Nordisk navnebibliografi 2008

Redigert av Birgit Eggert, Leila Mattfolk, Paula Sjöblom, Anfinnur Johansen, Guðrún Kvaran, Ole-Jørgen Johannessen, Tom Schmidt og Per Vikstrand

1. Danmark

Bergien, Angelika. 2007 (Rec.). Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. Namenkundliche Informationen 91/92. 320–322.

Blaabjerg, Anton. 2008. Lego – slægtsnavn og indfødsret. [Lego – family name and right of citizenship.] Slægten. Forum for slægtshistorie. Nr. 38, juli 2008. 70–72.

Christensen, Birgit. 2008. Et brev om Reynold Junge til kong Christian III fra borgmestre og råd i Riga. [A letter to King Christian 3rd from lord mayors and councils in Riga concerning Reynold Junge.] Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. Nr. 4, november 2008. 142–149. Internetudgave: www.gladsaxegymnasium.dk/2/artikler/jungebc.htm

Christensen, Birgit. 2007 (Rec.). Bent Jørgensen (2006): Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund herred Sjællandsdelen. Namenkundliche Informationen 91/92. 305–312.

Dalberg, Vibeke. 2007. Roger Lockertsen: Namnet på byen Trondheim. Ei språkhistorisk og faghistorisk tilnærming. Doktordisputats [Doctoral dissertation.] Første opponent Vibeke Dalberg. Namn og nemne. 24. 8–21.

Dalberg, Vibeke. 2008. Name and Place. Ten Essays on the Dynamics of Place-Names. Edited and translated by Gillian Fellows-Jensen, Peder Gammeltoft, Bent Jørgensen and Berit Sandnes on the occasion of Vibeke Dalberg’s 70th birthday, August 22nd 2008. (Navnestudier nr. 40.) København. 133 s. Internetpublikation: http://nfi.ku.dk/publikationer/nameandplace/

Dam, Peder. 2008. De nordiske -torper: torp-grupper eller torp-variationer? [The Nordic -thorpes: groups of thorpes or thorpe-variations?] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 75–100. Uppsala: NORNA-förlaget.

Dam, Peder & Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen. 2008. Historisk-Geografisk Atlas. [Historical-Geographical Atlas.] Atlas over Danmark bind 7. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab & Geografforlaget. København. 192 s.

Egeberg, Torben & Peder Gammeltoft. 2008, se under Gammeltoft, Peder.

Eggert, Birgit. 2008. Hvad skal barnet ikke hedde? – Hendrekjætte, Simoline, Alpgongs og meget andet. [What’s not the name of the child? – Hendrekjætte, Simoline, Alpgongs and much more.] Mål og Mæle nr. 4, 2008. 22–26.

Eggert, Birgit. 2008. Regionalitet i danske stednavne, med fokus på torp-, rød-, tved- og holt-navne. [Regionality in Danish place-names with focus on torp-, rød-, tved- and holt-names.]

Peder Gammeltoft, Søren Sindbæk & Jens Vellev (red.), Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder. Tværfagligt symposium på Aarhus Universitet 26. januar 2007. (Hikuin 35, 2008.) 117–132.

Eggert, Birgit. 2008. Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier. [Nordic name renaissance in Denmark. Preliminary studies.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 113–139. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit & Peder Gammeltoft. 2008. Nordisk namnforskning 2007. Litteraturkrönika. 2.1 Danmark. [Nordic name research 2007. Summary of Bibliography. Denmark.] Namn och bygd 96. 111–114.

Farø, Ken, & Henrik Lorentzen. 2008. Danmarks logofile orkester: Shu-bi-dua og sproget. [Denmark’s logophile orkestra: Shu-bi-dua and the language.] Danske Studier 2008. 5–57.

Fellows-Jensen, Gillian, Peder Gammeltoft, Bent Jørgensen & Berit Sandnes (red. og oversættere). 2008. Vibeke Dalberg: Name and Place. Ten Essays on the Dynamics of Place-Names. Edited and translated by Gillian Fellows-Jensen, Peder Gammeltoft, Bent Jørgensen and Berit Sandnes on the occasion of Vibeke Dalberg’s 70th birthday, August 22nd 2008. (Navnestudier nr. 40.) København. 133 s. Internetpublikation: http://nfi.ku.dk/publikationer/nameandplace/

Fellows-Jensen, Gillian. 2008 (Rec.). Thorvald Forssner (2005): Englische Familiennamen-philologie. Mit einem etymologischen Familiennamenbuch/Philology of English family names. With an etymological dictionary of family names. Herausgegeben mit einem Vorwort von Silvio Brendler. (Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung 3.) Hamburg. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 128–131.

Fellows-Jensen, Gillian. 2008. Grimston Revisited. Oliver J. Padel & David N. Parsons (Eds.), A Commodity of Good Names. Essays in Honour of Margaret Gelling. 125–135. Donington, Lincolnshire: Shaun Tyas Paul Watkins Publishing.

Fellows-Jensen, Gillian. 2008. Scandinavian Place Names in the British Isles. Stefan Brink in collaboration with Neil Price (Eds.), The Viking World. 391–400. London and New York: Routledgde.

Fellows-Jensen, Gillian. 2008 (Rec.). Irmelin Valtonen (2008): The North in the Old English Orosius. A geographical narrative in context. XVI, Helsinki. Namn och bygd 96. 207–211.

Gammeltoft, Peder & Birgit Eggert. 2008, se under Eggert, Birgit.

Gammeltoft, Peder, Gillian Fellows-Jensen, Bent Jørgensen & Berit Sandnes (Red. og oversættere). 2008, se under Fellows-Jensen, Gillian.

Gammeltoft, Peder. 2008. Freysthrop: a sacral Scandinavian place-name in Wales? Oliver J. Padel & David N. Parsons (Eds.), A Commodity of Good Names. Essays in Honour of Margaret Gelling. 136–146. Donington, Lincolnshire: Shaun Tyas Paul Watkins Publishing.

Gammeltoft, Peder & Søren Michael Sindbæk. 2008. Historisk regionalitet på tværs af fag-grænser. [Historical regionality across disciplines.] Peder Gammeltoft, Søren Michael Sindbæk & Jens Vellev (red.), Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder. Tværfagligt symposium på Aarhus Universitet 26. januar 2007. (Hikuin 35, 2008.) 7–14.

Gammeltoft, Peder, Søren Michael Sindbæk & Jens Vellev (Red.). 2008. Regionalitet i Dan-mark i vikingetid og middelalder. Tværfagligt symposium på Aarhus Universitet 26. januar 2007 [Regionality in Denmark during the Viking Age and the Middle Ages.] (Hikuin 35, 2008.) 165 s.

Gammeltoft, Peder & Jakob Povl Holck. 2008. Regionalitet og sproglig kontakt i vikingetid og middelalder. Strofer om silke og ærlig pæl. [Regionality and language contact during the Viking Age and the Middle Ages.] Peder Gammeltoft, Søren Michael Sindbæk & Jens Vellev (red.), Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder. Tværfagligt symposium på Aarhus Universitet 26. januar 2007. (Hikuin 35, 2008.) 99–116.

Gammeltoft, Peder & Torben Egeberg. 2008. Gamle navne i et nyt medium – om anvendelsen af GIS i navneforskning. [Old Names in a New Medium – on the Use of Geographical Information Systems (GIS) in Name Research.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 161–176. Uppsala: NORNA-förlaget.

Holck, Jakob Poul & Peder Gammeltoft. 2008, se under Gammeltoft, Peder.

Holmberg, Bente. 2008. Danske stednavne – officielt og uofficielt. [Danish place-names – officially and unofficially.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 115–124.

Holmberg, Bente. 2008. Nordiske navne – navne i Norden. Tradition og fornyelse. Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes. [Nordic names – names in the North. Tradition and renewal. The fourteenth Nordic Congress of Onomastics held in Borgarnes.] Redigerade av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar
Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 525–533. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig & Peder Dam. 2008, se under Dam, Peder.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2008. KlosterGIS DK: Digitalt atlas over klostre i middelalderens Danmark. [KlosterGIS DK: Digital atlas of monasteries in medieval Denmark.] HisKIS Årsskrift 2008. 32–58. Internetpublikation: http://hiskis-net.cafezaki.com/Portals/0/Publikationer/HisKIS%202008.pdf

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2008. Helligkilder i Nordvestsjælland. [Holy springs in north-western Zealand.] Appendiks til Brian Patrick McGuire, Da Himmelen kom nærmere – fortællinger om Danmarks kristning 700–1300. 239–244. København: Alfa.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2008. Dominikanske klosternavne i Norden – nordiske helgennavne hos dominikanerne. [Dominican patron saints in the North – Nordic saint-names among the Dominicans.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 235–248. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jørgensen, Bent, Peder Gammeltoft, Gillan Fellows-Jensen & Berit Sandnes (red. og oversættere). 2008, se under Fellows-Jensen, Gillian.

Jørgensen, Bent. 2008. Danske Stednavne. [Danish place-names.] 3. udgave. 357 s. Gyldendals Røde Ordbøger. København: Gyldendal.

Jørgensen, Bent. 2007. Tølløse. [The place-name Tølløse.] Namn och bygd 95. 61–67.

Jørgensen, Bent. 2008. Avnslev eller Aunslev. Ældre skrivemåder som udtryk for fornyelse. [Avnslev or Aunslev. Older spellings expressing renewal.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 267–275. Uppsala: NORNA-förlaget.

Krarup Andersen, Astrid. 2008. Samlinger af gårde og huse – landbrugsbebyggelse opstået efter udskiftningen. [Groups of farms and houses – agrarian settlement established as a result of the enclosure movement.] Landbohistorisk Tidsskrift 2008:2. 9–43.

Lerche Nielsen, Michael. 2007. Nordisk namnforskning 2006. Litteraturkrönika. 2.1 Danmark. [Nordic name research 2006. Summary of Bibliography. Denmark.] Namn och bygd 95. 92–94.

Lerche Nielsen, Michael. 2008 (Rec.). Lena Peterson (2007): Nordiskt runnamnslexikon. Femte, reviderade utgåvan. Uppsala. Namn och bygd 96. 177–181.

Lorentzen, Henrik & Ken Farø. 2008, se under Farø, Ken.

Meldgaard, Eva Villarsen. 2008. Det drejer sig om: Efternavnets historie [It’s all about: The history of the surname.] Afdeling for navneforsknings hjemmeside, januar 2008. 12 s. Internetpublikation: www.navneforskning.ku.dk/personnavne.doc/

Meldgaard, Eva Villarsen. 2008 (Rec.). Jørgen Ouren (2007): Den store norske navneboka. Skrevet i samarbeid med Geir Tunby. Oslo. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 140–141.

Olesen, Rikke Steenholt. 2008 (Rec.). Lena Peterson (2007): Nordiskt runnamnslexikon. Femte, reviderade utgåvan. Uppsala. Fornvännen 2008. 311–313.

Rentenaar, Rob, 2005–2006. Afscheid van een diplomatische era. Bij de verschijning van het laatste deel van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland. [Farewell to a diplomatic era. At the publication of the last volume of the Cartulary of Holland and Zeeland.] Naamkunde 36. 249–255.

Rentenaar, Rob, 2005–2006 (Rec.). W.J. Hagoort: De Gelderse zeepolder Arkemheen. Namen van bouw-, hooi- en weilanden, beken en wegen. Gemeenten Nijkerk en Putten (806–2002). [The seapolder Arkemheen in Gelderland. Names of arable lands, hay-fields, meadows, brooks and roads. Communities of Nijkerk en Putten (806–2002).] Zutphen 2006. Naamkunde 36. 269–272.

Rentenaar, Rob. 2008. Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de nederlandse toponymie. [Eponymized place-names. A survey of the role played by eponymization in the toponymy of the Netherlands.] xx + 454 s. (Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut 5.) Amsterdam 19852. Re-edition on: Naamkunde DVD. DOC Namen, Amsterdam.

Rentenaar, Rob. 2008. Groeten van Elders. Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur. [Place-names and family names as a mirror of our culture.] Naarden 1990. 135 s. Re-edition as internetpublication in: De Basisbibliotheek. 1000 sleutelteksten uit de cultuur-geschiedenis van de Lage Landen. (http://www.dbnl.org/basisbibliotheek).

Rentenaar, Rob. 2008 (Rec.). Prisma voornamen. Samengesteld door J. van der Schaar, bewerkt door Doreen Gerritzen. Utrecht: Prisma Woordenboeken en Taaluitgaven 2005. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 144–146.

Schack, Jørgen. 2008. Varemærker i den sproglige rådgivning. [Trademarks in language councelling.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 223–229.

Sindbæk, Søren Michael & Peder Gammeltoft. 2008, se under Gammeltoft, Peder.

Sindbæk, Søren Michael, Peder Gammeltoft & Jens Vellev (Red.). 2008, se under Gammeltoft, Peder.

Sylvest Nielsen, Dorrit. 2008. Dansk navnelov – en succes? [The Danish Act on Names – a succes?] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 9–21.

Vellev, Jens, Peder Gammeltoft & Søren Michael Sindbæk (Red.). 2008, se under Gammeltoft, Peder.

Vogt, Susanne. 2008. Jep Tordsen Sparres gods i Gärds herred 1562. [Jep Tordsen Sparre’s landed estate in Gärds herred 1562.] Sydsvenska Ortnamnsällskapets Årsskrift. 5–10.

Vogt, Susanne. 2008. Reskriptet af 1/11 1771 og hvordan det blev modtaget i Sønderjylland. [The implement af the 1771-name law in South Jutland.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 469–486. Uppsala: NORNA-förlaget.

2. Finland

Ahlqvist, Arja. 2007. The Finno-Ugrian Hydronymic Stem Voi – as a Reflex of the Former Area of Distribution of the Water Chestnut (Trapa natans). Juhani Nuorluoto (red.), Topics on the Ethnic, Linguistic and Cultural Making of the Russian North. (Slavica Helsingiensia 32.) 11–51. Helsinki. Föreligger även som nätpublikation:

Aikio, Ante. 2007. The study of Saami substrate toponyms in Finland. Ritva Liisa Pitkänen & Janne Saarikivi (red.) Borrowing of place names in the Uralian languages. (Onomastica Uralica 4.) 159–197. Debrecen – Helsinki. Föreligger även som nätpublikation:

Ainiala, Terhi. 2008. Förändringar i namnlandskapet i Helsingfors. [Transformations of the onomastic landscape in Helsinki.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 1–12. Uppsala: NORNA-förlaget.

Ainiala, Terhi. 2008. Honkia, korpia, oppia ja aatetta. [On names of houses of non-profit societies.] Anna-Maija Halme & Leni Pakkala (red.), Yhdessä rakennetut – med gemensamma krafter. Suomalaiset seurantalot. S. 27. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto.

Ainiala, Terhi. 2008. Kaupunkilaiset stadissa. [The urbans in Stadi (=slang for Helsinki).] Hiidenkivi 2008/5: 39.

Ainiala, Terhi. 2008. Korvenvalo ja muut seurantalot. [Korvenvalo and other houses of non-profit societies.] Hiidenkivi 2008/3: 38.

Ainiala, Terhi. 2008. Nimellisiä ja nimettömiä. [With and without a name.] Hiidenkivi 2008/1: 41.

Ainiala, Terhi. 2008. Orvokki, Lemmikki, Vuokko ja moni muu [Orvokki, Lemmikki, Vuokko (=typical cow names) and many moos (Fi. muu ’other’).] Hiidenkivi 2008/2: 39.

Ainiala, Terhi. 2006 (Rec.). Sjöblom, Paula. 2006. Toiminimen toimenkuva: suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. Namn och bygd 94. 181–186.

Ainiala, Terhi. 2008. Socio-onomastics. Jan-Ola Östman & Jef Verschueren (red.), Handbook of Pragmatics. 2008 Installment. Amsterdam: John Benjamins.

Ainiala, Terhi. 2008. Suomi-Finland. Hiidenkivi 2008/6: 38.

Ainiala, Terhi. 2008. Uintiseura Kuhat ja muut liikuttajat [The Swimming Society Kuhat and other "movers".] Hiidenkivi 2008/4: 37.

Ainiala, Terhi. 2007. Urban identities seen through place names. Nytt om namn 46. 30–35.

Ainiala, Terhi & Leila Mattfolk. 2007. Nordisk namnforskning 2006. 2.2. Finland. [Nordic name research 2006. Summary of Bibliography. Finland.] Namn och bygd 95. 94–99.

Ainiala, Terhi, Minna Saarelma & Paula Sjöblom. 2008. Nimistöntutkimuksen perusteet. [The basis of onomastics.] Tietolipas 221. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ainiala, Terhi & Michaela Örnmark. 2006. Nordisk namnforskning 2005. Finland. [Nordic name research 2005. Summary of Bibliography. Finland.] Namn och bygd 94. 115–121.

Alanen, Timo. 2008. Lapin kunnan vanha asutusnimistö. [Old settlement names in the Lappi municipality.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 153. Lapin kunta: Lapin kotiseutumuseoyhdistys ry.

Alanen, Timo (red.). 2008. Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselvitykset vuosilta 1643–1646: (MHA C 1). [Lars Röös’s descriptions of people’s land-ownership in the taxation book for Northern Savolax 1643–1646.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 150. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Alanen, Timo (red.). 2008. Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563. [The land survey register in Sääminki and Rantasalmi 1562–1563.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 4. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Alanen, Timo. 2008, se Kepsu, Tukkinen & Alanen.

Blomqvist, Marianne. 2008. Nya namn i almanackan 2010. [New names in the name-day calendar for 2010.]. Språkbruk 2008/4: 19–21.

Blomqvist, Marianne. 2008. Nya namn i den finlandssvenska almanackan 2010. [New names in the Finland-Swedish name-day calendar for 2010.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2009 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2009 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2009. 67–71. → Universitetets namnsdagsalmanacka → Namnsdagsalmanacka 2009. Helsingfors universitet.

Eskelinen, Riikka. 2008. Namnbruket i stadsdelen Berghäll i Helsingfors. [The identities of residents described by place names in the neighbourhood Kallio in Helsinki, Finland.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 149–155. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eskelinen, Riikka & Maria Vidberg. 2008. Jotain vanhaa, jotain uutta– tutkimussuuntien rikkautta pohjoismaisessa nimistöntutkimuksessa. 14. pohjoismainen nimistökongressi Islannin Borgarnesissa 11.–14.8.2007. [Something old, something new – the richness of research fields in Nordic name research. 14th Nordic congress for onomastics in Borgarnes, Iceland August 11–14, 2007.] Virittäjä 112/1: 134–136.

Falck-Kjällquist, Birgit, 2008. Namn på vattenlotter i Ålands och Åbolands skärgård. [Names of fishing-grounds on the coasts of Åland and Åboland.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 53–62. Uppsala: Uppsala universitet.

Harling-Kranck, Gunilla. 2008. Drombom, Embom, Jossas och Kuggantas – ortnamnen i Liljendal. [Drombom, Embom, Jossas and Kuggantas – the place-names of Liljendal.] Caroline Sandström, Helena Palmén & Jan-Ola Östman (red.), Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd. [Dialect in eastern Nyland. Field work in Liljendal and its surroundings.] (Nordica Helsingiensia 14.) 199–211. Helsingfors: Nordica, Helsingfors universitet.

Hurtta, Heikki. 2008 (Rec.). Suomalainen paikannimikirja [Dictionary of place names in Finland.] Paikkala, Sirkka (red.). 2007. Suomalainen paikannimikirja. Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti 2008/1: 36–37.

af Hällström-Reijonen, Charlotta (red.). 2008. Språk i Norden 2008. Tema: Namn. Oslo: Språknemndene i Norden.

Ivars, Ann-Marie, 2007 (Rec.). Jan Ragnar Hagland (red.): Regional språkhistorie. Rapport frå eit seminar i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 14.–15. oktober 2005. Trondheim 2006. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 145–149.

Kepsu, Saulo, Tuomo Tukkinen & Timo Alanen (red.). 2008. Karjalohjan kylät ennen ja eilen. [Villages in Karjalohja then and yesterday.] Espoo: TT-kyläkuvat.

Kiviniemi, Eero & Minna Saarelma. 2008. Nimipäiväkalenterin tarkistus vuodeksi 2010. [Revision of the name-day calendar for the year 2010.] (Förkortad version av webbartikel i Universitetets namnsdagsalmanacka 2009, se nedan.) Yliopiston almanakka 2009. 72–76. Helsingin yliopisto.

Kiviniemi, Eero. 2008. Suositummat etunimet vuonna 2007. [The most popular given names in 2007.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2009 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2009 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2009. 48–49. → Universitetets namnsdagsalmanacka → Namnsdagsalmanacka 2009. Helsingfors universitet.

Kiviniemi, Eero & Saarelma, Minna. 2008. Nimipäiväkalenterin tarkistus vuodeksi 2010. [Revision of the name-day calendar for the year 2010.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2009 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2009 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2009. 56–66. → Universitetets namnsdagsalmanacka → Namnsdagsalmanacka 2009. Helsingfors universitet.

Kotilainen, Sofia. 2008. Suvun nimissä. Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. [oversettelse mangler. Antall sider?] Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Lehtonen, Johanna. 2008. Ortnamn och tvåspråkighet – Praktiska problem. [Place-names and bilingualism – Practical problems.] I Språk i Norden 2008. Namn. 157–163.

Leskinen, Teemu. 2008, se Paikkala & Leskinen.

Luoto, T. A., 2008, se Mallat, Suviranta & Luoto.

Mallat, Kaija, Sami Suviranta & Reima T. A. Luoto (red.). 2008. Kylä-Espoo. Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaisema. [The Village of Espoo. The old settlement names and village landscape in Espoo.] (hvor mange sider?) Jyväskylä.

Manni-Lindqvist, Tiina. 2008, se Mikkonen, Salonen & Manni-Lindqvist.

Mattfolk, Leila. 2007, se Ainiala & Mattfolk.

Mikkonen, Pirjo. 2008. Finländsk personnamnslagstiftning. Får man själv bestämma över sitt namn? [The Finnish Names Act. Are you allowed to decide on your own name?] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 45–58.

Mikkonen, Pirjo. 2008. Kuntien yhdistyminen muuttaa kotiseudun nimistöä. [The merging of municipalities change the onomasticon of the countryside.] Hiidenkivi. 2008/5: 21–23.

Mikkonen, Pirjo. 2008. Naistenviikon naiset. [The ladies of the ladies’ week.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2008/2: 35.

Mikkonen, Pirjo. 2008. Sukunimettömät islantilaiset. [The Icelanders do not have surnames.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2008/1: 40.

Mikkonen, Pirjo, Minna Salonen & Tiina Manni-Lindqvist (red.). 2008. Kielitoimiston nimiopas. [Kielitoimisto’s name guide. (Kielitoimisto = the Finnish language planning agency).] (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 148.) Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Paikkala, Sirkka. 2008 (Rec.). Eero Kiviniemi. 2006. Suomalaisten etunimet. Namn och bygd 95. 125–128.

Paikkala, Sirkka. 2008. Nimien matkassa Aakenustunturilta Östermyraan [On the road with names from Aakenustunturi to Östermyra.] S & A: toimiston ammattilehti 2008: maaliskuu: 70–71. Espoo: BBM.

Paikkala, Sirkka. 2008. Sprachliche und kulturelle Werte in der Namenplanung für Helsinki. Nicole Eller, Stefan Hackl, Marek L'upták (red.), Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. bis 13. April 2007. (Regensburger Studien zur Namenforschung 4.) 293–307. Regensburg: Edition vulpes.

Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen. 2008. YK:n 9. paikannimien standardointikonferenssi 2007 New Yorkissa. [The 9th UN Conference on the Standardization of Geographical Names 2007 in New York.] Virittäjä. 112/3: 408–414.

Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen. 2008. YK:n yhdeksäs paikannimien standardointikonferenssi 21.–30.8.2007, New York. .

Pitkänen, Ritva Liisa. 2007. Finnish-Swedish contacts in Finnish nomenclature. Ritva Liisa Pitkänen & Janne Saarikivi (red.), Borrowing of place names in the Uralian languages. (Onomastica Uralica 4.) 9–26. Debrecen – Helsinki. Föreligger även som nätpublikation .

Pitkänen, Ritva Liisa. 2007. Satakunnan rannikon ruotsalais-suomalainen paikannimistö. [The Finland-Swedish toponymasticon on the Satakunta coast line.] Sata sanan juurta: Satakunnan vanhaa paikannimistöä. [The roots of one-hundred words: The old toponymasticon of Satakunta.] 42–65. Turku: Satakunnan historiallinen seura.

Pitkänen, Ritva Liisa & Saarikivi, Janne (red.). 2007. Borrowing of place names in the Uralian languages. (Onomastica Uralica 4.) Debrecen – Helsinki. Föreligger även som nätpublikation:

Reuter, Mikael. 2008. Svenska ortnamn i Finland i internationellt perspektiv. [Swedish place names in Finland from an international perspective.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 145–156

Saarelma, Minna. 2008. Miiru ja Rekku viettävät nimipäivää. [Miiru and Rekku celebrate their name-days.] Kalenterimaailman kuulumisia 2008/kevät: 3.

Saarelma, Minna. 2008. Mikä ihmeen Äkäslompolo? [What on earth is Äkäslompolo?] (Rec.). Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. Karttakeskus ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2007. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti Pirta 2008/3: 4.

Saarelma, Minna. 2008, se Kiviniemi & Saarelma.

Saarelma, Minna. 2008, se Ainiala, Saarelma & Sjöblom.

Saarelma, Minna. 2008, se Alhaug & Saarelma under «Norge».

Saarikivi, Janne. 2008. On the Uralic substrate toponymy of Arkhangelsk region: Problems of research methodology and ethnohistorical interpretation. Ritva Liisa Pitkänen & Janne Saarikivi (red.), Borrowing of place names in the Uralian languages. (Onomastica Uralica 4.) 45–109. Debrecen – Helsinki. Föreligger även som nätpublikation: .

Saarikivi, Janne. 2008, se Pitkänen & Saarikivi.

Salonen, Minna. 2008. Jokkmokkista Intersportiin. [From Jokkmokk to Intersport.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2008/2: 39.

Salonen, Minna. 2008. Pyreneiden vai Iberian niemimaa? [The Pyrenean or the Iberian peninsula?] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2008/2: 39.

Salonen, Minna. 2008, se Mikkonen, Salonen & Manni-Lindqvist.

Schybergson, Anita. 2007. Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv. [Ships’ names in Finland from an historical perspective.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 87–99.

Sjöblom, Paula. 2008. Jobs vacant: seeking to employ a good company name. The structure, meaning and function of Finnish company names. Namn och bygd 96. 67–82.

Sjöblom, Paula. 2008. Namnens tolkning som en kognitiv process: exemplet kommersiellt namnförråd. [Meaning and interpretaion of names as a cognitive process: commercial names.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 419–424. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sjöblom, Paula. 2008, se Ainiala, Saarelma & Sjöblom.

Slotte, Peter. 2008. Kurt Zilliacus 21.7.1927–30.4.2008. [Obituary.] Namn och bygd 96. 105–110.

Slotte, Peter. 2008. Kurt Zilliacus 1927–2008. [Obituary.] Nytt om namn 47. 26–28.

Slotte, Peter & Mikael Reuter. 2008. Kurt Zilliacus in memoriam. Språkbruk 2008/2: 18–19.

Stenhammar, Eeva-Liisa. 2008. Bibliography of the onomastics of the Uralian languages: Finnish. István Hoffman & Valéria Tóth (red.), Onomastica Uralica 5. 119–155. Debrecen – Helsinki. Föreligger även som nätpublikation: .

Suviranta, Sami. 2008, se Mallat, Suviranta & Luoto.

Tukkinen, Tuomo. 2008, se Kepsu, Tukkinen & Alanen.

Vidberg, Maria. 2008. Urbana ortnamn i Nykarleby och attityder till dem. [Urbane Namen in Nykarleby und Attitüde zu dem.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 453–459. Uppsala: NORNA-förlaget.

Vidberg, Maria. 2008, se Eskelinen & Vidberg.

Virkkula, Johanna. 2008. Obrazovanje i uzrast - kako roditelji biraju ime djetetu? Primjeri iz Zagreba i Sofije. [Education and age – how do parents choose names for their children? Examples from Zagreb and Sofia.] Studia Slavica Finlandensia XXV. 199–210.

Vuolab-Lohi, Kaarina. 2008. Samiska ortnamn i Finland och Norge. [Saami place-names in Finland and in Norway.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 213–222.

Örnmark, Michaela. 2006, se Ainiala & Örnmark.

3. Færøerne

Johansen, Anfinnur. 2008. Færøske personnavnelove og personnavnegivning 1992–2006 – tradition og fornyelse. [Faroese personal names acts and personal namegiving 1992–2006 – tradition and renewal]. Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 39–52. Uppsala: NORNA-förlaget.

Johansen, Anfinnur. 2008. Færøske personnavnelovgivning. [Faroese personal names acts]. Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 75–86.

Johansen, Anfinnur. 2008. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2007. [The personal names statistics for the year 2007]. Erling Isholm (red.), Álmanakkin 2009. 432–433. Tórshavn.

Magnussen, Kristin. 2008. Eyðargøta og Frammi í Dali – tradition og fornyelse i færøske gadenavne. [Eyðargøta and Frammi í Dali. Tradition and renewal in Faroese street names]. Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskar-kongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 277–286. Uppsala: NORNA-förlaget.

Weyhe, Eivind. 2008. Akrar ella Agrar? [Akrar or Agrar?]. Dorete Bloch (red.), Fróðskaparrit 56. 116-120.

Weyhe, Eivind. 2008. Skúvanes, Skúvisnøs, Nøsin ella Vesturi í Nøs. [Skúvanes, Skúvisnøs, Nøsin or Vesturi í Nøs]. Dorete Bloch (red.), Fróðskaparrit 56. 121–127.

4. Island

Ari Páll Kristinsson. 2008. Stedsnavn på Island – lov og forvaltning. [Place-names in Iceland – laws and administration.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 175–184.

Guðrún Bjarkadóttir. 2008. Namn på trälar och leysingjar i de isländska sagorna. [Names of slaves and freed-men in the Icelandic Sagas.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 177–188. Uppsala: NORNA-förlaget.

Guðrún Kvaran. 2008. Nye tendenser i islandsk navngivning – hvorfor? [New tendencies in Icelandic name-giving. – Why?] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 189–198. Uppsala: NORNA-förlaget.

Guðrún Kvaran. 2008. Glemte og genopvakte navne fra sagaerne i nutidens navngivning. [Forgotten and rediscovered names from the sagas in modern name-giving.] Auður G. Magnúsdóttir, Henrik Janson, Karl G. Johansson, Mats Malm, Lena Rogström (red.), „Vi ska alla vara välkomna!“ Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson. 175–186. Göteborg.

Guðrún Kvaran. 2008. Geschichte der Nachnamengebung in Island. Zunamen (Hamburg). Heft II, Jahrgang 3. 113–123.

Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.). 2008. Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namn-forskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) Uppsala: NORNA-förlaget. 537 s.

Hallgrímur J. Ámundason 2008, se Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson.

Haraldur Bernharðsson. 2008. Den islandske navnelov. [Laws on personal names in Iceland.]
Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 59–73.

Haraldur Bernharðsson. 2008. Lokal markerethed i islandske stednavne. [Local markedness in Icelandic place-names.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 205–216. Uppsala: NORNA-förlaget.

Hjörleifur Guttormsson. 2008. Brýnar úrbætur í kortagerð og skráningu örnefna. [Pressing reforms in mapmaking and the registration of place-names.] Lesbók Morgunblaðsins 12. apríl 2008. 8–9. Reykjavík.

Jónína Hafsteinsdóttir. 2008, se Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson.

Marteinn H. Sigurðsson. 2008. "Perfectly mammilary": Breasts, Nipples and Teats in the Landscape. Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 297–308. Uppsala: NORNA-förlaget.

Oddur Sigurðsson and Richard S. Williams, Jr. 2008. Geographic Names of Iceland's Glaciers: Historic and Modern. 234 p. Reston, Virginia: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. Professional Paper 1746.

Rúna K. Tetzschner. 2008. Nogle stednavne i nærheden af Hólar. [Several place-names in the region of Hólar in Hjaltadalur.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 367–380. Uppsala: NORNA-förlaget.

Svavar Sigmundsson. 2008. Varifrån kom ortnamnen till Island? [Where did the place-names in Iceland come from?] Auður G. Magnúsdóttir, Henrik Janson, Karl G. Johansson, Mats Malm, Lena Rogström (red.), „Vi ska alla vara välkomna!“ Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson. 155–164. Göteborg.

Svavar Sigmundsson. 2008. Cultural Landscape in Iceland. Caroline Paulsen og Helgi D. Michelsen (red.), Símunarbók. Heiðursrit til Símun V. Arge á 60 ára degnum 5. september 2008. 216–221. Tórshavn: Fróðskapur – Faroe University Press.

Svavar Sigmundsson. 2008. Dictionary of Icelandic Place Names. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (Eds.), Proceedings of the
21st International Congress of Onomastic sciences Uppsala 19–24 August 2002. 4. 172–177. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Svavar Sigmundsson. 2008. Nordisk namnforskning 2007. Litteraturkrönika. 2.4. Island. [Nordic name research 2007. Summary of Bibliography. Iceland.] Namn och bygd 96. 120–121.

Svavar Sigmundsson. 2008, se Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson.

Kendra J. Willson. 2008. 1400 Icelandic nicknames. Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 487–494. Uppsala: NORNA-förlaget.

Þórhallur Vilmundarson. 2008. Skáney og Skandinavien. Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 507–524. Uppsala: NORNA-förlaget.

5. Norge

Akselberg, Gunnstein. 2008. Breen, Brea, Breo. Om dialektgrenser og namnetydingar. [Breen, Brea, Breo. On dialect boundaries and name interpretations.] Nils Georg Brekke & Svein Nord (red.), Folgefonna og fjordbygdene. 44–47. Bergen: Nord 4.

Akselberg, Gunnstein. 2008. Jakob Sande sitt lyriske onomastikon. [Jakob Sande’s poetic onomasticon.] Jakob Sande. Årbok 2008. 62–81. Dale i Sunnfjord og Førde: Jakob Sande-selskapet og Selja forlag as.

Akselberg, Gunnstein. 2008. Gardsnamnet. (Tolkingar av gardsnamna til gnr. 30–41 i Fjell kommune). [The farm name. Interpretations of the names of farms nos. 30–41 in the municipality of Fjell, county of Hordaland.] Fjell bygdebok. IV. 17f., 81f., 121f., 161f., 261f., 309f., 347f., 393f., 419f., 459f., 480, 561f. Fjell kommune: Eide forlag.

Akselberg, Gunnstein. 2008 (Rec.). Botolv Helleland (red.), Stedsnavn i Kjose. [Gjeven ut i
samarbeid med Stedsnavnkomitéen i Kjose under medverknad av Astrid Johnsen og Gudveig Henryette Aaby]. Oslo: Novus. 309 s. Namn og nemne 25. 123–124.

Alhaug, Gulbrand. 2008 (Rec.). Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Red. av Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt. Kristiansand: Høgskolen i Agder 2005 (Skriftserien nr. 116.). Namn och bygd 95. 138–140.

Alhaug, Gulbrand. 2008. Schmidt, Smith, Smidt, Smit og Smitt – og annan ortografisk variasjon i personnamn. [Schmidt, Smith, Smidt, Smit and Smitt – and other orthographic variations in personal names.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 93–102. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Universitetet i Oslo.

Alhaug, Gulbrand. 2008. Namnemotar i Noreg frå 1700-talet til i dag. [Naming customs in Norway since the 18th century.] Språknytt 2. 10–13.

Alhaug, Gulbrand. 2008. Namn og kulturelle kontaktar. NORNA-symposium i Hapsal (Estland) 22.–25. mai 2008. [Names and cultural contacts. NORNA-symposium in Hapsal (Estonia) 22nd – 25th May 2008.] Nytt om namn 47. 21–23.

Alhaug, Gulbrand & Minna Saarelma. 2008. Eeva Törmänen eller Eva Dørmænen? Møte mellom finsk og norsk namnesystem i Noreg. [Eeva Törmänen or Eva Dørmænen? The encounter between the Finnish and the Norwegian anthroponymic systems in Norway.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskar-kongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 21–37. Uppsala: NORNA-förlaget.

Andersen, Birger Alfred. 2008. Hamneberget og andre navn i strandsonen mellom Oksrødkilen og Slevikkilen. [Hamneberget and other names in the beach zone between Oksrødkilen and Slevikkilen.] Varden 2008. 22–25.

Andreassen, Irene. 2008. Kvenske stedsnamn i Nord-Norge. [The Kven place-names in Northern Norway.] Språk i Norden 2008. 189–203.

Aune, Kolbjørn. 2008. Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970. [Plant-names in the area of Osen.] Årbok for Fosen 2008. 117–126.

Berezkina, Maimu. 2008. Uoffisielle stedsnavn i Oslo. [Unofficial place-names in Oslo.] Nytt om namn 46. 99–102.

Bjorvand, Harald. 2008. Oslo. [The place-name Oslo.] Namn och bygd 96. 25–34.

Bjorvand, Harald. 2008. Mjær. [The place-name Mjær.] Namn och bygd 96. 61–65.

Bjorvand, Harald. 2008 (Rec.). Inge Særheim: Stadnamn i Rogaland. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. 302 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 26. 242–248.

Bondevik, Jarle & Ole-Jørgen Johannessen. 2008 (red.), Nes om namn. Heidersskrift til Oddvar Nes på 70-årsdagen 27. desember 2008. [Nes on Names. Festschrift in honour of Oddvar Nes on his 70th birthday 27th December 2008.] Bergen: Norsk Bokreidingslag. 222 s.

Bondevik, Jarle & Ole-Jørgen Johannessen. 2008. Bibliografi over dei prenta arbeida åt Oddvar Nes. [Bibliography of the printed works of Oddvar Nes.] Jarle Bondevik og Ole-Jørgen Johannessen (red.). Nes om namn. Heidersskrift til Oddvar Nes på 70-årsdagen 27. desember 2008. 207–222. Bergen: Norsk Bokreidingslag.

Dybdahl, Audun. 2008. Navneskikken i Trøndelagsregionen i senmiddelalderen. Personnavnforrådet i lys av helgenkulten. [Naming traditions in the region of Trøndelag in the
late middle ages. The personal names stock in a hagiologic context.] Maal og Minne. 111–141.

Ellingsve, Eli Johanne. 2008. Tradisjonsrike navn – ny formidling. [Traditional names – new forms of presentation.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 141–147. Uppsala: NORNA-förlaget.

Hallaråker, Peter. 2008. Frå Kårstadvegen til Linavegen. Personnamn i veg- og gatenamn frå
Møre og Romsdal. [From Kårstadvegen to Linavegen. Personal names in road- and street-names in (the county of) Møre og Romsdal.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 31–40. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Harsson, Margit & Terje Larsen (red.). 2008. Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. [Names from by (‘farm; town’) and bø (‘farm; field’). Festschrift in honour of Tom Schmidt on his 60th birthday 26th June 2008.] Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. 168 s.

Harsson, Margit. 2008. Frå Oddsruð til Auserød – om lydlege endringar i gamle rud-namn. [From Oddsruð to Auserød – on phonological change in old ruð-names.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 41–51. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Harsson, Margit. 2008, se også Hoel, Kåre

Haslum, Vidar, 2007. Tveitereid Gnr. 52 Sannidal herred, Kragerø, Telemark. Innsamlet og systematisert av Vidar Haslum i samarbeid med Olav Tveitereid og Sannidal historielag. [Tveitereid in the parish of Sannidal, Kragerø, county of Telemark. Place-names collected and systemised by Vidar Haslum in co-operation with Olav Tveitereid and the local historical society of Sannidal.] 20 s.

Haslum, Vidar, 2007. Leivann. Gnr. 79 Sannidal herred, Kragerø, Telemark. Innsamlet og systematisert av Vidar Haslum i samarbeid med Sannidal historielag . [Leivann in the parish of Sannidal, Kragerø, county of Telemark. Place-names collected and systemised by Vidar Haslum in co-operation with the local historical society of Sannidal.] 28 s.

Haslum, Vidar. 2008. Hvordan bør et historielag ta vare på stedsnavn? [How a local historical society should save the local place-names.] Nytt om namn 46. 102–105.

Haslum, Vidar. 2008 (Rec.). Bustadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. Red. av Inge Særheim, Per Henning Uppstad og Åse Kari Hansen Wagner. (NORNA-rapporter 81) NORNA-förlaget, Uppsala 2006. 236 s. Namn og nemne 24. 113–115.

Haslum, Vidar. 2008 (Rec.). Bok om stedsnavn i Kjose. Stedsnavn i Kjose. Red. av Botolv Helleland. Utgitt i samarbeid med Stedsnavnkomiteen i Kjose under medvirkning av Astrid
Johnsen og Gudveig Henryette Aaby. Novus forlag, Oslo 2008. 309 sider + 14 kart. Nytt om namn 47. 37–40.

Helander, Kaisa Rautio. 2008. Namat dan nammii. Sámi báikenamaid dáruiduhttin. Várjjaga guovllus Norgga uniovdnaággiloahpas.[In the name of names. The Norwegianisation of the Sámi placenames in the Várjjat areas at the end of the unionfication periode of Norway.] (Diedut 1/2008.) Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla.

Helander, Kaisa Rautio. 2008. Sámi settlement names in oral tradition and in official use. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (Eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic sciences Uppsala 19–24
August 2002. 4. 315–325. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Helleland, Botolv. 2008. Namnelandskapet. Enn om vi kledde fjellet – med stadnamn? [The onomastic landscape. What if we dressed the mountain – with place-names?] Nils Georg Brekke og Svein Nord (red.), Folgefonna og fjordbygdene. 424–427. Bergen: Nord 4.

Helleland, Botolv (red.). 2008. Stedsnavn i Kjose. [Place-names in (the parish of) Kjose (county of Vestfold).] 309 s. + 15 kart. Oslo: Novus forlag.

Helleland, Botolv. 2008. Striden om gardsnamna. [The conflict about the farm-names.] Kronikk i Aftenposten. 8.9. 2008. Også i Nytt om namn 47.12–15.

Helleland, Botolv. 2008 (Rec.). Heidersskrift til Mats Wahlberg. Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Red. av Eva Brylla og Svante Strandberg. (Namn och samhälle 21.) Uppsala universitet. Uppsala 2008. 210 s. Nytt om namn 47. 45–46.

Helleland, Botolv. 2008. Les catégories semantiques des noms de rivières dans la Norvège de l'Ouest. M. G. Arcamone, D. Bremer, D. De Camilli & B. Porcelli (Eds.), Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastische. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. 579–592. (Nominatio Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Giovanna Arcamone. Serie Miscellanee.) Pisa: Edizioni Ets.

Helleland, Botolv. 2008 (Rec.). Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 1. Editors: Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Vibeke Dalberg & W. F. H. Nicolaisen (2005). 2. Editors: Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik Edlund (2006). Namn och bygd 95. 140–145.

Helleland, Botolv. 2008 (Rec.). Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Red. av Eva Brylla & Svante Strandberg. XVI, 210 s. Uppsala: Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala universitet 2008. (Namn och samhälle 21.). Namn och bygd 96. 171–173.

Helleland, Botolv. 2008 (Rec.). Vĕnováno k sedmdesátým narozeniám PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. Vedouicí redaktor: Milan Harvalík. Výkonný redaktor: Pavel Štĕpan. 508 s. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2006 (Acta onomastica 47.). Namn och bygd 96. 211–213.

Helleland, Botolv. 2008. Section 5. Name treatment and name planning. Introduction. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (Eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala
19–24 August 2002. 4. 253–255. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Helleland, Botolv. 2008. Namenkonflikte in Norwegen. Nicole Eller, Stefan Hackl & Marek L'upták (red.), Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. bis 13. April 2007. 281–291. (Regensburger studien zur Namenforschung 4.): Regensburg: Edition vulpes.

Helleland, Botolv. 2008. Genus som formell og semantisk kategori i usamansette vassførenamn. [Gender as a formal and semantic category in uncompounded hydronyms.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskar-kongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 217–234. Uppsala: NORNA-förlaget.

Hoel, Kåre. 2008. Bustadnavn i Østfold. 8. Idd. [Settlement names in Østfold. 7. (The municipality of) Idd.] Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo ved Margit Harsson. Oslo: Novus forlag. 364 s.

Indreeide, Erling. 2008. Når namnet avviser gjenstanden. [When the name rejects its object.] Nytt om namn 46. 64–70.

Isaksen, Finn E.. 2008. Hvordan bør et historielag ta vare på stedsnavn. En kort kommentar. [How a local historical society should save the local place-names. A short comment.] Nytt om namn 47. 33–34.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2008. Fra Nordahl Griegs vei til Willy Valentinsens vei. Krigshelter og motstandsmenn som navnemotivasjon for norske vei- og gatenavn. [From Nordahl Grieg’s road to Willy Valentinsen’s road. War heroes and resistance activists as motivation in Norwegian road and street name-giving.] Namn og nemne 25. 69–92.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2008. Nordisk namnforskning. Litteraturkrönika. 2.5. Norge. [Nordic name research 2007. Summary of Bibliography. Norway.] Namn och bygd 96. 121–124.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2008. Litt om Tom og enda mindre om T(h)omas og Tommy. [A little about Tom and even less about T(h)omas and Tommy.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 111–121. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Universitetet i Oslo.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2008. Skipsnavn i oljevirksomheten. [Ship names in the oil industry.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 249–260. Uppsala: NORNA-förlaget.

Johannesen, Ole-Jørgen. 2008, se også Bondevik, Jarle.

Krogseth, Otto 2008. Navn og kollektiv identitet. [Names and collective identity.] Nytt om namn 46. 59–63.

Kruken, Kristoffer. 2008. Endringstakt i norske manns- og kvinnenamn på 2000-tallet. [Tempo of alteration in Norwegian men’s and women’s names in the 21st century.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 123–134. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium: Universitetet i Oslo.

Larsen, Terje. 2008. Reaktionen auf die Namenstandardisierung nach dem norwegischen Ortsnamengesetz. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (Eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomasic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 355–360. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Larsen, Terje. 2008, Stadnamnnormering i Norge. [Place-name standardisation in Norway.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 125–134.

Larsen, Terje. 2008. Bibliografi over Tom Schmidts vitskaplege arbeid. [Bibliography of Tom Schmidt’s scientific works.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 159–168. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Universitetet i Oslo.

Larsen, Terje. 2008, se også Harsson, Margit.

Leira, Vigleik. 2008. Sjtokmanfeltet etter retranskripsjon. [The Shtokman field after retranscription.] Nytt om namn 46. 105–107.

Lockertsen, Roger. 2008. Namnet på byen Trondheim. Ei språkhistorisk og faghistorisk tilnærming. Disputas for graden dr. philos. Universitetet i Bergen 8. september 2006. Innleiing ved doktoranden. Svar frå doktorand Roger Lockertsen. [The name of Trondheim. A Linguistic and Historical Approach. Doctoral dissertation. University of Bergen 8th September 2006. Introduction by the candidate. The candidate’s defence.] Namn og nemne 24. 7–8, 28–63.

Myrvang, Finn. 2008. Stadnamn på Har-. [Place-names in Har-.] Håløygminne. 2008. 358–364.

Myrvang, Finn. 2008. Forne tufter og forn tale [Old sites and old speech. (Some names in Forne-).]. Håløygminne 2008. 300–301.

Myrvang, Finn. 2008. Juvelen blant fiskeplassar. [The jewel among fishing places.] Bøfjerding 2008. 114–125. Straumsjøen: Bø bygdelag.

Myrvoll, Klaus Johan. 2008. Opposisjon ex auditorio: Klaus Johan Myrvoll til Roger Lockertsen: Namnet på byen Trondheim. Ei språkhistorisk og faghistorisk tilnærming. Disputas for graden dr. philos. Universitetet i Bergen 8. september 2006. [The name of Trondheim. A Linguistic and Historical Approach. Doctoral dissertation. University of Bergen 8th September 2006. Opposition ex auditorio.] Namn og nemne 24. 51–63.

Nedrelid, Gudlaug. 2008. Stanley Kvinlaug og Gladys Hoveland. Amerikanske førenamn og rotnorske etternamn i vestre Vest-Agder. [Stanley Kvinlaug og Gladys Hoveland. American given names and «root» Norwegian surnames in western (county of) Vest-Agder.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 135–147. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Nes, Oddvar. 2008. Jørn Sandnes 1926–2007. [Obituary.] Namn og nemne 25. 7–9.

Rindal, Magnus. 2008. Andreopponenten Magnus Rindal til Roger Lockertsen: Namnet på byen Trondheim. Disputas for graden dr. philos. Universitetet i Bergen 8. september 2006. [The name of Trondheim. A Linguistic and Historical Approach. Doctoral dissertation. University of Bergen 8th September 2006. The second opponent’ contribution.]
Namn og nemne 24. 21–27.

Reisæter, Guro. 2008. Innvandrarar og namneval i Tromsø – vidareføring eller tilpassing? [Immigrants and choice of names i Tromsø – continuity or adaption?] Nytt om namn. 46. 41–50.

Reisæter, Guro. 2008. Islendingar fer austover. Kva heiter barna som blir fødde i Noreg? [Icelanders go east. What are the names of the children who are born in Norway?] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskar-kongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 359–366. Uppsala: NORNA-förlaget.

Schmidt, Tom. 2008. Nordisk namnforskning. Litteraturkrönika. 2.5. Norge. [Nordic name research 2006. Summary of Bibliography. Norway.] Namn och bygd 95. 102–106.

Schmidt, Tom. 2008. Navneleddet holt i Norge. Forledd og utbredelse med hovedvekt på Østlandet. [The place-name element holt in Norway. Specifics and distribution with emphasis on the eastern part of the country.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 391–417. Uppsala: NORNA-förlaget.

Stemshaug, Ola. 2008. Jørn Sandnes 3/5 1926 – 12/4 2007. [Obituary.] Namn och bygd 95. 83–89.

Stemshaug, Ola. 2008. Namn i Trøndelag og på Nordmøre. [Names in Trøndelag and Nordmøre.] Arnold Dalen, Jan Ragnar Hagland, Stian Hårstad, Håkan Rydving og Ola Stemshaug (red.), Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region. 1. Trøndermåla frå vår tid og tilbake til reformasjonen. 155–226. (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skrifter 2008 nr. 3.) Trondheim.

Stemshaug, Ola. 2008. Førreformatoriske namn. [Pre-reformation names.] Arnold Dalen, Jan Ragnar Hagland, Stian Hårstad, Håkan Rydving og Ola Stemshaug (red.), Trøndersk
språkhistorie. Språkforhold i ein region. Tida frå reformasjonen og bakover. 2. 319–348. (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skrifter 2008 nr. 3.) Trondheim.

Stemshaug, Ola. 2008. Bilnamn på Nordmøre. [Names of motor-cars in Nordmøre] Årbok for Nordmøre 2008. 28–38.

Stemshaug, Ola. 2008. Bilnamn nordafjells. [Names of motor-cars in the North.] Namn og nemne 25. 93–117.

Stemshaug, Ola. 2008. Inndeling av det norske namneforrådet. [The division of the Norwegian onomasticon.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 425–432. Uppsala: NORNA-förlaget.

Svanevik, Anne. 2008. Er kartverket på vidåtta? [Have the mapping authorities gone astray?] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 57–64. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Særheim, Inge. 2008. Sørvestnorske Bø- og bø-namn. Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 57–64. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Særheim, Inge. 2008.Urbane namn og kulturell identitet. Offisiell namngjeving i ein europeisk kulturhovudstad. [Urban names and cultural identity. Official naming in a European capital of culture.] Namn og nemne 24. 65–81.

Særheim, Inge. 2008 (Rec.). Namn och runor. Uppsalastudier i onomastikk och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams (red.). XXIV, 298 s. Uppsala: Uppsala universitet 2006. (Namn och samhälle 17.) Namn och bygd 95. 133–135.

Utne, Ivar. 2008 (Rec.). Brendler, Andrea og Silvio Brendler (red.): Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Hamburg: Baar, 2007. Namn og nemne 25. 119–123.

Utne, Ivar. 2008. Flerkulturell navnenormering i Norge. Afrikanske, asiatiske, og aust-europeiske namneskikkar i det norske folkeregisteret. [Multi-cultural name standardisation in Norway. African, Asian and East-European naming-customs in the Norwegian national register.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 87–100.

Utne, Ivar. 2008 (Rec.). Jørgen Ouren: Den store norske navneboka. Oslo: Kagge Forlag. 2007. 271 s. Namn og nemne 24. 115–120.

Veka, Olav. 2008 (Rec.). Stadnamnleksikon for Rogaland. Inge Særheim: Stadnamn i Rogaland. Fagbokforlaget. [Bergen] 2007. 302 s. Nytt om namn 46. 107–113.

Veka, Olav. 2008 (Rec.). Rapport frå stadnamnprosjektet i Sogn og Fjordane. Per Arvid Ølmheim: Frå Gygrekjeften til Gygrarøvi. Ei nettreise i natur og kultur. Stadnamnprosjektet i Sogn og Fjordane. Rapport 4 frå prosjektet «Nettbasert kultur- og kunnskapsformidling» i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane fylkekommune, Leikanger 2008. 95 s. Nytt om namn 47. 43–44.

Vikør, Lars S. 2008 (Rec.). Venneskrift til Tom Schmidt. Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. Red. av Margit Harsson og Terje Larsen. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo 2008. 168 s. Nytt om namn 47. 40–43.

Wangensteen, Boye. 2008. Litt om postadresser og lokal navnebruk i øvre Valdres. [Postal addresses and local nomenclature in upper Valdres.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 75–82. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Wetås, Åse. 2008. Namnelaging og namneval – ei problematisering av namngjeving illustrert ved nokre øynamn frå kommunane Finnøy og Bokn i Rogaland. [Name coining and name choice – a problematization of name giving illustrated by some island names in the municipalities of Finnøy and Bokn in (the county of) Rogaland.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 83–92. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Wetås, Åse. 2008. Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Avhandling for graden doctor artium. [The loss of case in Late Old Norse. A comparative study of proper names and common nouns. Doctoral dissertation.] Institutt for lingvistiske studium. Det humanistiske fakultetet. Universitetet i Oslo. (Acta Humaniora 360.) VIII + 410 s. Oslo: Unipub.

Wiggen, Geirr. 2008. Zoologisk nomenklatur og folketradisjonelle dyrenemningar. Ei påminning om etnozoologien som møtepunkt for natur- og kulturdanning med døme frå limnofaunaen og andre virvellause dyr. [Zoological nomenclature and popular terms for animals.] Namn og nemne 25.11–47.

Wikstrøm, Solveig. 2008. Etternavn og identitet. Metode for en undersøkelse. [Surnames and identity. A method for an investigation.] Nytt om namn 46. 51–59.

Windt, Benedicta. 2008. Navn og identitet i litterære kontekster. [Name and identity in literary contexts.] Nytt om namn 46. 71–79.

Windt, Benedicta. 2008: Navn og navnebruk i Fortellingen om Viga–Ljot og Vigdis – et eksempel på anvendt litterær onomastikk. [Name and name usage in Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis – an example of applied literary onomastics.] Namn og nemne. 24. 83–111.

Windt, Benedicta. 2008. Tom Tangloppe og andre litterære navnebrødre. [Tom Tangloppe and other literary namesakes.] Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. 149–157. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Windt, Benedicta. 2008. Islandske navn i Sigrid Undsets verk. Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis. [Icelandic names in Sigrid Undset’s Gunnar’s Daughter.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 495–506. Uppsala: NORNA-förlaget.

Ølmheim, Per Arvid. 2008. Frå Gygrekjeften til Gygrarøvi. Ei nettreise i natur og kultur. Stadnamnprosjektet i Sogn og Fjordane. Rapport 4 frå prosjektet «Nettbasert kultur- og kunnskapsformidling» i Sogn og Fjordane. [From Gygrekjeften to Gygrarøvi. A virtual journey i nature and culture. The place-name project in (the county of) Sogn og Fjordane. Report No. 4 from the project «Internet-based dissemination of culture and knowledge».] 95 s. Leikanger: Sogn og Fjordane fylkeskommune. Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Aars, Ivar. 2008. Frå Tingnes og Trampen til Sion og Solvang. Namn på samlingsstader. [From Tingnes and Trampen to Sion and Solvang. Names of meeting-places.] Årbok for Valdres 2008. 81–86.

6. Sverige

Agertz, Jan. 2008. Axö i Bottnaryds socken. Två namn eller ett? [Axö in the parish of Bottnaryd. Two names or one?] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 1–5. Uppsala: Uppsala universitet.

Agertz, Jan. 2008. Om ortnamn i Jönköpings län. [On place-names in the province of Jönköping.] (Småländska kulturbilder 2008. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum 77.) Jönköping: Jönköpings läns museum.

Aldrin, Emilia. 2008. Finns det sociala skillnader i modern förnamnsgivning? [Are there social differences in modern namegiving?] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 13–19. Uppsala: NORNA-förlaget.

Ambrosiani, Per. 2008. Village names in the Novgorod Occupation Archives in Stockholm. Project presentation. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (red.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 5–10. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Ambrosiani, Per. 2007 (Rec.). A. F. Litvina & F. B. Uspenskij. 2006. Vybor imeni u russkich knjazej v X–XVI vv. Dinastičeskaja istorija skvoz’ prizmu antroponimiki. Namn och bygd 95. 131–132.

Andersson, Thorsten. 2007. Al- i ortnamn. [Al- in place-names.] Namn och bygd 95. 5–13.

Andersson, Thorsten. 2008. Eygotaland in der altwestnordischen Literatur. Namn och bygd 96. 5–11.

Andersson, Thorsten. 2008. Folk – fylki, kind – *kindi. Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 7–16. Uppsala: Uppsala universitet.

Andersson, Thorsten. 2007 (Rec.). Hydronymia Germaniae. Begründet von Hans Krahe. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmid. Reihe A., Supplementband. Große Flüssen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Supplementband zur Reihe Hydronymia Germaniae. Bearbeitet von Ulf Borchers. 2006. Namn och bygd 95. 124–125.

Andersson, Thorsten. 2008 (Rec.). Wilfried Seibicke. 2007. Historisches deutsches Vornamenbuch. In Verbindung mit der Gesellschaft für deutsche Sprache. 5. Nachträge und Korrekturen. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 152–155.

Brink, Stefan. 2008. Landskap och plats som mentala konstruktioner. [Landscape and place as mental constructions.] Konstantinos Chilidis (red.), Facets of archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. (Oslo archaeological series 10.) 109–120. Oslo: Universitetet i Oslo.

Brink, Stefan. 2008. Namnet Tierp. [The place-name Tierp.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 17–23. Uppsala: Uppsala universitet.

Brink, Stefan. 2008. People and land in Early Scandinavia. Ildar H. Garipzanov, Patrick J. Geary and Przemysław Urbańczyk (red.), Franks, Northmen, and Slavs. Identities and State Formation in Early Medieval Europe. (Cursor Mundi 5.) 87–112. Turnhout: Brepols.

Brylla, Eva. 2008. Chronschough går igen. Dekorativ stavning i efternamn. [Chronschough rides again. Decorative spelling of surnames.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 9–14.

Brylla, Eva. 2008. Mattias, Matteus och Mats. Några namn med varianter. [Mattias, Matteus and Mats. Some names and their variants.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 25–30. Uppsala: Uppsala universitet.

Brylla, Eva. 2008 (Rec.). Eva Villarsen Meldgaard. 2007. Navnebogen. 6. udgave. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 135–136.

Brylla, Eva. 2008 (Rec.). Jürgen Udolph & Sebastian Fitzek. 2007. Professor Udolphs Buch der Namen. Woher sie kommen. Was sie bedeuten. Taschenbuchausgabe. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 159–160.

Brylla, Eva. 2008 (Rec.). Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung/Surnames. Journal of name studies. Jahrgang/Volume 1. Heft/Number 1–2; Jahrgang/Volume 2. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 160–161.

Brylla, Eva & Sonja Entzenberg. 2008. Från Ehrenstråle till Eaglewing. Om svenska personnamnsregler. [From Ehrenstråle to Eaglewing. On Swedish rules for personal names.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 35–44.

Brylla, Eva & Sonja Entzenberg. 2008. Brodström, Melchezedec och Vikenstjerna. Tradition och förnyelse i nybildade svenska efternamn. [Brodström, Melchezedec och Vikenstjerna. Tradition and renewal in newly formed Swedish surnames.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 53–60. Uppsala: NORNA-förlaget.

Carlson, Per. 2008. The need for protection – surnames and trademarks. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (red.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 276–285. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Dehlin, Lennart. 2008. Redovisningen av samiska ortnamn på svenska kartor under 100 år. [The presentation of Saami place-names on Swedish maps during 100 years.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.) Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 101–112. Uppsala: NORNA-förlaget.

Edberg, Rune. 2008. Heliga hägnader. Ett inlägg om Sigtuna, tunaproblemet och fornborgarna. [Holy enclosures. A contribution about Sigtuna, the tuna-problem and hill forts.] Sigtuna Dei. 47–67.

Edlund, Lars-Erik. 2008. Kartor – några reflexioner utifrån morfars karta. [Maps – some reflections based on my grandfather’s map.] Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund & Birgitta Svensson (red.), Kartan i forskningens tjänst. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 23–25 november 2006. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 104.) Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 13–24.

Eldblad, Anita. 2008. Ingegærdh eller Ingridh – ett namnidentifieringsproblem. [Ingegærdh or Ingridh – a problem of name identification.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 31–35. Uppsala: Uppsala universitet.

Eldblad, Anita. 2008. Personnamnen i Kronobergs läns runinskrifter. [The personal names of the runic inscriptions of the province of Kronoberg.] Martin Hansson & Per Stille (red.), Runor i Kronobergs län. (Kronobergsboken 2008.) 32–42. Växjö: Kronobergs läns hembygdsförbund.

Eldblad, Anita. 2008 (Rec.). Eva Villarsen Meldgaard. 2007. Navnebogen. 6. udgave. Namn och bygd 96. 165–166.

Elmevik, Lennart. 2008. De gotländska ortnamnen på -städe, -städar. [Gotland place-names in -städe, -städar.] Namn och bygd 96. 13–24.

Elmevik, Lennart. 2007. Gödåker – ett försök till nytolkning. [Gödåker – an attempt at a new interpretation.] Namn och bygd 95. 29–38.

Elmevik, Lennart. 2008. Ludgo, Luggavi, Luggude härad – och Locknevi. [The place-names Ludgo, Luggavi, Luggude härad – and Locknevi.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 37–46. Uppsala: Uppsala universitet.

Elmevik, Lennart. 2008. Runföljden uilinisþat på Rökstenen. [The runic sequence uilinisþat on the Rök Stone.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 15–23.

Elmevik, Lennart. 2008. Tierp. Till tolkningen av ett dunkelt ortnamn. [Tierp. On the interpretation of an obscure place-name.] Namn och bygd 96. 35–45.

Elmevik, Lennart. 2007. Trosa. [The place-name Trosa.] Namn och bygd 95. 69–74.

Elmevik, Lennart. 2008. Trössla – ett forntida önamn? [Trössla – a prehistoric island name?] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 25–28.

Entzenberg, Sonja. 2008. Qvick, Topplänta, Hvalfisk och Söderberg. Något om båtsmansnamnen vid kompaniet på Öland 1873 och 1897. [Notes on the names of marines at the company in Öland 1873 and 1897.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 47–51. Uppsala: Uppsala universitet.

Entzenberg, Sonja. 2008. The first Swedish ordinance of surnames in a gender theoretical perspective. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (red.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 292–299. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Entzenberg, Sonja. 2008. Under annat namn. Författares bruk av signaturer och pseudonymer i Sverige 1870–1920. [By another name. The use of signatures and pseudonyms by writers in Sweden from 1870 to 1920.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 29–35.

Entzenberg, Sonja. 2008, se även Brylla, Eva & Sonja Entzenberg.

Ericsson, Alf. 2008. Hjortekrog, Skvagerfall och *Hörtinge – finns det ortnamn från bronsåldern? [Hjortekrog, Skvagerfall and *Hörtinge – are there place-names from the Bronze Age?] Joakim Goldhahn (red.), Gropar & monument. En vänbok till Dag Widholm. (Kalmar studies in archaeology 4.) 205–232. Kalmar: Högskolan i Kalmar.
Forsberg, Elin. 2008. Blöttjan och Kimsjön. [The place-names Blöttjan and Kimsjön.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 63–66. Uppsala: Uppsala universitet.

Fridell, Staffan. 2008. De forngutniska kvinnonamnen på -þiauð. [Old Gutnish women’s names in -þiauð.] Studia anthroponymica Scandinavica 26. 25–33.

Fridell, Staffan. 2008. Fornengelska meresteall och fornsvenska *marstall. En nordvästgermansk sammansättning? [Old English meresteall and Old Swedish *marstall. A North-West Germanic compound?] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 37–42.

Fridell, Staffan. 2008. Har det funnits ett fornsvenskt mansnamn *Haghul? [Has there existed an Old Swedish personal name *Haghul?] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 67–70. Uppsala: Uppsala universitet.

Fridell, Staffan. 2008. Hå, Håtuna och anahahai. [Hå, Håtuna and anahahai.] Namn och bygd 96. 48–59.

Fridell, Staffan. 2007. Lessebo och Läen. [The place-names Lessebo and Läen.] Namn och bygd 95. 75–81.

Fridell, Staffan. 2008. -löv-namnens nordgräns. [The northern limit of -löv names in Sweden.] Namn och bygd 96. 83–87.

Fridell, Staffan. 2008. Marsholm. [The place-name Marsholm.] Namn och bygd 96. 133–135.

Fridell, Staffan. 2008. Möjbro. [The place-name Möjbro.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 43–49.

Fridell, Staffan. 2008. Ortnamn och inbyggarbeteckningar i kronobergska runinskrifter. [Place-names and inhabitant designations in the runic inscriptions of the province of Kronoberg.] Martin Hansson & Per Stille (red.), Runor i Kronobergs län. (Kronobergsboken 2008). 43–46. Växjö: Kronobergs läns hembygdsförbund.

Fridell, Staffan. 2008. Sjönamnet Tjurken. [The lake name Tjurken.] Namn och bygd 96. 95–100.

Fridell, Staffan. 2007. Skånska -hög-namn. Ljudutveckling och stilvariation. [Scanian -hög-names. Phonological development and stylistic variation.] Namn och bygd 95. 23–28.

Fridell, Staffan. 2008 (Rec.). Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm 4.–7. maj 2006. Redigeret af Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen. Namn och bygd 96. 174–175.

Fridell, Staffan. 2007 (Rec.). Ortnamnen i Kalmar län 7. Mörbylånga kommun. Bebyggelsenamnen. Av Per Vikstrand. Namn och bygd 95. 136–137.

Fridell, Staffan. 2007 (Rec.). Språk och lag. En vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007. Redaktör: Johnny Hagberg. Namn och bygd 95. 149–150.

Frändén, Märit. 2008. Andersson, Pettersson, Lundström och Nutti. Släktnamn hos Sveriges samiska befolkning. [Andersson, Pettersson, Lundström and Nutti. Family names among the Sami in Sweden.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 157–160. Uppsala: NORNA-förlaget.

Győrffy, Erzsébet. 2008. Similarities and dissimilarities between Swedish and Hungarian hydronyms. (Namn och samhälle 22.) Uppsala: Uppsala universitet.

Hagåsen, Lennart. 2008. Balsten och Käringlåret. [The place-names Balsten and Käringlåret.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 71–82. Uppsala: Uppsala universitet.

Hagåsen, Lennart. 2007. Euphony and dignity in the formation of Swedish two-element surnames of the type of Berggren, Grönstedt, Stenkvist, Västlund etc. M. G. Arcamone, D. Bremer, D. De Camilli & B. Porcelli (red.), Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto–4 settembre 2005. I. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Giovanna Arcamone. Serie Miscellanee.) 253–261. Pisa: Edizioni ETS.

Hagåsen, Lennart. 2008. Varför rata Ratflat, Hildhelm och Jan-Göran Sundlind? Om fonotaktiska spärrar för allitteration och slutrim i germanskt personnamnsskick. [Why reject Ratflat, Hildhelm and Jan-Göran Sundlind? On phonotactic restrictions against alliteration and end rhyme in the Germanic system of personal names.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 199–204. Uppsala: NORNA-förlaget.

Hagåsen, Lennart. 2008 (Rec.). Acta onomastica 47. Vĕnováno k sedmdesátým narozeniám PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. Vedoucí redaktor: Milan Harvalík. 2006. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 121–122.

Hallberg, Göran. 2008. F.d. arkivchefen, professor emeritus Sven Benson berättar minnen 1987 – ett stycke lundensisk arkivhistoria (III). [The former director of the Department of Dialectology and Onomastics in Lund, professor emeritus Sven Benson, tells his recollections in 1987 – a piece of Lund archival history (III).] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 23–51.

Hallberg, Göran. 2008. Namnen på skånska järnvägsstationer och hållplatser. [Names of Scanian railway stations and halts.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 11–22.

Hallberg, Göran. 2008. Tjatta i slanejt med Ejratal och Åbrolla. [Tjatta in slanejt with Ejratal and Åbrolla.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 53–80.

Hallberg, Göran. 2008 (Rec.). Kåre Hoel. 2007. Bustadnavn i Østfold 7. Tune. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, ved Tom Schmidt. Namn och bygd 96. 146–147.

Hallberg, Göran. 2007 (Rec.). Stednavne i København og Københavns Amt. Stokkelund Herred. Sjællandsdelen. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Bent Jørgensen. 2006. Namn och bygd 95. 150–151.

Hallberg, Göran. 2007 (Rec.). Jan Paul Strid. 2006. Från Mumsmålen till Duvemåla. Den svenska måla-kolonisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie. Namn och bygd 95. 152–154.

Hedberg, Tomas. 2008. Persontecken inom teckenspråket. [Signs for persons in sign language.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 101–114.

Johansson, Carina. 2008. Kungsan, Rålis, Björnsan och Humlan – familjära eller förnedrande namn? En attitydundersökning bland namnbrukare i Stockholm. [Attitudes toward unofficial park names among users of these names in Stockholm.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 261–266. Uppsala: NORNA-förlaget.

Kvillerud, Reinert. 2007. Smeknamn och öknamn på personer nämnda i dagspressen. [Petnames and nicknames of persons mentioned in Swedish newspapers.] (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 33.) Göteborg: Göteborgs universitet.

Källström, Magnus. 2008. Ett tidigare otolkat mansnamn och ett defekt ortnamn på runstenen U 707 i Kungs-Husby kyrka. [A previously uninterpreted man’s name and an incomplete place-name on the rune-stone U 707 at Kungs-Husby church.] Studia anthroponymica Scandinavica 26. 35–45.

Källström, Magnus. 2008 (Rec.). Lena Peterson. 2007. Nordiskt runnamnslexikon. Femte, reviderade utgåvan. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 141–144.

Larsson, Mats G. 2007. Vallsgärdebebyggelsens äldsta namn och funktion. [The earliest name and function of the Vallsgärde settlement.] Namn och bygd 95. 39–48.

Larsson, Patrik. 2008. Pedhir Mædh kulonne och Anders Persson Mædh kilen. Till tolkningen av två fornsvenska personbinamn. [Pedhir Mædh kulonne and Anders Persson Mædh kilen. On the interpretation of two Old Swedish bynames.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 83–90. Uppsala: Uppsala universitet.

Larsson, Patrik. 2008 (Rec.). Magnus Källström. 2007. Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. Studia anthroponymic Scandinavica 26. 133–135.

Leibring, Katharina. 2008. Förnamnsgivning inspirerad av fiktionslitteratur. [First names inspired by fiction.] Studia anthroponymica Scandinavica 26. 53–72.

Leibring, Katharina. 2008. Namnanarki i svenska ladugårdar kring år 1900. [Name anarchy in Sweden’s cowsheds around 1900.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 51–56.

Leibring, Katharina. 2008. Ronja och Fritjof – förnamn inspirerade av fiktionslitteratur. Ett försök till struktur. [Ronja and Fritjof – first names inspired by literary fiction. An attempt at structure.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska
namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 287–295. Uppsala: NORNA-förlaget.

Leibring, Katharina. 2008. Tuggelite, Uppslo och Grävlingsholm. [The place-names Tuggelite, Uppslo and Grävlingsholm.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 91–101. Uppsala: Uppsala universitet.

Leibring, Katharina. 2008 (Rec.). Friedhelm Debus. 2006. Namenbuch. Deutsche und fremde Vornamen nach Herkunft und Bedeutung erklärt. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 122–123.

Lif, Vera. 2008. BeGeer tango Leche. Namn på tangoföreningar och klubbar i Sverige. [BeGeer tango Leche. Names on tango societies in Sweden.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 103–112. Uppsala: Uppsala universitet.

Lundbladh, Carl-Erik. 2008. Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 13. Norra Åsbo härad. [The place-names of Scania. Series A. Settlement names 22. Norra Åsbo härad.] Lund: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

Mårtensson, Lasse. 2008 (Rec.). Names through the looking-glass. Festschrift in honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. Edited by Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen. Namn och bygd 96. 168–170.

Mähl, Stefan. 2008 (Rec.). Jürgen Kunze. 2007. »Schorfheide» und verwandte Namen. Erkundungen zu einem rätselhaften Wort. Namn och bygd 96. 168.

Neumüller, Kristina. 2008. Namnkonkurrens och förändring. Hydronymiska parnamn i Medelpad. [Competing place-names and place-name change. Hydronym pairs in the province of Medelpad.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 309–316. Uppsala: NORNA-förlaget.

Neumüller, Kristina. 2008. Styggberget, Fulberget och Felåsen. [The place-names Styggberget, Fulberget and Felåsen.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 113–115. Uppsala: Uppsala universitet.

Neumüller, Kristina. 2007 (Rec.). Sonja Entzenberg. 2006. »Det får ju vara någon ordning på torpet!» Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Namn och bygd 95. 118–119.

Neumüller, Kristina. 2007 (Rec.). Staffan Fridell. 2006. Ortnamnen i Alvesta kommun. Namn och bygd 95. 120.

Ney, Agneta. 2008. Klok-Berse, Skald-Räv och Dräpar-Kol. Prefigerade maskulina binamn i Brennu-Njáls saga. [Klok-Berse, Skald-Räv and Dräpar-Kol. Prefix male bynames in Brennu-Njáls saga.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 117–124. Uppsala: Uppsala universitet.

Nilsson, Leif. 2008. Från Nora-Anna till Foppa. Presentation av ett projekt om smeknamn i den svenska idrotten under 1900-talet. [From Nora-Anna to Foppa. Presentation of a project on nicknames in Swedish sports during the 20th century.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 317–329. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nilsson, Leif. 2008. Hur vårdar vi ortnamnen vid adressering? [How do we take care of place-names in postal addressing?] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 125–131. Uppsala: Uppsala universitet.

Nilsson, Leif. 2008. Idrottens »smeknamn» under 1900-talet. Presentation av projektet Från Nora-Anna till Foppa. Framväxten av det moderna Sverige och vår svenska idrott speglad i utövares binamn. [Nicknames in Swedish sports in the 20th century.] Studia anthroponymica Scandinavica 26. 115–119.

Nilsson, Leif. 2008. Ortnamnsvård i FN. [Place-name standardization in the UN.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 165–174.

Nilsson, Leif. 2008. Smeknamn i den svenska idrotten under 1900-talet – presentation av projektet Från Nora-Anna till Foppa. [Nicknames in Swedish sports during the 20th century. A presentation of the research project From Nora-Anna to Foppa.] Svensk idrottsforskning 2. 10–14.

Nilsson, Leif. 2008. The Swedish place-name »law». Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (red.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 371–375. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Nilsson, Leif. 2008 (Rec.). Reinert Kvillerud. 2007. Smeknamn och öknamn på personer nämnda i dagspressen. Studia anthroponymic Scandinavica 26. 132–133.

Nilsson, Leif, Staffan Nyström & Annette Torensjö. 2008. Toponymic guidelines. Riktlinjer för läsning av kartornas ortnamn – Sverige. (Ortnamn och ortnamnsvård 8. LMV-rapport 2007:6.) Gävle: Lantmäteriverket.

Nordenstam, Kerstin. 2008. Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. 2007[B1]. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 155–159.

Nyman, Eva. 2007. Skandinavien och Skåne. Syftning och betydelse. [Skandinavien and Skåne. Reference and meaning.] Namn och bygd 95. 15–21.

Nyman, Eva. 2008. Skillnader i suffixförrådet i ortnamn mellan olika delar av Norden. [Differences in the distribution of formation types in derivative place-names in the Nordic countries.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska Namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 331–346. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nyman, Eva. 2008 (Rec.). Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Herausgegeben von Odd Einar Haugen. Namn och bygd 96. 140–143.

Nyman, Eva. 2008 (Rec.). Tom Schmidt. 2005. Nøvn austa åsen. Bustadnamn i Øystre Slidre. Namn och bygd 96. 190–191.

Nyström, Staffan. 2008. Järvennimet, tiedonlouhinta ja konstruktiokielioppi – jännittävä kohtaaminen. [Lake names, data mining and construction grammar – a thrilling encounter.] Virittäjä 2008:1. 21–26.

Nyström, Staffan. 2008. Lag sätter stopp för extra o i Lo. [An act of law put a stop to an extra o in Lo.] Språktidningen 2008:5. 11.

Nyström, Staffan. 2008. Namn i min närhet. Några glimtar från namnforskarens arbetsfält. [Names in my vicinity. Glimpses from a name scholar’s field of work.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 57–63.

Nyström, Staffan. 2007. Naturnamn i Tanums härad. [Nature names in the district of Tanum.] Namn och bygd 95. 49–60.

Nyström, Staffan. 2008. Personnamnen i samhället. Forskningsläget idag och viktiga framtida uppgifter. [Personal names in society. The current state of research and important areas for future works.] Studia anthroponymica Scandinavica 26. 75–88.

Nyström, Staffan. 2008. Place-name planning in a large city (Stockholm). Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (red.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 376–383. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Nyström, Staffan. 2008. Stabila socknar eller flyktiga församlingar. [Stable parishes or fleeting congregations.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 135–144.

Nyström , Staffan. 2008. Såningsmannen och efternamnen. Om några nybildade svenska namn i början av 1930-talet. [Såningsmannen and surnames. On some newly-formed Swedish names in the early 1930s.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 347–358. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nyström, Staffan. 2008. Vantör. Ett gammalt namn i ny funktion. [The place-name Vantör. An old name with a new function.] Göran Dahlbäck m.fl. (red.), Medeltidens mångfald.
Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm på 60-årsdagen den 8 mars 2007. (Runica et Mediævalia. Scripta minora 16.) 319–329. Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia.

Nyström, Staffan. 2008 (Rec.). Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. Redaktion: Maj Reinhammar (huvudred.), Lennart Elmevik & Kristina Hagren. Namn och bygd 96. 144–145.

Nyström, Staffan. 2007 (Rec.). Antti Leino. 2007. On toponymic constructions as an alternative to naming patterns in describing Finnish lake names. Namn och bygd 95. 128–130.

Nyström, Staffan. 2008 (Rec.). Roger Lockertsen. 2007. Namnet på byen Trondheim. Ein språkhistorisk og faghistorisk analyse. Namn och bygd 96. 159–161.

Nyström, Staffan. 2008, se även Nilsson, Leif, Staffan Nyström & Annette Torensjö.

Peterson, Lena. 2008. Mansnamnet fsv. Hyggiolf. [The Old Swedish man’s name Hyggiolf.] Studia anthroponymica Scandinavica 26. 47–51.

Peterson, Lena. 2008. Om det fiktiva mansnamnet fda., fsv. *Særir ~ *Særith/*Særidh. [On the fictitious male personal name ODa., OSw. *Særir ~ *Særith/*Særidh.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 145–151. Uppsala: Uppsala universitet.

Ringdahl, Claes. 2008. Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 22. Västra Göinge härad med Hässleholms stad. [The place-names of Scania. Series A. Settlement names 22. Västra Göinge härad with Hässleholm town.] Lund: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

Ringstam, Hans. 2008. Official and popular standardisation of place-names in Sweden. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (red.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 390–397. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Rundkvist, Martin & Vikstrand, Per. 2008. Ägonamn och järnåldersarkeologi. Tre landskapshistoriska nedslag norr om Mälaren. [Field-names and Iron Age archaeology. Landscape historical studies of three sites north of Lake Mälaren.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 65–78.

Ryman, Lennart. 2008. Kungsfraser. Om omtal av kungar och drottningar under svensk medeltid. [Royal phrases. Referring to kings and queens in the Swedish Middle Ages.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 153–165. Uppsala: Uppsala universitet.

Ryman, Lennart. 2008. Omtal av individer under äldre tid. Fastars namnfraser under 1300-talet. [Designating individuals in medieval Sweden. The name phrases of witnesses during the 14th century.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska
namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 381–389. Uppsala: NORNA-förlaget.

Ryman, Lennart. 2008. Svenska namnfraser i äldre tid – presentation av ett forskningsprojekt. [Swedish name phrases in earlier times – a presentation of a research project.] Studia anthroponymica Scandinavica 26. 111–114.

Strandberg, Svante. 2008. Betlehem, Skövde och Pommern. Uppkallelsenamn i Västermo socken. [Betlehem, Skövde and Pommern. Transfer names in Västermo parish.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 79–88.

Strandberg, Svante. 2008. Bärle i Vingåker. [The place-name Bärle in Vingåker.] Namn och bygd 96. 89–93.

Strandberg, Svante. 2008. Frostagården. [The place-name Frostagården.] Namn och bygd 96. 136–138.

Strandberg, Svante. 2008. Frutäppan i Björkvik. [The place-name Frutäppan in Björkvik.] Björkviks hembygdsförenings årsskrift. 36–37.

Strandberg, Svante. 2008. Gnesta–Stockholm. Kring namn på järnvägsstationer. [Gnesta–Stockholm. On the names of railwaystations.] Margareta Elg (red.), Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 76. 125–136. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund.

Strandberg, Svante. 2008. Hydronymer i Uppland. [Hydronyms in Uppland.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 167–174. Uppsala: Uppsala universitet.

Strandberg, Svante. 2008. Några sjönamn i Karlskoga socken. [Some lake names in the parish of Karlskoga.] Karlskoga bergslag 2008. 56–65. Karlskoga: Karlskoga bergslags hembygdsförening.

Strandberg, Svante. 2008 (Rec.). Jan Agertz & Ådel Vestbö-Franzén. 2008. Visingsös bebyggelse och landskap i äldre lantmäterikartor och 1500-talshandlingar. Namn och bygd 96. 139–140.

Strandberg, Svante. 2007 (Rec.). Edvin Brännström. 2006. Äldre jakt- och fångstmetoder i en Norrbottenssocken. Namn och bygd 95. 118.

Strandberg, Svante. 2007 (Rec.). Albrecht Greule. 2007. Etymologische Studien zu geographischen Namen in Europa. Ausgewählte Beiträge 1998–2006 herausgegeben von Wolfgang Janka & Michael Prinz. Namn och bygd 95. 122–124.

Strandberg, Svante. 2008 (Rec.). Metta Magdalena Lillies dagbok 1737–1750. En västgötsk släktkrönika. Utgiven genom Jessica Eriksson. Namn och bygd 96. 166–168.

Strandberg, Svante. 2007 (Rec.). Ola-boka. Venneskrift til Ola Stemshaug etter eit år som 70-åring 20. januar 2007. Namn och bygd 95. 135–136.

Strandberg, Svante. 2008 (Rec.). Ortsnamenbuch des Landes Oberösterreich. 10. Die Ortsnamen des politischen Bezirkes Urfahr-Umgebung (Mittleres Mühlviertel). Von Karl Hohensinner & Peter Wiesinger unter Mitarbeit von Hermann Scheuringer & Michael Schefbäck. 2006. Namn och bygd 96. 176–177.

Strandberg, Svante. 2008 (Rec.). Gerhard Rasch. 2005. Antike geographische Namen nördlich der Alpen. Mit einem Beitrag von Hermann Reichert: »Germanien in der Sicht des Ptolemaios». Namn och bygd 96. 184–185.

Strandberg, Svante. 2007 (Rec.). Stockholm gatunamn. [Av] Nils-Gustaf Stahre, Per Anders Fogelström, Jonas Ferenius & Gunnar Lundqvist under medverkan av Börje Westlund, Lars Wikström, Göran Sidenbladh, Lars Cleve & Carl Magnus Rossell. Tredje utökade och reviderade upplagan, bearbetad av Staffan Nyström. 2005. Namn och bygd 95. 152.

Strandberg, Svante. 2007 (Rec.). Inge Særheim. 2007. Stadnamn i Rogaland. Namn och bygd 95. 156–157.

Strandberg, Svante. 2008 (Rec.). Jürgen Udolph & Sebastian Fitzek: Professor Udolphs Buch der Namen, Woher sie kommen. Was sie bedeuten. 4. Aufl. Namn och bygd 96. 204–207.

Strandberg, Svante. 2007 (Rec.). Wolf-Arim Frhr. v. Reitzenstein. 2006. Lexikon bayerischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz. Namn och bygd 95. 145–146.

Sundström, Agneta. 2008. Panka, Sokkofot, Hynda och Kunta. Användning av binamn i Arboga med rättsliga efterspel. [Panka, Sokkofot, Hynda and Kunta. The use of bynames in Arboga with judicial consequences.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 175–180. Uppsala: Uppsala universitet.

Sundström, Agneta. 2008. Rodskarl, Trynta och Spænneklo. Binamn i Arboga tänkebok ur namnsemantisk synvinkel. [Rodskarl, Trynta and Spænneklo. Bynames in the records of the town council of Arboga from a name-semantic point of view.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 433–442. Uppsala: NORNA-förlaget.

Swedell, Ulla. 2008. Minoritetsspråkens ställning i ortnamnsbruket i Sverige. [The position of minority-languages in Swedish place name use.] Språk i Norden 2008. Tema: Namn. 105–211.

Swedell, Ulla. 2008. Ortnamnens vittnesbörd om språkmöten i norra Norrland. [Place-name evidence for language contact in the northernmost part of Sweden.] Ulla Börestam[B2], Satu Gröndahl & Boglárka Straszer (red.), Revitalisera mera! En artikelsamling om den språkliga mångfalden i Norden tillägnad Leena Huss. (Uppsala multiethnic papers 50.) 197–207. Uppsala: Uppsala universitet.

Swedell, Ulla. 2008. Ortnamnsproblem i Gällivare. [Place-name problems in Gällivare.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 181–187. Uppsala: Uppsala universitet.

Swedell, Ulla. 2008 (Rec.). Kaija Mallat. 2007. Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. Namn och bygd 96. 161–165.

Swedell, Ulla. 2008 (Rec.). The Sámi and the Scandinavians. Aspects of 2000 years of contact. Herausgeber: Jurij Kusmenko. 2004. Namn och bygd 96. 187–190.

Swedell, Ulla. 2008 (Rec.). Suomalainen paikannimikirja. Päätoimittaja: Sirkka Paikkala. Toimitussihteeri: Eeva-Liisa Stenhammar. 2007. Namn och bygd 96. 202–204.

Torensjö, Annette C. 2008. Alderholmen eller Gävle strand – om tradition och förnyelse i namnsättning i Gävle kommun. [Alderholmen or Gävle strand – about tradition and renewal in the namingprocess in the municipality of Gävle.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 443–451. Uppsala: NORNA-förlaget.

Torensjö, Annette C. 2008. The National Land Survey of Sweden and the place-names law. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (red.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 404–410. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Torensjö, Annette C. 2008. Ortnamnen och kartan. [The place-names and the map.] Mats Halling (red.), Kartan i våra hjärtan. Kartografiska sällskapet 100 år 2008. 223–231. Gävle: Kartografiska sällskapet.

Torensjö, Annette C. 2008. Ortnamn och namnvård. [Place-names and place-name care.] Sinus 2008:4. 14.

Torensjö, Annette C. 2008, se även Nilsson, Leif, Staffan Nyström & Annette Torensjö.
Uspenskij, Fjodor. 2008. A brief survey of the anthroponymic situation in the Rurikid dynasty (10th to 16th centuries). Studia anthroponymica Scandinavica 26. 5–24.

Wahlberg, Mats. 2008. Personnamnen i samhället. Forskningsläget idag och viktiga framtida uppgifter. [Personal names in society. The current state of research and important areas for future works.] Studia anthroponymica Scandinavica 26. 89–110.

Wahlberg, Mats. 2008. Ortnamn och forntida teknik. [Place-names and prehistoric technology.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 89–102.

Wahlberg, Mats. 2008. Röster från forntiden? [Voices from pre-historic times?] Åbo underrättelser 2 april.

Wahlberg, Mats. 2008 (Rec.). Dictionnaire historique de l'anthroponymie roman. Patronymica Romanica (PatRom). Publié pour le collectif PatRom par Ana María Cano González, Jean
Germain & Dieter Kremer. 1:1. Introductions. Cahier des normes rédactionelles. Morphologie. Bibliographies. 2007. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 123–124.

Wahlberg, Mats. 2008 (Rec.). Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentrallandisch. Anlässlich der 65. Geburtstage von Rosa Kohlheim und Volker Kohlheim herausgegeben von Andrea Brendler & Silvio Brendler. Mit einem Geleitwort von Ernst Eichler. Studia anthroponymica Scandinavica 26. 127–128.

Wigers, Kjell. 2008. Ortnamn i västra Sverige. [Place-names in western Sweden.] Stockholm: Carlssons bokförlag.

Vikstrand, Per. 2008. Folketymologier. Om ortnamnens meningsskapande funktion. [Folk-etymologies. On the shaping of meaning through place-names.] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J.
Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. (NORNA-rapporter 84.) 461–468. Uppsala: NORNA-förlaget.

Vikstrand, Per. 2008. Names of places, provinces and people. Ulf Sporrong (red.), The Stockholm–Mälaren region. (National Atlas of Sweden.) 49–52. Stockholm: National Atlas of Sweden.

Vikstrand, Per. 2008. Namn på platser, landskap och människor. [Names of places, provinces and people.] Ulf Sporrong (red.), Stockholm – Mälarregionen. (Sveriges nationalatlas.) 49–52. Stockholm: Sveriges nationalatlas.

Vikstrand, Per. 2008. Äldre ortnamn i Össeby-Garns socken. [Older place-names in the parish of Össeby-Garn.] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 189–201. Uppsala: Uppsala universitet.

Vikstrand, Per. 2008 (Rec.). Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm 4.--7. maj 2006. Studia anthroponymic Scandinavica 26. 138–140.

Vikstrand, Per. 2008, se även Rundkvist, Martin & Per Vikstrand.

Wiktorsson, Per-Axel. 2007 (Rec.). Sveriges medeltida personnamn. Häfte 15. Ingeborgh–Iogærdh. 2006. Namn och bygd 95. 154–156.

Williams, Henrik. 2008. Gris men inte Svin? [Pig but not Swine?] Eva Brylla & Svante Strandberg (red.), Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. (Namn och samhälle 21.) 203–208. Uppsala: Uppsala universitet.

Williams, Henrik. 2007 (Rec.). Michael P. Barnes & R. I. Page. 2006. The Scandinavian runic inscriptions of Britain. Namn och bygd 95. 115–118.

Williams, Henrik. 2007 (Rec.). Runes and their secrets. Studies in runology. Edited by Marie Stoklund, Michael Lerche Nielsen, Bente Holmberg & Gillian Fellows-Jensen. Namn och bygd 95. 146–149.

Vogt, Susanne. 2008. Jep Tordsen Sparres gods i Gärds herred 1562. [Jep Tordsen Sparre’s landed estate in Gärds herred 1562.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 5–10.