn för hundar, hästar och katter. Ett kulturhistoriskt namnlexikon med 10 000 passande namn för våra husdjur. Med speciallistor för olika hund-, häst- och kattraser från Afrika, Arabvärlden och Iran, Alaska, Grönland, Kanada och Sibirien, Island, Kina och Tibet, Mexiko, Sydostasien, Australien, Irland, Skottland och Wales samt Ungern. [Names from all over the world of dogs, cats and horses. A cultural historical name lexicon with 10000 suitable names for our pets. With special lists for various races of dogs, cats and horses from Africa, the Arab world and Iran, Alaska, Greenland, Canada and Siberia, Iceland, China and Tibet, Mexiko, South East Asia, Australia, Eire, Scotland and Wales and Hungary.] Studia anthroponymica Scandinavica 24. 109–111.

Lif, Vera. 2006. Finska släktnamn i kyrillisk transkribering. [Finnish family names in Cyrillic transcription.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 87–93. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Löfdahl, Maria. 2006. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 19. Ortnamnen i Tanums härad. 2. Naturnamn. [The Place-Names of the County of Gothenburg and Bohus. The Placenames of the district of Tanum. 2. Natural Names.] Göteborg: Språk- och folkminnesinstitutet. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Mattisson, Ann-Christin. 2006. Söndagsbarn och måndagsexemplar. [Sunday children and Monday models.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 95–100. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Melefors, Evert. Jakob på Gotland. [The name Jakob on Gotland] Studia anthroponymica Scandinavica 24. 5–21.

Melefors, Evert. 2006. Några problematiska gotländska sockennamn. [Some problematik parish names from Gotland.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 101–125. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Naert, Aino. 2006. Om ortnamn och dialekter på Dagö. [On the place-names and dialekts of Dagö.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 127–130. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Nilsson, Leif. 2006. God ortnamnssed i våra adresser? [Good place-name practice in rural addresses in Sweden.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 33–35.

Nilsson, Leif. 2006. Tillbaka till Qvarnmon? [Back to Qvarnmon?] Språkvård 3/2006. 23–26.

Nyman, Eva. 2006. Mjær och Mors. [The place-names Mjær and Mors.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 131–146. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Nyström, Staffan. 2006. Commemorative naming – possibilities and problems. An inquiry concerning UN Resolution VIII/2 and the work of UNGEGN. (Working Paper at the 23rd session of UNGEGN, March–April 2006. Submitted by Staffan Nyström, The National Heritage Board, Sweden.)

Nyström, Staffan. 2006. Nya mot-namn välkomnas. [Welcome to new interchange names in -motet.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 37–39.

Nyström, Staffan & Karlsson, Jan. 2006. God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen. [What is good place-name practice in the municipalities? A Survey Swedish municipalities administration of place-names in relation to the place-name paragraphs in the Preservation of Cultural Heritage Act.] Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Olofsson, Leif. 2006. Gårdsnamn och andra namn på gårdar och torp med syftning på kvinnor i några socknar i södra Dalarna. [Farm-related bynames and other farm and croft names referring to women, recorded in three parishes in southern Dalarna.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 41–50.

Peterson, Lena. 2006. Gysta i Bälinge. [The place-name Gysta in Bälinge.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 51–58.

Peterson, Lena. 2006. Runorna på Överhogdalsbonaden I a. En snärjig historia med ett förslag till tolkning. [The runes on the Överhogdal tapestry I a. An ensnaring story with an attempt at interpretation.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 147–162. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Reinhammar, Maj. 2006. Kläppen, Åtgärdet och Lilla gubben. Orienteringspunkter i en familjär miljö. [The place-names Kläppen, Åtgärdet and Lilla gubben. Points of orientation in a familiar environment.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 163–177. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Ringstam, Hans. 2006. White House, Casablanca eller ad-Dar al-Baydā. Något om FN:s arbete med ortnamn. [White House, Casablanca or ad-Dar al-Baydā. UN work on placenames.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 59–66.

Rostvik, Allan. 2006. Äldre domböcker som källa för ort- och personnamn. [Early Records of Judgements as a source for place-names and personal names.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 179–186. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Sandred, Karl Inge. 2006. The Strand and Aldwych. Two Guides to Anglo-Saxon London. Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 187–189. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Steensland, Lars. 2006. War åvå dier ferid? Älvdalska namn på orter utanför Älvdalen med kulturhistoriska kommentarer. [Where have they gone? Älvdalian names for places outside of the region of Älvdalen, with cultural-historical comments.] (Namn och samhälle 18). Uppsala: Uppsala universitet.

Stille, Per. 2006. Vilka var Ofeg och Öpe som nämns i U 485? [Who were Ófeigr and OEpir mentioned in U 485?] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 191–198. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Strandberg, Svante. 2006. Bynamnet Toltorp. [The village name Toltorp.] Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers Hembygdsförening. Årsskrift 2006. 30–31.

Strandberg, Svante. 2006. Djulforsstenen. [The Djulfors runestone.] Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening. Årsskrift 2006. 59–60.

Strandberg, Svante. 2006. Feminina sjönamn. [The feminine gender in lake names.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 199–214. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Strandberg, Svante. 2006. Gårdnamnen Fall och Mörtbol. [The farm names Fall and Mörtbol.] Björkviks hembygdsförening. Årsskrift 2005–2006. 18–19.

Strandberg, Svante. 2006. Nackhäll och Skripkärr. [The place-names Nackhäll and Skripkärr.] Julita hembygdsförening. Årsskrift 2006. 27–28.

Strandberg, Svante. 2006. Några ortnamn i Fasterna socken. [Some place-names in Fasterna parish.] ULAnen. Personaltidning för landsarkivet i Uppsala, nr 5/2006.

Strandberg, Svante. 2006. Rygglösa i Bettna. [The place-name Rygglösa in Bettna.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 67–70.

Strandberg, Svante. 2006. Stålboga i Sörmland. [The place-name Stålboga in Södermanland.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 71–75.

Strandberg, Svante. 2006. Tisslegården i Kinne härad. [The place-name Tisslegården in Kinne härad.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 77–80.

Strandberg, Svante. 2006. Uknö i Björskog. [The place-name Uknö in Björskog.] Särimner. Kungsörs hembygdsförenings årsskrift 2006. 9–10.

Strandberg, Svante. 2006. Ålsken. Zum sk-Suffix in schwedischen Seenamen. Acta onomastica. Věnováno k 70. sedmdesátým narozeninám PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. Ročník 47. Praha. 424–432.

Strandberg, Svante. 2006. Ålspånga och Rygglösa. [The place-names Ålspånga and Rygglösa.] Bettnakrönikan 16 (2005). 4–5.

Strandberg, Svante. 2006. Äldre ord för olika djur i sörmländska ortnamn. [Ancient words for various animals in place-names from the county of Sörmland.] AnKnytningen 4/2006. 4–5.

Strid, Jan Paul. 2006. Från Mumsmålen till Duvemåla. Den svenska måla-kolonisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie. [From Mumsmålen to Duvemålen. The Swedish måla-colonisation in the Middle Ages. A topo-linguistic study.] (Runica et Mediævalia. Opuscula 10). Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia.

Swedell, Ulla. 2006. Se Dehlin ovan. [Cf. Dehlin above.]

Tollin, Clas. 2006. Hur gamla är namnen på holmar och skär i Ängsö socken i Mälaren? [How old are the names of islets and rocks in Ängsö parish in Lake Mälaren?] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 81–88.

Torensjö, Annette. 2006. Fredrika, Dorotea och Vilhelmina. [The personal names Fredrika, Dorotea and Vilhelmina.] Gränssnittet 2/2006. 24.

Torensjö, Annette. 2006. ”Gavlarna” vid ån blev Gävle. [When the “gables” by the river becam Gävle.] Gränssnittet 1/2006. 22.

Torensjö, Annette. 2006. Visby – från kultplats till stad på världsarvlistan. [Visby – from cultic site to World Heritage Site.] Gränssnittet 3/2006. 28.

Vikstrand, Per. 2006. Ásgarðr, Miðgarðr, and Útgarðr. A linguistic approach to a classical problem. Anders Andrén, Kristina Jennbert, Catharina Raudvere (red.), Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions. An international conference in Lund, Sweden, June 3–7, 2004. 354–357. (Vägar till Midgård 8). Lund: Nordic Academic Press.

Vikstrand, Per. 2006. Gräsgård. [The place-name Gräsgård.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 251–258. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Vikstrand, Per. 2006. On the use of women’s names in Ian Fleming’s James Bond Novels. M. G. Arcamone, D. Bremer, D. de Camilli, B. Porcelli (red.), Il Nome nel testo. Rivista internazionale di onomastica letteraria 8. [Proceedings of the 22nd International Congress of Onomastic Sciences. Pisa, 28.8–4.9.2005. Section 3. Names and Literature. 3a. Theory and Problems.] Pisa: Edizione ETS. 699–710.

Vikstrand, Per. 2006. Ortnamnen berättar. [The place-names tell us.] Forskning & Framsteg nr 2/2006. 58–61.

Vikstrand, Per och Zachrisson, Torun. 2006. Lerslätterna och -sta(d)-namnen. Om relationen mellan äldre järnålderns lerslättsboplatser och -sta(d)-namn i Mälardalen. [The clay-flatlands and -sta(d) place-names. On the relation between on the clay-flatlands settlements from the early Iron Age and -sta(d) place-names in the Mälar valley.] Inge Særheim, Per Henning Upstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.), Busetnadsnamn på -staðir. Rapport får NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. (NORNA-rapporter 81). Uppsala: NORNA-förlaget.

Wahlberg, Mats. 2006. Systematized name-giving in the area of ”Other names” – with special reference to Sweden. Acta onomastica. Věnováno k 70. sedmdesátým narozeninám PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. Ročník 47. Praha. 467–474.

Wahlberg, Mats. 2006. Torp- och lägenhetsnamn i Våla härad i Uppland under 300 år. Namn innehållande personnamn och andra personbeteckningar. [Croft names featuring personal names and other personal designations in the district of Våla, Uppland, over 300 years.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 215–230. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Wahlberg, Mats. 2006. (Rec.), Dictionnaire de l’anthroponymie romane. Patronymica Romanica (PatRom). Publié pour le collectif PatRom par Ana María Cano González, Jean Germain & Dieter Kremer. 2:1. L’homme et les perties du corps humain (première partie). Studia anthroponymica Scandinavica 24. 104–105.

Westerdahl, Christer. 2006. Martitin övertro – Ett kosmologiskt bidrag till arkeologisk tolkning. [Maritime superstition – A cosmological contribution to archaeological interpretations.] Viking. Norsk arkeologisk årbok. Bind LXIX – 2006. 9–44.

Widmark, Gun. 2006. U-omljudet, åsrunan och Oslo. [U-mutation, os-rune and Oslo.] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 231–250. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Williams, Henrik. 2006. Runinskriften från Fælleseje: en urnordisk annons eller ett personnamn? [The runic inscription from Fælleseje: A Proto-Scandinavian advertisement or a personal name?] Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. 267–281. (Namn och samhälle 17). Uppsala: Uppsala universitet.

Zachrisson, Torun. 2006. Se Vikstrand ovan. [Cf. Vikstrand above.]