Nordisk navnebibliografi 2007

Redigert av Birgit Eggert, Peder Gammeltoft, Leila Mattfolk, Paula Sjöblom, Anfinnur Johansen, Guðrún Kvaran, Ole-Jørgen Johannessen, Tom Schmidt og Per Vikstrand

1. Danmark

Bondesen, Peter, 2007. Navnet Favrskov. Om borgerinddragelse og beslutningskraft. [The Name Favrskov. On citizens’ influence and the power of decision-making.] Farscogh. Glimt fra Favrskov-området. Hadsten. 32–44.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard, 2007. Stednavne som kilde til yngre jernalders samfundsstruktur. [Place-names as a source of information about the structure of society in the Late Iron Age.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 19–34. Uppsala: NORNA-förlaget.

Dalberg, Vibeke & Eva Brylla, 2007. Nordisk personnamnsterminologi – presentation av ett projekt / Nordisk personnavneterminologi – præsentation af et projekt. [Scandinavian anthroponymic terminology – presentation of a project.] Studia anthroponymica Scandinavica 25. 119–124.

Dalberg, Vibeke & Rob Rentenaar, 2007 (Rec.), Namenarten und ihre Forschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Anlässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Hengst herausgegeben von Andrea Brendler und Silvio Brendler. Mit einem Geleitwort von Volkmar Hellfritzsch. Hamburg 2004. Studia anthroponymica Scandinavica 25. 142–145.

Dam, Peder & Johnny Gøgsig Jakobsen, 2007. Danske middelalderlige rydningsbebyggelser. [Medieval Danish settlements established after clearing.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 35–59. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit, 2007. Udbredelsen af danske stednavne på -holt. [The distribution of Danish place-names in -holt.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 61–76. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit, 2007. (Rec.), Marianne Blomqvist (2006): Vad heter finlandssvenskarna? Studia anthroponymica Scandinavica 25. 130–131.

Eggert, Birgit, 2007. Brittas mange navnesøstre. Om brugen og udviklingen af pigenavnet Birgitta i Danmark. [Britta’s many namesakes. On the use and development of the girls’ name Birgitta in Denmark.] Florian Grammel, Jonna Louis-Jensen & Ragnheiður Mósesdóttir (red.), Encyclopædica Brittanica. [i.e. Festskrift til Britta Olrik Frederiksen på 60-årsdagen d. 5. december 2007.] 43–51. Hafniæ.

Eggert, Birgit, 2007. Hvorfor findes der flere pigenavne end drengenavne? [Why are there more girls’ names than boys’ names?] Mål & Mæle 1, 30. årgang. 23–25.

Eggert, Birgit, 2007. Suleimas skæbne. [Suleima’s destiny.] Mål & Mæle 2, 30. årgang. 19–23.

Eggert, Birgit, 2007. Den danske jens er en ordentlig børge. Fra betydningsløst personnavn til beskrivende appellativ. [The Danish ”jens” is a huge ”børge”. From denoting personal name to connoting appellative.] Mål & Mæle 4, 30. årgang. 8–12.

Eggert, Birgit, Bente Holmberg & Bent Jørgensen, 2007 (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) Uppsala: NORNA-förlaget. 238 s.

Farø, Ken & Sebastian Kürschner, 2007. Et databasemøde mellem Jensen og Müller: Om kontrastiv antroponomastisk metodik. [A database meeting between Jensen and Müller: On contrastive antropomatic methodology.] TijdSchrift voor Skandinavistiek 28: 2. 75–96. Net-udgave: http://dpc.uba.uva.nl/cgi/t/text/get-pdf?c=tvs;idno=2802a05

Farø, Ken, 2007. Dødbringende eller dødssyge filmtitler? [Lethal or ludicrous film titles?] Mål & Mæle 1, 30. årgang. 26–32.

Fellows-Jensen, Gillian, 2007. Nordic and English in East Anglia in the Viking period, NOWELE 50/51. 93–108.

Fellows-Jensen, Gillian, 2007. The Scandinavian element gata outside the urbanised settlements of the Danelaw. Beverley Ballin Smith, Simon Taylor, Gareth Williams (Eds.), West over Sea – Studies in Scandinavian Sea-Bourne Expansion and Settlement before 1300. A Festschrift in Honour of Dr. Barbara E. Crawford. (The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400–1700 AD – Peoples, Economies and Cultures. Vol. 31). 445–459. Leiden: Brill.

Fellows-Jensen, Gillian, 2007. Why are there not more Scandinavian place-names in Bedfordshire? Bedfordshire Family History Society Journal. 16: 4. December 2007. 8–15.

Fellows-Jensen, Gillian, 2007. Some thoughts on English influence on names in Man. Paul Cavill & George Broderick (Eds.), Language Contact in the Place-Names of Britain and Ireland. 97–110. Nottingham.

Fellows-Jensen, Gillian, 2007. (Rec.), Sveriges Medeltida Personnamn. Utgivna av Instituttet för språk och folkminnen. Förnamn. Redaktion: Anita Eldblad (huvudredaktör), Christina Allard & Agneta Sundström samt Eva Brylla. Häfte 15. Ingeborgh–Iogærdh. Vol. 3, cols. 641–800, XXV pp. Uppsala 2006. Studia anthroponymica Scandinavica 25. 159–61.

Fellows-Jensen, Gillian, 2007. Everthorpe and Mandrup in Shetland. Florian Grammel, Jonna Louis-Jensen & Ragnheiður Mósesdóttir (red.), Encyclopædica Brittanica. [i.e. Festskrift til Britta Olrik Frederiksen på 60-årsdagen d. 5. december 2007.] 57–63. Hafniæ.

Gammeltoft, Peder, 2007. Shetland Island-Names – a dynamic group. Unkans – Shetland Archives Newsletter. 4–4.

Gammeltoft, Peder & Berit Sandnes, 2007. Place-names as a constituent in a non-onomastic course. ONOMA 39 (2004). 243–263.

Gammeltoft, Peder, 2007. Scandinavian Naming-Systems in the Hebrides – A Way of Understanding how the Scandinavians were in Contact with Gaels and Picts? Beverley Ballin Smith, Simon Taylor, Gareth Williams (Eds.), West over Sea – Studies in Scandinavian Sea-Bourne Expansion and Settlement before 1300. A Festschrift in Honour of Dr. Barbara E. Crawford. (The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400–1700 AD – Peoples, Economies and Cultures. Vol. 31). 479–497. Leiden: Brill.

Gammeltoft, Peder, 2007. Ribe Stift år 1752 – uddrag fra en tidlig dansk geografibog. [The Diocese of Ribe 1752 – excerpts from an early Danish book on geography.] Fra Ribe Amt 2007. 17–28.

Holmberg, Bente, 2007. Centralitet og regionalitet i Bornholms sted- og personnavne. [Centrality and regionality in the place-names and personal names of Bornholm.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. 91–106. (NORNA-rapporter 82.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Holmberg, Bente, Bent Jørgensen & Birgit Eggert, se under Eggert, Birgit.

Jakobsen, Johnny Gøgsig & Peder Dam, se under Dam, Peder.

Jørgensen, Bent, 2007. Korresponderer høj og lav navneledsfrekvens med centrum og periferi?. [Do high and low frequencies of name-elements correspond with the centre and the periphery?] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 107–122. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jørgensen, Bent, 2007. Latinske nominativsrester i ældre danske mandsnavne. [Vestiges of Latin nomative endings in old Danish male personal names] Florian Grammel, Jonna Louis-Jensen & Ragnheiður Mósesdóttir (red.), Encyclopædica Brittanica. [i.e. Festskrift til Britta Olrik Frederiksen på 60-årsdagen d. 5. december 2007.] 109–116. Hafniæ.

Jørgensen, Bent, Ebba Hjorth & Henrik Galberg Jacobsen, 2007. Dansk sproghistorie på ny. [A Danish language history anew.] Peter Widell og Ulf Dalvad Berthelsen (red.), 11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet 12.–13. oktober 2006. 131–133. Århus.

Jørgensen, Bent, Bente Holmberg & Birgit Eggert, se under Eggert, Birgit.

Kürschner, Sebastian & Ken Farø, se under Farø, Ken.

Lerche Nielsen, Michael, 2007. Bornholmske torp-navne. Centralstatus eller periferi?. [Thorp-names on the island of Bornholm. Central or peripheral?.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 145–170. Uppsala: NORNA-förlaget.

Lerche Nielsen, Michael, 2007. Nordisk namnforskning 2005. Litteraturkrönika. Danmark. [Nordic name research 2005. Summary of Bibliography. Denmark.] Namn och Bygd 94. [udkommet 2007.] 112–115.

Lerche Nielsen, Michael, 2007. Et år med den nye danske navnelov. [One year with the new Danish name law.] Studia anthroponymica Scandinavica 25. 95–117.

Meldgaard, Eva Villarsen, 2007. Das dänische Personennamensystem. [The Danish personal-name system.] Andrea Brendler & Silvio Brendler (red.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Anlässlich der 65. Geburtstage von Rosa Kohlheim und Volker Kohlheim. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2.) 128–138. Hamburg: Baar.

Meldgaard, Eva Villarsen, 2007. Asmaa, Naser og de andre muslimske fornavne i Danmark. [Asmaa, Naser and the other muslim first names in Denmark.] Mål & Mæle 2, 30 årgang. 11–17.

Meldgaard, Eva Villarsen, 2007. Navnebogen. [The book of personal names.] 6. udgave. København. 327 s.

Meldgaard, Eva Villarsen, 2007. (Rec.), Bodil lajv. Festskrift til Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007. Redaktör: Marlene Hugoson. Redaktionskommitté: Jan Wall, Tora Wall & Anna Westerberg. Uppsala 2007. Studia anthroponymica Scandinavica 25. 131–132.

Olesen, Rikke Steenholt, 2007. Forledstypologien i danske herregårdsnavne på -holm. [The typology of specifics in Danish manor-house names ending in -holm.] Namn och Bygd 94. [udkommet 2007.] 53–70.

Olesen, Rikke Steenholt, 2007. Numerology and names. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Rob Rentenaar (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 3. 390–397. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Rentenaar, Rob, 2007. Hofstede, huisstede en heemstede in de Nederlandse toponymie. [Hofstede, huisstede and heemstede in the Dutch toponymy.] Landschap in ruimte en tijd. Liber amicorum aangeboden aan prof. dr. Guus J. Borger bij gelgenheid van zijn 65e verjaardag. [Landscape in space and time. Liber amicorum presented to prof. dr. Guus J. Borger on the occasion of his 65th birthday.] 301–309. Amsterdam.

Rentenaar, Rob, 2007. Summary presented at the final session. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Rob Rentenaar (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 3. 3–4. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Rentenaar, Rob, 2007. Index op Van Mieris' Groot Charterboek der Graaven van Holland (delen II, III en IV). [Index on Van Mieris’ Great Charterbook of the counts of Holland (parts II, III and IV).] ['s-Gravenhage] 1969. Re-edition on CD-Rom (BoekopCD nr 46596). Apeldoorn: BoekopCD.

Rentenaar, Rob & Vibeke Dalberg 2007, se under Dalberg, Vibeke.

Tovgaard, Katrine Elmelund, 2007. Raquetta Bombardina og bombardementets børn. [Raquetta Bombardina and the children of the bombardment.] Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2. 155–164.

Udolph, Anja, 2006. Geschichte und Gegenwart dänischer Familiennamen. [Danish Family Names.] Namenkundliche Informationen 89/90. 239–268.

Vogt, Susanne, 2007. På sporet af Alborg – et eksempel på små centre perifert i Danmark. [On the track of Alborg – an example of small centres lying in peripheral situations in Denmark.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 221–234. Uppsala: NORNA-förlaget.

Vogt, Susanne, 2007. Slægtsnavnet Fasti. [The family name Fasti.] Florian Grammel, Jonna Louis-Jensen & Ragnheiður Mósesdóttir (red.), Encyclopædica Brittanica. [i.e. Festskrift til Britta Olrik Frederiksen på 60-årsdagen d. 5. december 2007.] 219–224. Hafniæ.

2. Finland

Ahlqvist, Arja. 2006. Ancient Lakes in the Former Finno-Ugrian Territories of Central Russia: An Experimental Onomastic-Pаlaeogeographical Study. Juhani Nuorluoto (red.), The Slavicization of the Russian North. Mechanisms and Chronology / Die Slavisierung Nordrusslands. Mechanismen und Chronologie / Slavjanizacija Russkogo Severa. Mexanizmy i xronologija. Slavica Helsingiensia 27. 11–49. Helsinki. Nätpublikation: http://www.helsinki.fi/hum/slav/nwrussia/eng/Conference/papers.htm

Ainiala, Terhi. 2006. Namnforskningens generella aspekter och framtidens utmaningar. [General aspects of onomastic research and challenges for the future.] Namn og nemne 26. 59–66.

Ainiala, Terhi. 2006. Namnforskningens generella aspekter och framtidens utmaningar. [General aspects of onomastic research and challenges for the future.] Nytt om namn 44. 10–12.

Ainiala, Terhi. 2007. Aurinkoista asumista. [Sunny living.] Hiidenkivi 2007/3: 42.

Ainiala, Terhi. 2007. Epäilyttäviä naapureita. [Suspicious neighbours.] (Rec.), Mäkinen, Kirsti. 2007. Lollot ja kollot. Hiidenkivi 2007/6: 46.

Ainiala, Terhi. 2007. Etunimet taustoineen. [First names and their backgrounds.] (Rec.), Saarelma, Minna. 2007. Nimi lapselle. Hiidenkivi 2007/6: 45.

Ainiala, Terhi. 2007. Helsingin sanat, nimet ja tarinat keruiden kohteena. [Collecting Helsinki words, names and stories.] Niin gimis on stadi. Stadin slangin juhlajulkaisu. 37–45. Helsinki: Stadin slangi ry.

Ainiala, Terhi. 2007. Leirintäalueella. [On the camping ground.] Hiidenkivi 2007/4: 41.

Ainiala, Terhi. 2007. Lounaalle Mättökinkkiin. [To Mättökinki for lunch.] Hiidenkivi 2007/6: 41.

Ainiala, Terhi. 2007. Nimi paljastaa kantajansa iän. [The name reveals the age of its carrier.] Gerontologia 21/2: 115–116. Jyväskylä: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat.

Ainiala, Terhi. 2007. Nurmijärveläiset nurkkakivet. [Cornerstones in Nurmijärvi.] (Rec.), Itkonen, Pirjo. 1998. Kylää ja kyläläisiä: muistitietoa Nurmijärven kirkonkylästä 1920-luvulta 1950-luvulle och Itkonen, Pirjo. 2000. Eteläisessä Hämeessä: kirjallisia kuvia Nurmijärveltä. Hiidenkivi 2007/5: 52–53.

Ainiala, Terhi. 2007. Nyt kuljen katuani pitkin. [Now I walk along my street.] Hiidenkivi 2007/1: 41.

Ainiala. Terhi. 2007. Ortnamns utbredningsområden beskrivna i en ortnamnsatlas. [Distributions of place names presented in a Finnish place name atlas.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 11–18. Uppsala: NORNA-förlaget.

Ainiala, Terhi. 2007. Paikannimien pelottavat naiset. [Scary women in place names.] (Rec.), Mallat, Kaija. 2007. Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. Nätpublikation: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php?hakukohde=haku_kaikki&ja...

Ainiala, Terhi. 2007. Slangikadulla. [In the slang street.] Hiidenkivi 2007/5: 44.

Ainiala, Terhi. 2007. Suomi puree. [Finnish works.] Hiidenkivi 2007/2: 40.

Alanen, Timo. 2007. Haarukkapaloja Lapin paikannimistöstä. [Samples of place names in Lapland.] Lapin joulu. 12–13. Lappi Tl: Lions Club Lappi Tl.

Alanen, Timo. 2007. Savolaxiska släktnamn, individnamn, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet. [Family names, individual names, village names and farm names in the province of Savolax in the light of Johan Haberman's land survey register from the 1620s.] Nätpublikation: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=768. (Samma artikel är publicerad i Namn och Bygd 93. 89–103.)

Alanen, Timo. 2007. Someron Orhinselät ja muut samantapaiset nimet Suomessa. [Someron Orhinselät and other similar names in Finland.] Someron joulu. 40–41. Somero: Somero-seura.

Alanen, Timo. 2007. Vihdin seurakunnan ja Pyhäjärven kappelin kartta 1688 sekä Lohjan rovastikunnan saarnapaikat. [The 1688 map of the parish of Vihti and the chapel of Pyhäjärvi with the prayer places of the deanery of Lohja.] Vihti: Vihdin museo ja Karkkilan ruukkimuseo Senkka.

Eronen, Riitta. 2007. Retromuoti näkyy nimissäkin. [The retro-fashion is also visible in names.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2007/2: 23.

Harling-Kranck, Gunilla. 2007. Täcknamn Kalkutta. [The cover-name Kalkutta.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 77–90. Uppsala: NORNA-förlaget.

Hynönen, Emmi & Sjöblom, Paula. 2007. Populaaria tietoa nimistä ja nimipäivistä. [Popular knowledge about names and name-days.] (Rec.), Kiviniemi, Eero. 2006. Suomalaisten etunimet. [Finnish forenames] och Saarelma, Minna. 2006. Nimipäiväjuhlat. [Name-day celebrities.] Sananjalka 49. 219–226. Turku: Suomen Kielen Seura.

Häkkinen, Kaisa. 2007. Akka tieltä kääntyköhön! Ämmät tuloo!. [Akkas get out of the way, the ämmäs are coming] (Rec.), Kaija Mallat. 2007. Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. Virittäjä 111. 435–440.

Iltanen, Jussi & Manni-Lindqvist, Tiina. 2007. Karttojen ja liikenteen paikannimet. [The names on maps and the names of traffic.] Sirkka Paikkala (red.), Suomalainen paikannimikirja. 9–10. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. Helsinki: Karttakeskus.

Kiviniemi, Eero. 2006. Suomalaisten etunimet. [Finnish forenames.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Leino, Antti. 2007. On Toponymic Constructions as an Alternative to Naming Patterns in Describing Finnish Lake Names. Studia Fennica Linguistica 13. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Leino, Antti. 2007. Regional variation in Finnish lake and hill names. Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 123–144. Uppsala: NORNA-förlaget.

Mallat, Kaija. 2007. Espoon perinnäinen paikannimistö kohtaa modernin osoitejärjestelmän. [The traditional place names in Espoo meet the modern address system.] Hiidenkivi 5/2007. 20–23.

Mallat, Kaija. 2007. Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. [Women at the boundary. Kyöpeli ('ghost, devil,elf, fairy, enchantress, witch'), Nainen ('woman'), Naara(s) ('female animal, derogatory term for a woman'), Neitsyt ('young, virgin woman'), Morsian ('bride'), Akka ('old woman, wife, grandmother') and Ämmä ('old woman, wife, grandmother') in Finnish place names] SKST 1122. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mattfolk, Leila. 2007. Varför Anton och Ida men inte Börje och Birgit. [Why Anton and Ida, but not Börje and Birgit.] (Rec.), Blomqvist, Marianne. 2006. Vad heter finlandssvenskarna? Svenskbygden 2007/1. 16–17. Ekenäs: Svenska folkskolans vänner.

Mikkonen, Pirjo. 2007. Miksi ihmiselle annetaan yleensä kaksi etunimeä. [Why people usually are given two first names.] Tiede 2. 65. Helsinki: Helsinki Media.

Mikkonen, Pirjo. 2007. Muuttuneita ulkomaiden paikannimiä. [Changed foreign place names.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2007/4. 39.

Mikkonen, Pirjo. 2007. Ravintoloiden nimikimara. [The name-cocktail of restaurants.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2002/2. 22–23.

Mäkinen, Kirsti. 2007. Lollot ja kollot – Suomalaista naapurihuumoria. [Lollos and kollos – Finnish humour about neighbours.] Helsinki: Otava.

Nakari, Minna. 2007. Officiell benämning av gifta kvinnor i Helsingfors på 1800-talet. [Official appellations for married women in Helsinki in the 19th century.] Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson (red.), Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 71.) 216–223. Uppsala: Uppsala universitet.

Nummila, Kirsi-Maria. 2007. Nominikantaiset -(U)ri-ammatinnimitykset henkilönnimissämme. [Denominal -(U)ri-derivations meaning 'profession' in our personal names.] Virittäjä 111. 543–566.

Paikkala, Sirkka. 2007. Das finnische Personennamensystem. Andrea Brendler & Silvio Brendler (red.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Anlässlich der 65. Geburtstage von Rosa Kohlheim und Volker Kohlheim. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2.) 200–214. Hamburg: Baar.

Paikkala, Sirkka. 2007. Exonyms or endonyms – How the ortographical norms of foreign place names became established in Finnish in the 19th century. Peter Jordan, Milan Adamič Orožen & Paul Woodman (red.), Exonyms and the International Standardization of Geographical Names. Approaches towards the Resolution of an Apparent Contradiction. Wiener Osteuropa Studien, herausgegeben vom Österreischischen Ost- und Südosteuropa-Institut, Band 24. 165–183. Wien – Berlin: Lit Verlag.

Paikkala, Sirkka. 2007. Kirjan taustaa, rakenne ja rajaus. [The dictionary: background, structure and limitations.] Sirkka Paikkala (red.), Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. 4–7. Helsinki: Karttakeskus.

Paikkala, Sirkka. 2007. Monipuolinen hakuteos maailman paikannimistä. [A multifaceted encyclopedia of the world's place names.] (Rec.), Hakulinen, Kerkko. 2006. Paikannimet. Sananjalka 49/2007. 228–235.

Paikkala, Sirkka. 2007. Paikannimien etymologisesta tutkimuksesta Suomessa. [On the etymological research on place names in Finland.] Paikkala, Sirkka (red.), Suomalainen paikannimikirja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. 7–9. Helsinki: Karttakeskus.

Paikkala, Sirkka. 2007. Namnens rätt: att vara namn. Debatt om stavningen av utländska namn i finskan. [The right to be a name: on the spelling of foreign names in Finnish.] Namn og nemne 23. 49–58.

Paikkala, Sirkka. 2007. Pyhästä Martista Marttisiin. [From Saint Martinus to the Marttinens.] Paikkala, Jarmo (red.), Marttinen. Sukukirja II. Suvun historiaa vuodesta 1900.] 634–638. Saarijärvi: Marttisten sukuseura ry.

Paikkala, Sirkka. 2007. Suomalainen hakuteos maailman paikannimistä. [A Finnish encyclopedia of the world's place names.] (Rec.), Hakulinen, Kerkko. 2006. Paikannimet. Terra 119: 2. 166–167.

Paikkala, Sirkka (red.). 2007. Suomalainen paikannimikirja. [Dictionary of place names in Finland.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. Helsinki: Karttakeskus. (Artikelförfattare: Kirsti Aapala, Ante Aikio, Samuli Aikio, Terhi Ainiala, Marianne Blomqvist, Aimo Hakanen, Gunilla Harling-Kranck, Jussi Iltanen, Laila Lehikoinen, Kaija Mallat, Tiina Manni-Lindqvist, Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen, Pirjo Mikkonen, Eeva Maria Närhi, Sirkka Paikkala, Marjatta Palander, Ritva Liisa Pitkänen, Alpo Räisänen, Janne Saarikivi, Minna Salonen, Paula Sjöblom, Kristian Slotte, Peter Slotte, Eeva-Liisa Stenhammar, Toni Suutari, Sami Suviranta, Helinä Uusitalo, Jouko Vahtola, Matti Vilppula)

Pitkänen, Ritva Liisa. 2004. Onomastic research and teaching in Finland. Onoma 39. 29–43.

Räisänen, Alpo. 2007. Kainuun kieltä ja paikannimiä. [The Kainuu language and place names.] Studia Carelica Humanistica 21. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta.

Räisänen, Alpo. 2007. Pielisen Karjalan saamelaisperäisiä paikannimiä. [Place names of saami origin in Pielisen Karjala.] Ylikoski, Jussi & Aikio, Ante (red.), 2007. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahti miessemánu 21. beaivve 2007. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 253. Helsinki.

Saarelma, Minna. 2007. Eeva Törmänen eller Eva Dørmænen? Møte mellom finsk og norsk namnesystem i Noreg. [Eeva Törmänen or Eva Dørmænen? The encounter between the Finnish and the Norwegian anthroponymic system in Norway.] (Tillsammans med Gulbrand Alhaug.) Elektronisk publikation, Universitetet i Tromsø, Munin/NORNA, http://hdl.handle.net/10037/1228.

Saarelma, Minna. 2007. Etuhole – He loves us: African names with Christian meanings. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Rob Rentenaar (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 3. 363–371. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Saarelma, Minna. 2007. Nimenannossa suositaan nyt suomalaisuutta. [Finnish names are popular today.] Pirta. Kalevalaisten Naisten Liiton lehti 2007/4: 10–11.

Saarelma, Minna. 2007. Nimi lapselle. [Naming a child.] Minerva Kustannus. Helsinki.

Saarelma, Minna. 2007. Suomalaisen nimipäiväperinteen vaiheita. [Developments of the Finnish name-day tradition.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2008 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2008 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2008. 64–71. Helsingin yliopisto.

Saarelma, Minna. 2007. Suomalaisten nimenanto yksilöllistynyt. [The name-giving of the Finns has become more individualistic.] (Rec.), Eero Kiviniemi. 2006. Suomalaisten etunimet. [Finnish forenames.] Virittäjä 111. 441–449.

Saarikalle, Anne & Suomalainen, Johanna. 2007. Suomalaiset etunimet Aadasta Yrjöön. [Finnish first names from Aada to Yrjö.] Helsinki: Gummerus.

Schalin, Johan. 2007. Röster från språkstriden – gamla ortnamn begeistrar. [Voices from the language fight – old place names fascinate.] (Rec.), Wilson, Paula. 2007. Röster från forntiden – gamla ortnamn berättar. Språkbruk 4/2007. 23–25.

Sjöblom, Paula. 2007. Finnish company names: structure and function. Ludger Kremer & Elke Ronneberger-Sibold (red.), Names in commerce and industry: past and present. 297–306. Berlin: Logos.

Sjöblom, Paula. 2007. Naisen paikka. [Woman's place] (Rec.), Kaija Mallat. 2007. Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. Sananjalka 49. 191–197. Turku: Suomen Kielen Seura.

Suutari, Toni. 2007. Kirjoituksia kaupunkinimistöstä. [Writings on urban names.] (Rec.), Ainiala, Terhi (red.). 2005. Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. Virittäjä 2007/2. 318–320.

Suutari, Toni. 2007. Peruskartan nimet Aabrahaminkarilta Öövedenkankaalle. [The names on the map: from Aabrahaminkari to Öövedenkangas.] Sirkka Paikkala (red.), Suomalainen paikannimikirja. 11–13. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. Helsinki: Karttakeskus.

Tikkala, Saara. 2007. Aataminaikaisista Emmaan ja Eetuun. [From the times of Adam to Emma and Eetu.] (Rec.), Kiviniemi, Eero. 2006. Suomalaisten etunimet. Hiidenkivi 2007/6. 44–45.

Tikkala, Saara. 2007. Minä olen nimeni. [I am my name.] (Rec.), Hagström, Charlotte. 2006. Man är vad man heter.. Namn och identitet. Virittäjä 111/3. 450–453.

Vidberg, Maria. 2007. Namnen i våra städer. [The names in our towns.] Källan 2007/3. 3–11.

Vidberg, Maria. 2007. Urbana ortnamn i fokus. [Urban place names in focus.] Språkbruk 2007/4. 11–13.

Vuolteenaho, Jani, Ainiala, Terhi & Wihuri, Elina. 2007. Asuntosäästäjien Tapiolasta Helsingin East Endiksi: kaava- ja taloyhtiönimistö Vuosaaren kasvun vuosikymmeninä. [From the Tapiola of mortgages to the East End of Helsinki.] Yhdyskuntasuunnittelu 2007/4. 6–29. Helsinki: Yhdyskuntasuunnittelun seura.

Waldenström, Stellan. 2007. Björneborgs svenska ortnamn. [The Swedish place names in Björneborg. [Pori].] Svenska Kulturfonden i Björneborg.

Wihuri, Elina. 2007. Sotši. Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. 2007/3. 40.

Wihuri, Elina. 2007. Transnistria. Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. 2007/2. 37.

Wihuri, Elina. 2007. Varrella Nokianvirran. [By the Nokia river.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. 2007/2. 37.

Elektroniska publikationer:

Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta. [Johan Haberman’s land survey register of Pien-Savo in the 1620s.] Alanen, Timo (red.), Vihtari, Jari & Miikkulainen, Raija (webbred.). Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 2. Helsinki 2007. http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk2

Namnledslexikon. [Dictionary of place name elements] Zilliacus, Kurt & Örnmark, Michaela (red.). Helsingfors 2007. [1999.] http://kaino.kotus.fi/svenska/ledlex/

Paikannimikartasto. [Atlas over place names.] Ainiala, Terhi (red.), Ruottu, Toni (teknisk utformning), Lehtinen, Outi & Miikkulainen, Raija (webbred.). http://kaino.kotus.fi/nikar/

3. Færøerne

Johansen, Anfinnur. 2007. Das Färöische Personennamensystem. [The Faroese personal names system.] Andrea Brendler & Silvio Brendler (red.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Anlässlich der 65. Geburtstage von Rosa Kohlheim und Volker Kohlheim. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2.) 188–199. Hamburg: Baar.

Johansen, Anfinnur. 2007. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2006. [The personal names statistics for the year 2006.] Erling Isholm (red.), Álmanakkin 2008. 432–433. Tórshavn.

Weyhe, Eivind. 2007. Rafn, Schrøter og føroysk staðanøvn. [Rafn, Schrøter and Faroese place names.] Poul Andreasen (red.), Varðin 74. 7–38. Tórshavn.

Weyhe, Eivind. 2007. Staðanøvnini á teimum fyrstu máliborðsbløðunum. [The place names on the first ordnance maps.] Poul Andreasen (red.), Varðin 74. 135–158. Tórshavn.

4. Island

Birna Lárusdóttir. 2007. Bæjanöfn brotin til mergjar. Örnefnaskýringar á fyrri hluta 20. aldar. [Farm names analyzed. Interpretations of place names in the first half of the 20th century.] Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 2004–2005. 85–100. Reykjavík.

Guðrún Ása Grímsdóttir og Gunnlaugur Ingólfsson. 2007. Flautatunga. [The county name Flautatunga in place of Hróarstunga.] Kristján Jóhann Jónsson og Ragnar Ingi Aðalsteinsson (red.), Mannamál. Greinar, frásagnir og ljóð í tilefni af sextugsafmæli Páls Pálssonar frá Aðalbóli 11. maí 2007. 47–53. [Akureyri.]

Guðrún Kvaran. 2007. Kristen indflydelse på islandske kvindenavne fra det 17. århundrede til nutiden. [Christian influence on Icelandic women‘s names from the 17th century until today.] Studia anthroponymica Scandinavica 25. 61–74.

Guðrún Kvaran. 2007. Das isländische Personennamensystem. Europäische Personennamensysteme. Andrea Brendler & Silvio Brendler (red.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Anlässlich der 65. Geburtstage von Rosa Kohlheim und Volker Kohlheim. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2.) 310–321. Hamburg: Baar.

Svavar Sigmundsson. 2007. Nokkur bæjanöfn í Ásahreppi. [Some farm names in the county Ásahreppur.] Ragnar Böðvarsson (red.), Holtamannabók II. Ásahreppur. 421–424. Ásahreppi.

Svavar Sigmundsson. 2007. Örnefni og fornar leiðir. [Place names and old roads.] Kristján Jóhann Jónsson og Ragnar Ingi Aðalsteinsson (red.), Mannamál. Greinar, frásagnir og ljóð í tilefni af sextugsafmæli Páls Pálssonar frá Aðalbóli 11. maí 2007. 167–174. [Akureyri.]

Valgarður Egilsson. 2007. Örnefni við Eyjafjörð. [Place names in Eyjafjörður.] Vefritið Nefnir 25. maí 2007. http://nefnir.is/

5. Norge

Alhaug, Gulbrand, 2007. A comparison of first names in Norway and Sweden during the 20th century. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Rob Rentenaar (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Science. Uppsala 19-24 August 2002. 3. 15–33. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Alhaug, Gulbrand, 2007. Dagny og Hjørdis i Trondheim etter oppføringa der av Hærmænderne paa Helgeland i 1859. [Dagny and Hjørdis in Trondheim after the performance of Henrik Ibsens’s Hærmenderne paa Helgeland in 1859.] Arnold Dalen (red.), Ola-boka. Venneskrift til Ola Stemshaug etter eit år som 70-åring 20. januar 2007. 14–16. Trondheim.

Andersen, Birger Alfred, 2007. Sofieskjær – et interessant stedsnavn ved Onsøylandet. [Sofieskjær – an interesting toponym in Onsøylandet.] Varden, 2007. Fredrikstad: Onsøy Historielag. 25–27.

Andersen, Birger Alfred, 2007. Hasakatten, Partleberget, Pirakken og Østento – lokale navn på fjellpartier i Onsøy. [Hasakatten, Pertleberget, Pirakken og Østento – local toponyms of hills in Onsøy.] Varden, 2007. Fredrikstad: Onsøy Historielag. 57–59.

Aune, Kolbjørn, 2007. Eit gamalt plantenamn i Snillfjord. [An old plant name in the municipality of Snillfjord.] Årbok for Fosen 2007. Orkanger: Fosen historielag. 171–174.

Ellingsve, Eli Johanne, 2007. Finn et fyr. A Guide to the Norwegian Lighthouses. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 256 s.

Harsson, Margit, 2007. Kugga og Kuggerud, ei elv og ein gard. [Kugga and Kuggerud, a river and a farm.] Namn och Bygd 94. 137–139.

Harsson, Margit, 2007. Skoklefall. [Skoklefall, a farm name.] Akershus Amtstidende 15.02.2007.

Harsson, Margit, 2007. Om namnet Langebåt i Frogn. [On the toponym Langebåt in the municipality of Frogn.] Akershus Amtstidende 24.08.2007.

Helleland, Botolv, 2007. Das norwegische Personennamensystem. Andrea Brendler & Silvio Brendler (red.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentrallandinisch. Anlässlich der 65. Geburtstag von Rosa Kohlheim und Volker Kohlheim. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2.) 546–561. Hamburg: Baar.

Helleland, Botolv, 2007. Nytt band frå den 21. internasjonale konferansen i namnegransking. [A new volume from the 21st International Congress of Onomastic Sciences.] (Rec.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 2. Red. av Eva Brylla og Mats Wahlberg med tilskot av Lars-Erik Edlund. Språk- och folkminnesinstitutet. Uppsala 2006. 332 s. Nytt om namn 45. 55.

Helleland, Botolv, 2007. Tilhøvet mellom elvenamn og innsjønamn. [The relationship between river names and lake names.] (Rec.), Kristina Neumüller: Vattensjön och Vattenån. Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi XCVI.) Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Uppsala 2007. 226 s. Nytt om namn 45. 59–60.

Helleland, Botolv, 2007. Internasjonal artikkelsamling om eksonym. [International essays on exonyms.] (Rec.), Exonyms and the International Standardisation of Geographical Names. Approaches towards the Resolution of an Apparant Contradiction. Red. av Peter Jordan, Milan Orožen Adamič og Paul Woodman. (Wiener Osteuropa Studien 24.) LIT Verlag. Wien 2007. 240 s. Nytt om namn 45. 63–64.

Helleland, Botolv, 2007. Tyske stadnamn i genitiv. [German place names in the genitive.] (Rec.), Gunhild Winkler: Genetivische Ortsnamen in Ostmitteldeutschland und in angrenzenden Gebieten. (Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte 41). Akademie Verlag, Berlin 2007. 375 s. + 8 kart. Nytt om namn 45. 64–65.

Hoel, Kåre, 2007. Bustadnavn i Østfold. 7. Tune. [Settlement names in Østfold. 7. The municipality of Tune.] Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo ved Tom Schmidt. Oslo: Novus forlag. 448 s.

Jenstad, Tor Erik, 2007. Urbane borgarskapsnamn. [Urban bourgeois names.] (Rec.), Per Olav Tiller: Fredrikkes fryd og Louises lyst. Natur og kultur i Trondheims stedsnavn. Pax Forlag. Oslo 2006. 85 s. Nytt om namn 45. 54–55.

Johannessen, Ole-Jørgen, 2007. Tre navn i fjellet. [Three names in the mountains.] Gunnstein Akselberg og Johan Myking (red.), Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. 99–106. Oslo: Novus forlag.

Korslund, Frode, 2007. Gamle sognenavn på -staðir. [Old parish names in -staðir.] Nytt om namn. 45. 42–44.

Leira, Vigleik, 2007. Transkripsjon og retranskripsjon. [Transcription and retranscription.] Namn og Nemne 23. 65–85.

Myrvang, Finn, 2007. Fjellnamnet Børra. [The mountain toponym Børra.] Håløygminne. 22. 193–204.

Myrvang, Finn, 2007. Tallause stadnamn? [Innumerable toponyms?] Håløygminne 22. 235–239.

Myrvang, Finn, 2007. Øyar, fjell og låglende med namn på -und. [Islands, mountains and hills with names in -und.] Håløygminne. 22. 253–262, 265–288.

Myrvoll, Klaus Johan, 2007. (Rec.), Kåre Magne Holsbøvåg: Tuss og troll i stadnamn. Nemningar for ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Hovudfagsoppgåve i nordisk, Universitetet i Trondheim våren 1978. Utgjevi av Romsdal sogelag. Molde 2006. 200 s. ISBN 10: 82-90169-84-1. Namn og nemne 23. 119–123.

Sandnes, Jørn, 2007. Femti års norsk stedsnavnforskning sett fra et subjektiv trøndsk ståsted. [Fifty years of Norwegian toponymic science from my personal point of wiev as an inhabitant of Trøndelag.] Namn og Nemne 23. 7–27.

Schmidt, Tom, se Hoel, Kåre.

Særheim, Inge, 2007. Stadnamn i Rogaland. [Place-names in Rogaland.] Bergen: Fagbokforlaget. 302 s.

Særheim, Inge, 2007. «Segjer dei Sørbrød, Folk der burte?» Person- og miljøskildrande namnebruk i Arne Garborgs diktning. [The use of naming and scene-setting in the fictional works of Arne Garborg.] Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2007. 125–146.

Særheim, Inge, 2007. «Njædel? – hvad er det for et barbarisk Navn?». Namnebruken i Alexander L. Kiellands romaner. [Names and name usage in the novels of Alexander L. Kielland.] Namn og Nemne 23. 29–47.

Særheim, Inge, 2007. Toponymy and teaching: cultural history and cultural experience. Onoma 39. 217–240.

Særheim, Inge, 2007. Personen- und Ortsnamen. Odd Einar Haugen (red.), Altnordische Philologie. Norwegen und Island. (Aus dem Norwegischen von Astrid van Nahl. de Gruyter Lexikon. Altnordische Philologie.) 433–482. Berlin: Walter de Gruyter.

Utne, Ivar, 2007. Ukrainsk etternavnsskikk [Ucrainian surnames.] Namn og Nemne 23. 85–118.

Veka, Olav, 2007. Internasjonalt leksikon over stadnamnledd. [An International Glossary of Place Name Elements.] (Rec.), Joel F. Mann: An Internatinal Glossary of Place Name Elements. Scarecrow Press, Lanham–Toronto–Oxford 2005. XXII + 189 s. Nytt om namn 45. 56–57.

Vollestad, Jana Liepina, 2007. Etternavn i Latvia. [Surnames in Latvia.] Nytt om namn 45. 45–50.

Aarebrot, Frank, 2007. Navneforskning og samfunnsforskning [Onomastics and social sciences.] Nytt om namn 45. 51–53.

6. Sverige

Agertz, Jan. 2007. Ortnamn i och runt undersökningsområdet trafikplats Öggestorp. [Place names in and around the area of investigation at Öggestorp.] Leif Häggström (red.), Öggestorp & Rogberga. Vägar till småländsk förhistoria. 133–158. Jönköping: Jönköpings läns museum.

Agertz, Jan. 2007. Visingsö – Vätterns pärla. Presentation av ett projekt vid Jönköpings läns museum. [Visingsö – pearl of Lake Vättern. Presentation of a project at the Jönköping County Museum.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 5–20.

Agertz, Jan. 2007. Visingsö. Vätterns pärla under 1500-talet. [Visingsö – pearl of Lake Vättern during the 16th century.] Urminne. Tidskrift för arkeologi i sydöstra Sverige 6. 67–78.

Aldrin, Emilia. 2007. Namn, namntyper och namnfunktioner i Klas Östergrens filmmanus En decemberdröm – en fallstudie i litterär onomastik. [Names, name types and name functions in Klas Östergren’s film script ”A December Dream” – a case study in literary onomastics.] Studia anthroponymica Scandinavica 25. 75–93.

Andersson, Thorsten. 2007. Rus’ und Wikinger. Arkiv för nordisk filologi 122. 5–13.

Andersson, Thorsten. 2007. Svear, goter och burgunder. Germanska stammar med en spännande historia. [Swedes, Goths and Burgundians. Germanic tribes with a fascinating history.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 13–20. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Andersson, Thorsten. 2007. Wüstungsnamen. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 34. 307–312. Berlin: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2007. Zentralorte. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 34. 506–511. Berlin: Walter de Gruyter.

Brink, Stefan. 2007. How uniform was the Old Norse religion? Judy Quinn, Kate Heslop & Tarrin Wills (Eds.), Learning and understanding in the Old Norse world. Essays in honour of Margaret Clunies Ross. 105–136. Turnhout: Brepols Publishers n.v.

Brink, Stefan. 2007. Ortnamn och bebyggelse i Tierpsbygden. [Place names and settlement in Tierp.] Eva Hjärtner-Holdar, Håkan Ranheden & Anton Seiler (red.), Land och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 4.) 697–712. Uppsala: Riksantikvarieämbetet UV GAL, Societas archaeologica Upsaliensis, Upplandsmuseet.

Brylla, Eva. 2007. »A boy named Sue». Om flicknamn och pojknamn. [‘A boy named Sue’. About femal names and male names.] Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson (red.), Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk 71.) 191–197. Uppsala: Uppsala universitet.

Brylla, Eva. 2007. Das schwedische Personennamensystem. Andrea Brendler & Silvio Brendler (red.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Anlässlich der 65. Geburtstage von Rosa Kohlheim und Volker Kohlheim. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2.) 659–668. Hamburg: Baar.

Brylla, Eva. 2007. Mångfald i det »svenska» förnamnsbeståndet. [Multiculture in the Swedish given name stock.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 21–31. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Brylla, Eva. 2007. Nildin-Wall – namn med bindestreck? [Nildin-Wall – name with a hyphen?] Marlene Hugoson (red.), Bodil lajv. Festskrift till Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007. 18–22. Uppsala.

Brylla, Eva & Dalberg, Vibeke. 2007. Nordisk personnamnsterminologi – presentation av ett projekt / Nordisk personnavneterminologi – præsentation af et projekt. [Scandinavian anthroponymic terminology – presentation of a project.] Studia anthroponymica Scandinavica 25. 119–124.

Eldblad, Anita. 2007. Bodil kom söderifrån. [Bodil came from the south.] Marlene Hugoson (red.), Bodil lajv. Festskrift till Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007. 14–17. Uppsala.

Elmevik, Lennart. 2006. Hånger, Hangvar och Hange. [Hånger, Hangvar and Hange.] Saga och sed. 147–153.

Elmevik, Lennart. 2007. Den fornnordiska gudavärlden speglad i ortnamnen. [The Old Norse pantheon reflected in place-names] Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien. Årsbok 2007. 151–164.

Elmevik, Lennart. 2007. Jäla – ett tidigt »prepositionsnamn»? [Jäla – an early ‘prepositional’ name?] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 21–26.

Entzenberg, Sonja. 2007. Professor Nanna Svartz eller Fru Nanna Malmberg? Släktnamnsbruk hos gifta kvinnor 1920–1982. [Professor Nanna Svartz or Mrs Nanna Malmberg? The use of surnames among married women 1920–1982.] Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson (red.), Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk 71.) 198–207. Uppsala: Uppsala universitet.

Forsberg, Elin. 2007. Från Carl Grotérus Rak & Frisersalong till Hairmony – en studie av Uppsalas frisörnamn. [From Carl Grotérus Rak & Frisersalong to Hairmony – a study of barber shop names in Uppsala.] Blandade namnstudier. (Namn och samhälle 19.) 9–52. Uppsala: Uppsala universitet.

Fridell, Staffan. 2007. Horgeboda och Horgefjorden. [Horgeboda and Horgefjorden.] Maj Reinhammar, Lennart Elmevik & Kristina Hagren (red.), Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 1.) 65–70. Uppsala: Sällskapet för svensk dialektologi.

Fridell, Staffan. 2007. Två ortnamn i Värend. [Two place-names in Värend.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 55–61.

Fridell, Staffan. 2007. Var stod slaget vid Gestilren 1210? [Where was the battle of Gestilren in 1210?] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 27–54.

Fries, Ingegerd. 2007. »Gerd har många namn». Några kvinnoheiti i Kormaks visor. [»Gerd has got many names». Some women’s heiti in the songs of Kormak.] Maj Reinhammar, Lennart Elmevik & Kristina Hagren (red.), Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 1.) 71–80. Uppsala: Sällskapet för svensk dialektologi.

Frändén, Märit. 2007. Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat. Strömningar i samiskt personnamnsskick. [Native names, neologisms, and the influence of the majority. Tendencies in Sami naming practice.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 33–46. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Gustafsson, Linnea. 2007. First names, innovation and diffusion. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Rob Rentenaar (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 3. 131–142. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Hagåsen, Lennart. 2007. Norby i Uppsala. [Norby in Uppsala.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 63–70.

Hallberg, Göran. 2007. Arkivarie Ingemar Ingers berättar minnen 1982 – ännu ett stycke lundensisk arkivhistoria. [Ingemar Ingers, the archivist, tells his recollections (1982)—another piece of Lund archival history.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 31–98.

Jacobsson, Stefan. 2007. De fornnordiska mansnamnen Morði, *Marði och Morðr. [The Old Scandinavian men’s names Morði, *Marði and Morðr.] Studia anthroponymica Scandinavica 25. 22–51.

Johansson, Carina. 2007. I gatuplanet. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. [At street level. A name user perspective on the street names of Stockholm.] (Namn och samhälle 20.) Uppsala: Uppsala universitet.

Källström, Magnus. 2007. Ristarnamnet på runstenen Sö 333 vid Ärja ödekyrka. [The carver’s name on the rune-stone Sö 333 at Ärja Church.] Studia anthroponymica Scandinavica 25. 53–59.

Leander, Anette. 2007. Skånes och Blekinges ortnamn i kyrkoböckerna – att tillgängliggöra ett värdefullt kulturarv på Internet. [The place-names of Scania and Blekinge in parish registers—to make a valuable cultural heritage available on Internet.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 5–16.

Leibring, Katharina. 2007. Inte bara Måns och Missan – något om kattnamn. [Not only Måns and Missan – something about cat names.] Marlene Hugoson (red.), Bodil lajv. Festskrift till Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007. 99–103. Uppsala.

Leibring, Katharina. 2007. Kootstra, Simba och Chikai. Inlånade husdjursnamn. [Kootstra, Simba and Chikai. Borrowed names for domestic animals.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 47–56. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Leibring, Katharina. 2007. Names of early Swedish ironworks—landmarks of forgotten production. Ludger Kremer & Elke Ronneberger-Sibold (red.), Names in Commerce and Industry: Past and Present. 391–399. Berlin: Logos Verlag.

Leibring, Katharina. 2007. Per Persson eller Lisa Greta Persdotter. Olika strategier vid namngivning av pojkar respektive flickor 1790–1840. Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson (red.), Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk 71.) 208–215. Uppsala: Uppsala universitet.

Neumüller, Kristina. 2007. Vattensjön och Vattenån. Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad. [Vattensjön and Vattenån. Relationships between lake and river names in Medelpad, northern Sweden.] (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 96.) Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Nilsson, Jan. 2007. Namnet Vindeln – några funderingar. [Some thoughts about the place name Vindeln.] Maj Reinhammar, Lennart Elmevik & Kristina Hagren (red.), Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. 157–160. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 1.) Uppsala: Sällskapet för svensk dialektologi.

Nilsson, Leif. 2007. Florens eller Firenze? Global ortnamnsvård. [Florence or Firenze? Global place-name standardization.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 57–63. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Nilsson, Leif. 2007. Ortnamnen, kommunerna och klarspråk. [The place names, the municipalities and plain language.] Klarspråk 2007:1. 1.

Nyman, Eva. 2007. Några suffixavledda ortnamnstyper i Norden. Reflexioner utifrån spridningsbilderna. [Some types of derivative place-names in Scandinavia. Reflections on the basis of distribution-maps.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 171–190. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nyman, Eva. 2007. Skandinavien – Bezug und Bedeutung. Beiträge zur Namenforschung 42. 453–465.

Nyström, Staffan. 2007. Anna Lindhs Plats. Historien om ett namn i Stockholm … och ett misskrediterat namnelement. [Anna Lindhs Plats. The story of a name in Stockholm ... and a disparaged name element.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 71–86.

Nyström, Staffan. 2007. Städernas namnmiljöer i mångkulturellt perspektiv. [Urban name environments in a multicultural perspective.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 65–74. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Peterson, Lena. 2007. Nordiskt runnamnslexikon. [Dictionary of proper names in Scandinavian Viking Age runic inscriptions.] Femte, reviderade utgåvan. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Peterson, Lena. 2007. Om de urnordiska Agilamundō, Kunimunduz och fornnordiska mansnamn på -mundi. [On Proto-Scandinavian Agilamundō, Kunimunduz and Old Scandinavian men’s names in -mundi.] Studia anthroponymica Scandinavica 25. 5–19.

Ryman, Lennart. 2007. Oxenstierna, Bäfve och Brandamour. Svenska släktnamn i mångkulturellt perspektiv. [Oxenstierna, Bäfve and Brandamour. Swedish surnames in a multicultural perspective.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 75–85. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Ryman, Lennart. 2007. Surnames as expressions of social identity. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Rob Rentenaar (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 3. 357–362. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Strandberg, Svante. 2006. Väringe i Lid. [Väringe in Lid.] Saga och sed. 155–160.

Strandberg, Svante. 2007. Betlehem, Klippan, Nain och Jerusalem. Ortnamn med religiös bakgrund i Österåker. [Betlehem, Klippan, Nain and Jerusalem. Place names with a religious background in the parish of Österåker.] Österåkers hembygdsförening. Årsskrift 2007. 20–22.

Strandberg, Svante. 2007. »Biuraskiöl» vid Hännicketäppan. [“Biuraskiöl” at Hännicketäppan.] Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening. Årsskrift 2007. 11–12.

Strandberg, Svante. 2007. Fågelsta, Tomastorp och Väsby. [Fågelsta, Tomastorp and Väsby.] Julita hembygdsförening. Årsskrift 2007. 23–24.

Strandberg, Svante. 2007. Holmnamnet Skjuren. [The island-name Skjuren.] Västra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift 2007. 28–29.

Strandberg, Svante. 2007. I vikingarnas spår. Nordiska namn utanför Norden. [In the tracks of the Vikings. Scandinavian names outside Scandinavia.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 87–94. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Strandberg, Svante. 2007. Sjönamnet Väringen. [The lake name Väringen.] Johnny Hagberg (red.), Språk och lag. En vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007. 31–39. Skara.

Strandberg, Svante. 2007. Skiringstorp. [Skiringstorp.] Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift 2007. 23–25.

Strandberg, Svante. 2007. Weffle siön och Vegern. Något om ljudförbindelserna -ghl- och -vl-. [Weffle siön and Vegern. On the phonetic connections -ghl- and -vl-.] Maj Reinhammar, Lennart Elmevik & Kristina Hagren (red.), Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 1.) 198–205. Uppsala: Sällskapet för svensk dialektologi.

Strandberg, Svante. 2007. Åndbäcken i Björkvik. [Åndbäcken in Björkvik.] Björkviks hembygdsförening. Årsskrift 2007. 30–31.

Strid, Jan Paul. 2007. Språk, kultur och landskap. [Language, culture and landscape.] Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid & Anders Szczepanski (red.), Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. 185–202. [Lund:] Studentlitteratur.

Strid, Jan Paul. 2007. Namnet Ullstämma. [The name Ullstämma.] Alf Ericson, Ullstämma – en by i eklandskapet. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk utredning. Etapp 2. Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Med ett språkvetenskapligt bidrag av Jan Paul Strid. (UV Öst rapport 1404–0875, 2007:24.) Linköping: Riksantikvarieämbetet UV Öst.

Swedell, Ulla. 2007. Samiskt, finskt och svenskt kulturmöte i ortnamnsperspektiv. [Sami, Finnish and Swedish – a cultural encounter in a place-name perspective.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 95–102. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Svensson, Ola. 2007. Skånska ortnamn i anslutning till rättsutövning. [Place-names in Scania indicating jurisdiction.] Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNA’s 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. (NORNA-rapporter 82.) 191–219. Uppsala: NORNA-förlaget.

Wahlberg, Mats. 2007. Landskrona, Jeriko och Korea. Inlånade ortnamn genom tiderna. [Landskrona, Jeriko and Korea. Borrowed place-names down the ages.] Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. 103–119. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Wahlberg, Mats. 2007. Västervik och Gamleby. En rörig namnhistoria, fasor och besvärligheter och borgarnas okuvliga kamp. [Västervik and Gamleby. A messy name-story, horrors and the indomitable struggle of the townspeople.] Marlene Hugoson (red.), Bodil lajv. Festskrift till Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007. 66–71. Uppsala.

Vikstrand, Per. 2007. Ortnamnen i Kalmar län 7. Mörbylånga kommun. Bebyggelsenamn. [The place names of Kalmar län 7. Mörbylånga municipality. Settlement names.] (Sveriges ortnamn.) Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Wiktorsson, Per-Axel. 2007. Namnord i svenskan. [Name-words in the Swedish language.] Blandade namnstudier. 67–94. (Namn och samhälle 19.) Uppsala: Uppsala universitet.

Wiktorsson, Per-Axel. 2007. Ortnamn längs Äverstaån. [Place-names along the Äversta river.] Leif Karlenby (red.), Om makt och offer. Röster om centralmaktens utveckling i tiden före historien. 55–70. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.