Nordisk navnebibliografi 2011

Redigert av Birgit Eggert, Peder Gammeltoft, Leila Mattfolk, Paula Sjöblom, Anfinnur Johansen, Guðrún Kvaran, Ole-Jørgen Johannessen, Tom Schmidt og Per Vikstrand

1. Danmark

Albris, Sofie Laurine. 2011. When a place is not called a „home of the Gods‟. A preliminary examination of archaeology and place names in Boeslunde, Zealand, in the light of the Gudme/Gudhem workshop. Oliver Grimm & Alexandra Pesch (red.), The Gudme/Gudhem Phenomenon, papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, April 26th and 27th, 2010. (Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe 6.) 207–230. Neumünster: Wachholtz.

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2011. Det, vi går og hedder. [This is what weʼre called.] Blog på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/personnavne/det_vi_gaar_og_hedder/ (I 2011 med følgende indlæg: Islandske børn hedder Rakel og Jón; Tanker fra en amerikansk legeplads; Pludselig er der "Vi" alle vegne; Bynavne og forstadsnavne; Dit, mit eller hvert vores efternavn?)

Christensen, Lisbeth Eilersgaard & Bent Jørgensen (red.). 2011. Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. [Name-environments and society during the Iron Age and Viking Age. Proceedings from NORNA‟s 38th Symposium in Ryslinge, May 12th–15th 2009.] (NORNA-rapporter 86.) 350 s. Uppsala: NORNA-förlaget.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard. 2011. Afsøgning efter centralpladsrelevante navnemiljøer i Danmark – problemstillinger og perspektiver. [Looking for name-environments relevant for central places in Denmark – problems and perspectives.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 11–40. Uppsala: NORNA-förlaget.

Dobat, Andres Siegfried. 2011. Mapping social order. Place-names containing rink or karl and the development of political administration in 10th century South Scandinavia. Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 41–73. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit. 2011. Danske stednavne på -lund. Indledende studier. [Danish place-names in -lund. Prefatory remarks.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 75–115. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit. 2011. Personnavne, sønderjyske. [Personal names, South Jutish.] Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen & Lennart S. Madsen (red.), Sønderjylland A-Å. Aabenraa. 295.

Eggert, Birgit. 2011. Corydon. [The Danish surname Corydon.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/corydon/
English version: http://names.ku.dk/selectednames/corydon/

Eggert, Birgit. 2011. Tristan. [The boy‟s name Tristan.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/tristan/

Eggert, Birgit. 2011. Suleima. [The girl‟s name Suleima.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/suleima/

Eggert, Birgit. 2011. Common place name types på names.ku.dk: http://names.ku.dk/place-names/common_place-name_endings/

Eggert, Birgit. 2011. Vincent og Josephine: om royal påvirkning i navngivningen [Vincent and Josephine: on royal influence on naming.] Mål og Mæle nr. 1, 2011. 26–31.

Eggert, Birgit, 2011. Felix! [Felix!] Mål og Mæle nr. 3, 2011. 5.

Fellows-Jensen, Gillian. 2011. Light thrown by Scandinavian place-names on the Anglo-Saxon landscape. Nicholas J. Higham & Martin J. Ryan (eds.), Place-Names, Language and the Anglo-Saxon Landscape. (Publications of the Manchester Centre for Anglo-Saxon Studies, volume 10.) 69–83. Woodbridge: Boydell & Brewer.

Gammeltoft, Peder. 2011. Fra bog til bytes – om digitalisering af trykte stednavneværker. [From book to bytes – on digitisation of printed place-name volumes.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 205–212. Uppsala: NORNA-förlaget.

Gammeltoft, Peder. 2011. Stednavne. [Place-names, South Jutish.] Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen & Lennart S. Madsen (red.), Sønderjylland A-Å. 354–355. Aabenraa.

Hansen, Erik & Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det Danske Sprog 1–3. [A Grammar of the Danish language 1–3.][Om proprier s. 508–518 (bind 2).], København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Heltoft, Lars & Erik Hansen. 2011, se under Hansen, Erik.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2011. High Medieval Magnate Farms in North-West Sjælland, Denmark: Analyses of Magnate Farms in an East Danish Region, c. 1100–1400. Bjørn Poulsen & Søren Michael Sindbæk (eds.), Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia. (The Medieval Countryside, volume 9.) 187–194. Turnhout: Brepols Publishers.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2011. Andeby. [The fictional place-name Andeby (Duckburg).] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/andeby/

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2011. Johannes. [The boy‟s name Johannes.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/johannes/
English version: http://names.ku.dk/selectednames/johannes/

Jensen, Anette. 2011. Sjuskedorte, sladrersidse, somalene, svinemikkel og alle de andre. Sammensætninger med personnavn som andetled i danske ømål. [Sjuskedorte, sladrersidse,somalene, svinemikkel and that lot. Compounds with a personal name as second element in the Danish island dialects.] Torben Arboe & Inger Schoonderbeek Hansen (red.), Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk. Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen. 57–71. Aarhus Universtitet.

Jørgensen, Bent & Lisbeth Eilersgaard Christensen. 2011, se under Christensen, Lisbeth Eilersgaard.

Jørgensen, Bent. 2011. Navne og navnemiljøer omkring de danske Gudme‟r. [Names and name-environments in the neighbourhood of the Danish Gudme-place-names.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 177–197. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jørgensen, Bent. 2011. Names and naming environments relating to the Danish Gudme localities. Oliver Grimm & Alexandra Pesch (red.), The Gudme/Gudhem Phenomenon, papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, April 26th and 27th, 2010. (Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe 6.) 25–38. Neumünster: Wachholtz.

Jørgensen, Bent. 2011. Etymologi i dansk stednavneforskning. Nødigt men gerne. [Etymology in Danish name research. Reluctantly but willingly.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 49–60. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jørgensen, Bent. 2011 (Rec.). Skånes Ortnamn. Seria A. Bebyggelsenamn 15. Oxie härad och Malmö stad. Namn och bygd 98 (2010). 185–188.

Jørgensen, Bent. 2011. Julebæk. [The stream name Julebæk.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/julebaek/

Jørgensen, Bent. 2011. Femte Juni Plads. [The square name Femte Juni Plads.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/femte_juni_plads/

Jørgensen, Bent. 2011. Læn Dem ikke ud. [Danger! Do not lean out.] Sprog på banen. Modersmål-Selskabets årbog 2011. 49–58. København.

Knudsen, Bo Nissen. 2011. Copenhagen. [Copenhagen.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/copenhagen/
English version: http://names.ku.dk/selectednames/copenhagen/

Lerche Nielsen, Michael. 2011. Kongehuset og modenavne. [The royal family and fashionable first names.] Webpublikation på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/personnavne/kongehuset_og_modenavne/

Lerche Nielsen, Michael. 2011. Serie. [The girl‟s name Serie.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/serie/

Lerche Nielsen, Michael. 2011. Vincent. [The boy‟s name Vincent.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/vincent/

Lerche Nielsen, Michael. 2011. Felix – igen. [Felix – again.] Mål og Mæle nr. 2, 2011. 3–4. Olesen, Rikke Steenholt. 2010. Personal names in medieval runic inscriptions from Denmark. Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli & Bruno Porcelli (red.), I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Science Onomastiche. Pisa (Italia), 28 agosto – 4 settembre 2005, sezione IV. 331–344. Pisa.

Olesen, Rikke Steenholt. 2011. Kordilgade. [The street name Kordilgade.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/kordilgade/

Olesen, Rikke Steenholt. 2011. Asger. [The boy‟s name Asger.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/asger/
English version: http://names.ku.dk/selectednames/asger/

Peitersen, Nicolai. 2011. Ost og smør – ordenes etymologi og forekomst i engelske bynavne. [Cheese and butter – etymology and use in English town-names.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 165–180. Uppsala: NORNA-förlaget.

Pilgaard, Mette. 2011. Farrisskoven i det nordlige Sønderjylland – myte eller realitet? [Farrisskoven in Northern South Jutland – myth or reality?] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 199–224. Uppsala: NORNA-förlaget.

Rentenaar, Rob. 2011. Mikrotoponymie aus nordwestgermanischer Sicht. Einige Bemerkungen zur Definition und Terminologie. [Microtoponymy from a Northwest-Germanic point of view. Some remarks on the definition and the terminology.] Eckhard Meineke & Heinrich Tiefenbach (red.), Mikrotoponyme. Jenaer Symposion 1. und 2. Oktober 2009. 197–205. Heidelberg: Universtätsverlag Winter.

Rosing, Minik. 2011. Hvad betyder dit navn? Om det at hedde Minik. [What does your name mean? About being named Minik.] Weekendavisen 13. maj 2011, Kultur s. 3.

Sandst, Line. 2011. Stednavnets ontologi – stednavne som stilistiske figurer. [The Ontology of Place-Names – Place-Names as Tropes.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 93–103. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sonne, Lasse C. A. 2011. Teofore stednavne og kult. [Sacral place-names and pre-Christian cult.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 261–273. Uppsala: NORNA-förlaget.

2. Finland

Ainiala, Terhi. 2011. Laika, Haukku ja muut haukkujat. [Laika, Haukku and other names for dogs.] Hiidenkivi 2011/6. 23.

Ainiala, Terhi. 2011. Millaisena minänä verkossa? [On alter egos on the Internet.] Hiidenkivi 2011/3. 19.

Ainiala, Terhi. 2011 (Rec.). Nimenvalinta sosiaalisena tekona: Väitöstutkimus ruotsalaisvanhemmista nimien antajina. [Name choice as a social act: A doctoral thesis on Swedish parents as name givers.] Emilia Aldrin. 2011. Namnval som social handling: val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009. Virittäjä 2011/4. 621–625.

Ainiala, Terhi. 2011. Nimien kielellä. [Names in different languages.] Hiidenkivi 2011/1. 40. Ainiala, Terhi. 2011. Rakkauden puistossa. [In the park of love.] Hiidenkivi 2011/4. 9.

Ainiala, Terhi. 2011 (Rec.). Turun nimistöhistoriaa. [The history of names in Turku.] Sanna Kupila & Marita Söderstöm (red.). 2011. Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään. Agricolan kirja-arvostelut. Webbpublikation: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/

Ainiala, Terhi. 2011. Vai Tati tai Tsadi? [On slang names for Helsinki.] I: Stadin mestat: himasta gartsalle: näyttely Kaupungintalolla 26.1.–20.2.2011. 5. Helsinki: Stadin Slangi ry.

Ainiala, Terhi. 2011. Viitotut nimet. [Signed names.] Hiidenkivi 2011/2. 27. Ainiala, Terhi & Mia Halonen. 2011. Somalialaistaustaiset nuoret nimistönkäyttäjinä Itä-Helsingissä. [Place names used by young people of Somali background in Eastern Helsinki.] Virittäjä 2/2011. 193–220.

Ainiala, Terhi & Johanna Lehtonen. 2011. Slangia kadunnimiin? [Slang in street names?] Hiidenkivi. 18/5. 21.

Ainiala, Terhi & Jani Vuolteenaho (red.). 2011. Directions in Urban Place Name Research. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 23.) Webbpublikation: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk23/.

Blomqvist, Marianne. 2011. Våra fyrfota vänner har också namn. [Our four-footed friends have names too.] (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 190.) Helsingfors.

Blomqvist Marianne. 2011. De populäraste förnamnen år 2010. [The most popular first names given in 2010.] Universitetsalmanackan för skottåret 2012. 66–67. Helsingfors universitet & Ajasto.

Blomqvist, Marianne. 2011. Hopetossan och Signe, Kirre och Pontus. Om kattnamn i Svenskfinland. [On cat names in Swedish-speaking Finland.] Yliopiston nimipäiväalmanakka – universitetets namnsdagsalmanacka – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2012. 66–70. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://almanakka.helsinki.fi/nimipaivat/NimAll2012.pdf

Blomqvist Marianne. 2011. Hoppetossan och Strippe. Om kattnamn i Svenskfinland. [On cat names in Swedish-speaking Finland.] Universitetsalmanackan för skottåret 2012. 72–74. Helsingfors universitet & Ajasto.

Ekholm, Laura & Simo Muir. 2011. Isänmaasuhteen rakentaminen "kansallisten" nimien avulla. Helsingin juutalaisessa seurakunnassa tehdyt sukunimien vaihdot 1933–1944. [Building a fatherland relation with the help of “national” names. Name changes in the Jewish congregation of Helsinki 1933–1944.] Historiallinen aikakauskirja 109: 29–47.

Granqvist, Kimmo & Sirkka Paikkala. 2011. Kreikan paikannimet. [Geographical names in Greece.]. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Webbpublikation: http://kaino.kotus.fi/kreikanpaikannimet/.

Granqvist, Kimmo & Sirkka Paikkala. 2011. Kreikan paikannimet suomen kielessä. [Greek geographical names in Finnish.] Kielikello 2011/2: 21–23.

Heikkilä, Elina. 2011. Haetaan hyvää yritysnimeä. [Looking for a good company name.] S & A toimiston ammattilehti 2011/1. 70–71.

af Hällström-Reijonen, Charlotta. 2011. (Rec.) Kringelbagerskan Walborg Löppönen och andra namnfraser. [Kringelbagerskan Walborg Löppönen and other name phrases.] Minna Nakari. 2011. Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780-1930: Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet. Språkbruk 2011/3. 52.

Junnila, Hilkka. 2011. Keskusta-alueen nimistön muodostuminen vuosina 1830–1999. [The formation of names in central Turku during the period 1830–1999.] Sanna Kupila & Marita Söderström (red.). Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään. (Turun museokeskuksen julkaisuja 53.) 268–287. Turku: Turun museokeskus.

Junnila, Hilkka. 2011. Keskusta-alueen (I–IX) ja Sataman asemakaavallisten alueiden nimet vuosina 1830–1999. [Names in the central and harbour areas of the city plan of Turku, 1830–1999.] Sanna Kupila & Marita Söderström (red.). Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään. (Turun museokeskuksen julkaisuja 53.) 288–419. Turku: Turun museokeskus.

Kostet, Juhani & Sanna Kupila. 2011. Keskusta-alueen nimistöä keskiajalta vuoteen 1830. [Names in central Turku from the Middle Ages until 1830.] Sanna Kupila & Marita Söderström (red.). Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään. (Turun museokeskuksen julkaisuja 53.) 192–267. Turku: Turun museokeskus.

Kotilainen, Sofia. 2011. The genealogy of personal names. Towards a more productive method in historical onomastics. Scandinavian journal of history 36/1: 44–64.

Kotilainen, Sofia. 2011. 1700- ja 1800-luvulla syntyneen suomenkielisen väestön etunimien kirjoittamisesta. [On the orthography of first names among Finns born in the 18th and 19th centuries.] Sukutieto 2011/4. 4–7.

Kupila, Sanna & Marita Söderström (red.). 2011. Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään. [Streets and squares of Turku. The history of their names from the Middle Ages to the present day.] (Turun museokeskuksen julkaisuja 53.) Turku: Turun museokeskus. 436 sidor.

Laakso, Veikko. 2011. Katujennimittämistoimikunnasta nimistötoimikuntaan. [The history of name committees in Turku.] Sanna Kupila & Marita Söderström (red.). Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään. (Turun museokeskuksen julkaisuja 53.) 180–191. Turku: Turun museokeskus.

Maamies, Sari. 2011. ELY ja ELY-keskus. [On the orthography of names for some administrative units.] Kielikello 2011/4. 38.

Maamies, Sari. 2011. Miten taivutetaan nimeä Hetemaj? [On the inflection of the name Hetemaj.] Kielikello 2011/2. 39.

Maamies, Sari. 2011. Puolueiden nimet: iso vai pieni alkukirjain? [Are the names of the political parties capitalized?] Kielikello 2011/2. 4–6.

Maamies, Sari. 2011. Saarten nimien taivutus: Kaunissaaressa ja Caprilla. [On the inflection of the names of islands.] Kielikello 2011/2. 24–25.

Manni-Lindqvist, Tiina. 2011. Mikä ihmeen Tl. Lappi? [On the municipality name Tl. Lappi.] Kielikello 2011/1. 40.

Manni-Lindqvist, Tiina. 2011. Läänit kuntien nimissä. [On municipality names.] Kuukauden kielijutut, huhtikuu: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4215

Manni-Lindqvist, Tiina & Raija Miikkulainen. 2011. Karttanimistön tarkistus. [Checking the names on the map.] Heikki Rantatupa & Yrjö Teeriaho (red.) Peruskarttamme pitkä polku. 152–153. Helsinki: Maanmittaushallituksen topografit.

Martola, Nina, Sirkka Paikkala, Terhi Nikkanen, Sari Hartonen, Eeva-Kaisa Heikura, Harry Schulman & Matti Tikkanen. 2011. Namn och områden i väderraporter. [Names and territories in weather forecasts.] Språkbruk 2011/1. 46–49. Även publicerad på nätet: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=4221

Mattfolk, Leila & Paula Sjöblom. 2011. Nordisk namnforskning 2009. Finland. [Nordic name research 2009. Summary of Bibliography. Finland.] Namn och bygd 98 (2010). 122–128.

Mäkelä, Suvi. 2011. Jan-Erik ja Sarianna – yhdysnimien kirjoitustapa. [Jan-Erik and Sarianna. On the orthography of compound names.] Kielikello 2011/4. 21–23.

Nakari, Minna. 2011. Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780-1930: Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet. [Variation in women‟s name phrases in official documents in Helsinki 1780−1930. Socio-onomastic perspectives on power and identity.] (Nordica Helsingiensia 25.) Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Tillgänglig på nätet: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26311/variatio.pdf

Nummila, Kirsi-Maria. 2010. Katinhännästä katinhännille – eräästä periferiaan viittaavasta nimityksestä. [Katinhäntä as a common and as a proper noun.] Sananjalka 52. 132–147.

Paikkala, Sirkka. 2011. Asiaa areenoilta ja areenoista. [On the names of arenas.] Kielikello 2011/2. 26–27. Paikkala, Sirkka. 2011. Campaign for the cultural environment 2010, Finland. UNGEGN Twenty-sixth session Wien, 2–6 May 2011. Item 17: Geographical names and cultural heritage, WP 32. Tillgänglig på nätet: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP32_Cu...

Paikkala, Sirkka. 2011. Campaign for the cultural environment 2010, Finland. (Summary). UNGEGN Twenty-sixth session Wien, 2–6 May 2011. Item 17: Geographical names and cultural heritage, WP 32. Tillgänglig på nätet: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP32_Cu...

Paikkala, Sirkka. 2011. Miksi nimiä suomennetaan? [Why do we adapt names to Finnish?] Kuukauden kielijutut, marraskuu: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4398.

Paikkala, Sirkka. 2011. Mikä on Gro Harlem Brundtlandin sukunimi? [What is the surname of Gro Harlem Brundtland?] Kielikello 2011/3. 39.

Paikkala, Sirkka. 2011. Muutoksia maiden nimissä: Fidži ja Myanmar. [Changes in some country-names: Fidži [Fiji] and Myanmar.] Kielikello 2011/2. 38.

Paikkala, Sirkka. 2011. Practise, policies and trends of exonym use in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Caroline Burgess, Catherine Cheetham (red.), Trends in Exonym Use. Proceedings of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28–30 April 2010. Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research; vol. l. 163–169. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Paikkala, Sirkka. 2011. Fimea och Stroke Unit – om språken i myndighetsnamn. [Fimea and Stroke Unit – on the names of Finnish authorities.] Språkbruk 2011/1. 4-6.

Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen. 2011. Toponymic guidelines for map editors and other editors. Finland. Fourth, revised edition 2004; version 4.5. UNGENG. Tillgängligt på nätet: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=510.

Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen. 2011. Updating of Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors: Finland. (Summary). UNGEGN Twenty-sixth session Wien, 2–6 May 2011. Item 19: Toponymic guidelines for map editors and other editors. W.P. 31. Tillgängligt på nätet: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/26th-GEGN-Docs/WP%20papers/WP25 ToponymicGuidelines-Finland.pdf

Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen. 2011. YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän (UNGEGN) 26. kokous. [26th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names.] 2–6.5.2011. Webbpublikation tillgänglig på hemsidan för ortnamnsexpertgruppen UNGENG:s 26 möte den 2–6.5.2011 i Wien.

Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen. 2011. The Story of Place Names. Texts of sample posters from the exhibition on place names in Finland 2010. Working Paper No. 32, 26th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 2 - 6 May 2011, Vienna, Austria. 26 April 2011.

Paikkala, Sirkka & Sami Suviranta. 2011. Sama nimi kahdessa paikassa – ongelmia osoitteessa? [The same name in two places – problems with the address?] Kielikello 2011/2. 28–30.

Paikkala, Sirkka (huvudred.) & Elina Wihuri (red.). 2011. Sukunimien taivutus. [The inflection of family names in Finland.] Webbpublikation: http://kaino.kotus.fi/sukunimientaivutus/index.php.

Paunonen, Heikki & Terhi Ainiala. 2011. Mun mestat Stadissa – kirjoituskilpailu Helsingin kouluissa syksyllä 2010. [My places in Stadi ‟Helsinki‟ – a writing competition in schools in Helsinki in the autumn of 2010.] Virke 2. 24–26.

Perälä, Tauno. 2011. Miten Engelin asemakaavan kadut saivat nimensä? [How did the streets in Engel's city plan get their names?] Sanna Kupila & Marita Söderström (red.). Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään. (Turun museokeskuksen julkaisuja 53.) 152–161. Turku: Turun museokeskus.

Rahkonen, Pauli. 2011. Tampere – saamelainen koskiappellatiivi. [Tampere – a Saami appellative for a stream.] Virittäjä 2011/2. 252–256.

Rönnqvist, Sara. 2011. (Rec.) Namnresonemang och namnval. [Name discussions and name choices.] Emilia Aldrin. 2011. Namnval som social handling: val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009. Språkbruk 2011/3. 52–54.

Saarelma, Minna. 2011. African and European anthroponymic systems – similarities and differences. Onoma 44 (2009). 191–217.

Saarelma, Minna. 2011. Koirien nimipäiväkirja – Bella, Niksu vai Romeo? [A name-day book for dogs – Bella, Niksu, or Romeo?] 117 s. Minerva Kustannus Oy.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2011. Suosituimmat etunimet vuonna 2010. [The most popular first names in Finland in 2010.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2012 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2012 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2012, 50–55. Helsingfors universitet. < http://almanakka.helsinki.fi /nimipaivat> → Universitetets namnsdagsalmanacka → Namnsdagsalmanacka 2012.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2011. Suosituimmat etunimet vuonna 2010. [The most popular first names in Finland in 2010.] Yliopiston almanakka karkausvuodeksi 2012, 66–67. Helsingfors universitet.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2011. Koirien, kissojen ja hevosten nimipäiväkalenterien uudistus. [Revision of name-day calendars for dogs, cats and horses.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2012 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2012 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2012, 58–65. Helsingfors universitet. < http://almanakka.helsinki.fi /nimipaivat> → Universitetets namnsdagsalmanacka → Namnsdagsalmanacka 2012.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2011. Eläinten nimipäiväkalenterien uudistus. [Revision of name-day calendars for pet animals.] Yliopiston almanakka karkausvuodeksi 2012. 73–75. Helsingfors universitet.

Sjöblom, Paula. 2011. A cognitive approach to the semantics of proper nouns. Onoma 41 (2006). 63–82.

Sjöblom, Paula, Terhi Ainiala & Anu Reponen. 2011. Nimistöntutkijat kaikilta mantereilta kohtasivat Barcelonassa. [Onomasticians from all continents met in Barcelona.] Virittäjä 2011/4. 612–617.

The Story of a Place Name. 2011. Webbutställning baserad på utställningen Paikannimen tarina – Ortnamns berättelser, 2010. Engelsk version red. av Raija Miikkulainen och Sirkka Paikkala, översatt av Marja Heikkinen. 14 html-sidor, 58 jpg-bilder, 1 pdf. http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=3763

Uusitalo, Helinä. 2011. Paikan- ja henkilönnimet Nimiarkistossa. [Personal and geographical names in Nimiarkisto ‟the name archive‟.] Sukuvakka 2011/2. 16–17.

Uusitalo, Helinä. 2011. Elisabetin kaimat. [On variants of the name Elisabet.] Tiesitkö tämän? (20.6.2011) http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4326

Uusitalo, Helinä. 2011. Muotoja maastossa. [On names for formations in the ground.] Tiesitkö tämän? (19.12.2011) http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4426

Vuolab-Lohi, Kaarina. 2011. Saamenkieliset paikannimet Suomessa. [Saami geographical names in Finland.] Kielikello 2011/4. 18–20.

Wihuri, Elina. 2011. Alankomaiden Antillien tilalle uusia hallinnollisia alueita. [New administrative regions in place of Antilles in the Netherlands.] Kielikello 2011/2. 38.

Wihuri, Elina. 2011. Etelä-Sudan ja Libya. [South Sudan and Libya.] Kielikello 2011/4. 37.

Wihuri, Elina. 2011. Kajannin teos, Valannin työ. [On the inflection of family names.] Kielikello 2011/2. 41.

Wihuri, Elina. 2011. Muutoksia kuntien ja maakuntien nimissä 2011. [Changes in the names of municipalities and regions in 2011.] Kielikello 2011/1. 39.

Wihuri, Elina. 2011. Ramses ja Aristoteles. [Ramses and Aristoteles.] Kielikello 2011/2. 41.

Wihuri, Elina. 2011. Sukunimien taivutusluettelo verkossa. [A web directory on the inflection of family names.] Kielikello 2011/4. 24–25.

Wihuri, Elina. 2011. Yleisurheilua Daegussa – Etelä-Korean paikannimien ääntäminen. [Athletics in Daegu – the pronunciation of South Korean geographical names.] Kuukauden kielijutut, heinäkuu: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4332&l=fi&c=www

3. Færøerne

Johansen, Anfinnur. 2011. Norrøne navne – især personnavne - på Færøerne fra vikingetiden til i dag. [Norse names – especially personal names – in the Faroes from the Viking age to the present]. Gunnstein Akselberg & Edit Bugge (red.), Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. (Annales Societatis Scientiarum Faroensis. Supplementum 54.) 141–157. Tórshavn: Fróðskapur – Faroe University Press.

Johansen, Anfinnur. 2011. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2010. [The personal names statistics for the year 2010]. Erling Isholm (red.), Álmanakkin 2012. Tórshavn. 418–419.

Petersen, Hjalmar P. 2011. Hin føroyska navnabókin. Nøvn í Føroyum. [The Faroese register of names. Names in the Faroes]. Sandavágur.
Weyhe, Eivind. 2011. Mansnavnið Lagi í Føroyum. [The Male Forename Lagi in the Faroes]. Dorethe Bloch & Elin Súsanna Jacobsen (red.), Fróðskaparrit 59. 63–74.

4. Island

Fjöruskeljar. Afmælisrit til heiðurs Jónínu Hafsteinsdóttur sjötugri 29. mars 2011. [Shoreshells. To Jónína Hafsteinsdóttir on her 70th birthday March 29th 2011]. Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Svavar Sigmundsson (red.), 256 s. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Reykjavík 2011.

Guðrún Kvaran.2011. Nöfn Íslendinga. Ný útgáfa. [The Names of the Icelanders. New edition.] 662 s. Reykjavík: Forlagið.

Guðrún Kvaran. 2011. Nöfn og aftur nöfn. [Names and names again.] Nefnir. Vefrit Nafnfræðifélagsins, http://arnastofnun.is/page/arnastofnun nafn_nefnir.

Helgi Þorláksson. 2011. A Seat of a Settler? – A Centre of a Magnate Breiðabólstaðr and Reykholt. Svavar Sigmundsson (ed.), Viking Settlements and Viking Society. Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking Congress, Reykjavík and Reykholt, 16–23 August 2009. 209–224. Reykjavík: Hið íslenska fornleifafélag – University of Iceland Press.

Margrét Jónsdóttir. 2011. Bæjarnafnið Brúar, fleirtölumyndirnar brýr og brúr. [The farmname Brúar and the pluralforms brýr and brúr.] Orð og tunga. 123–144.

Svavar Sigmundsson. 2011. Navnemiljøer og ting på Island. Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (ed.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 245–259. Uppsala: NORNA-förlaget.

Svavar Sigmundsson. 2011. Örnefni. [Place-names.] Jóhannes B. Sigtryggsson (ed.), Handbók um íslensku. Hagnýtur leiðarvísir um íslenskt mál, málnotkun, stafsetningu og ritun. [A Practical manual of the Icelandic Language, Lanuage Use, Orthography and Writing.] 367–378. Reykjavík: JPV útgáfa.

Þóra Björk Hjartardóttir. 2011. Hvað á býlið að heita? [What shall the name of the farm be?] Nefnir. Vefrit Nafnfræðifélagsins, http://arnastofnun.is/page/arnastofnun nafn_nefnir.

5. Norge

Akselberg, Gunnstein. 2011. Nokre fellestrekk ved vestnordiske stadnamn. [Some common features of West-Nordic place-names.] Gunnstein Akselberg & Edit Bugge (red.), Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. (Annales Societatis Scientiarum Faroensis. Supplementum 54.) 159–179. Tórshavn: Fróðskapur – Faroe University Press.

Alhaug, Gulbrand. 2011. 10 001 navn. Norsk fornavnleksikon. [10 001 names. Norwegian dictionary of given names.] 482 s. Oslo: Cappelen Damm.

Bjorvand, Harald. 2011. Rot og røtter – etymologi og stedsnavn. [Etymologie und Ortsnamen.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-Rapporter 87.) 31–48. Uppsala: NORNA-förlaget.

Dybdahl, Audun. 2011. To omdiskuterte skipreider og skipreidenavn i Trøndelag. Hvor lang var Langaskipreiða og hva het Jþrottar skipreida egentlig? [Two disputed skipreider (regions for medieaval naval defence) and skipreide names in Trøndelag. How long was Langaskipreiða and what was really the name of Jþrottar skipreida?] Maal og Minne. 43–51.

Ellingsve, Eli. 2011. Tennevoll i Lavangen. Ett av flere navn med forleddet tenn(e)-. [Tennevoll in Lavangen. One of several place-names with the specific element tenn(e)-.] Nytt om namn 53. 43–48.

Harsson, Margit. 2011. Bygdenamnet Idd i Østfold. [The name Idd in the county of Østfold.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.). Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-Rapporter 87.) 193–204. Uppsala: NORNA-förlaget.

Harsson, Margit, se også Hoel, Kåre.

Haslum, Vidar. 2011. På sporene av en tapt språkkompetanse. Språklig rekonstruksjon i et onomastisk perspektiv. [On the tracks of a lost language competence. Linguistic reconstruction in an onomastic perspective.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-Rapporter 87.) 119–132. Uppsala: NORNA-förlaget.

Haslum, Vidar. 2011. Dobbe. Gnr. 76, Sannidal herred, Kragerø, Telemark. [256 stedsnavn.] Innsamlet og kartfestet av Torleif Dalen og Erik T. Saga. Utarbeidet av Vidar Haslum i samarbeid med Sannidal historielag. (Stedsnavn i Sannidal. En lokalhistorisk innsamling.). [The Dobbe farm, Kragerø, county of Telemark. Place-names collected and mapped by Torleif Dalen and Erik T. Saga. Presented by Vidar Haslum in co-operation with the local historical society of Sannidal.] 40 s.

Haslum, Vidar. 2011. Barland. Gnr. 77. Sannidal herred, Kragerø, Telemark. [183 stedsnavn.] Innsamlet og kartfestet av Torleif Dalen. Utarbeidet av Vidar Haslum i samarbeid med Sannidal historielag. (Stedsnavn i Sannidal. En lokalhistorisk innsamling.) [The Barland farm, Kragerø, county of Telemark. Place-names collected and mapped by Torleif Dalen. Presented by Vidar Haslum in co-operation with the local historical society of Sannidal.] 36 s.

Haslum, Vidar. 2011. Skarvang. Gnr 75 Bnr. 12. Sannidal herred, Kragerø, Telemark. [118 stedsnavn.] Innsamlet og kartfestet av Knut Asbjørn Skarvang. Utarbeidet av Vidar Haslum i samarbeid med Sannidal historielag. (Stedsnavn i Sannidal. En lokalhistorisk innsamling.) [The Skarvang farm, Kragerø, county of Telemark. Place-names collected and mapped by Knut Asbjørn Skarvang. Presented by Vidar Haslum in co-operation with the local historical society of Sannidal.] 16 s.

Haslum, Vidar. 2011. Noen bedre enn Kvarstein og Kvalbein? [Any name better than Kvarstein and Kvalbein?] Nytt om namn 53. 38–43.

Helleland, Botolv. 2011. Standardization of place-names in Norway in the light of the prevailing political climate. Nytt om namn 52. 29–33.

Helleland, Botolv. 2011. Stølsnamnet Røvil i Ullensvang. [Røvil, the name of a summer farm in Ullensvang.] Namn och bygd 98 (2010). 93–100.

Helleland, Botolv. 2011. Alte Namen für kleine Orten. Ein Beitrag zur Rekonstruktion verschwundener Wörter. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergangener Wörter aus alten Namen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.– 9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) 55–68. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Helleland, Botolv. 2011. Norske personnamn inn i det tredje milleniet. [Norwegian personal names into the third millenium.] Almanakkens historie. En jubileumsbok. 154–171. Oslo: Gyldendal.

Heide, Eldar. 2011. Bodø-namna. [The Bodø names.] Namn og nemne 28. 57–64.

Hoel, Kåre. 2011. Bustadnavn i Østfold. 10. Aremark. [Settlement names in Østfold. 10. (The municipality of ) Aremark.] Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo ved Margit Harsson. 365 s. Oslo: Novus forlag.

Johannessen, Ole-Jørgen & Bjørn Ringstad. 2011. Jernalder og samfunn på Nordvestlandet. [Iron Age and society in Møre Romsdal.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 117–176. Uppsala: NORNA-förlaget.

Johannesen, Ole-Jørgen. 2011. Olav og Anna. Innlånte navn og nordiske navn på 1500- og 1600-tallet. [Olav and Anna. Borrowed names and Nordic names in the 16th and 17th centuries.] Helge Sandøy & Ernst Håkon Jahr (red.), Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525–1814). (Minneskrift for Kjartan Ottosson.) 71–96. Oslo: Novus.

Johannessen, Ole-Jørgen & Tom Schmidt (red.). Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. [The position of etymology in name studies. Proceedings from NORNA‟s 39th symposium in Halden, May 11th – 13th 2010.] (NORNA-Rapporter 87.) 217 s. Uppsala: NORNA-förlaget.

Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord. [The given names Desiderius, Desideria and Diss in Sunnfjord.] Namn og nemne 28. 7–26.

Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. [The geography of given names in 1801: The county of Møre and Romsdal.] Namn og nemne 28. 27–56.

Kinn, Torodd. 2011. Isaline – eit sjeldsynt namn. Maal og Minne. 137–142.

Myrvoll, Klaus Johan. 2011. Skaldedikt som kjelda til etymologi og ljodleg vokster av norske namn. [Skaldenmetrik als Quelle zu Etymologie und Lautgeschichte norwegischer Namen.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-Rapporter 87.) 105–118. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nedrelid, Gudlaug. 2011. Nachnamengebrauch bei norwegischen Familien im Jahre 1801. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28. agosto – 4. septembre 2005. Bz 4. 263–273.

Ringstad, Bjørn, se Johannessen, Ole-Jørgen.

Schmidt, Tom. 2011. Jernalderens navnemiljø i Slidre i Valdres. [The Iron Age onomastic environment in Slidre, Valdres.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 225–244. Uppsala: NORNA-förlaget.

Schmidt, Tom. 2011. Navnegranskingens plass i Maal og Minne – og fagets stilling i dag. [The position of onomastics in the journal Maal og Minne – and the state of this field today.] Jon Gunnar Jørgensen & Lars S. Vikør (red.), Nordiskfaget – tradisjon og fornying.112–126. Oslo: Novus forlag.

Schmidt, Tom, se også Johannessen, Ole-Jørgen.

Stemshaug, Ola. 2010 [reelt trykt i 2011]. Lost appellatives in island names in central and northern Norway. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergangener Wörter aus alten Namen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. – 9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112). 105–115. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Stemshaug, Ola. 2011. Lø – gard, lagerplass og hamn. Med jamførande materiale om andre namn på stabel- og lastestader i Noreg. [Lø – farm, storage place and harbour.] Namn och bygd 98 (2010). 101–110.

Stemshaug, Ola. 2011. Nordheim og Nautan. [The place-names Nordheim and Nautan.] Namn og nemne 28. 77–90.

Stemshaug, Ola 2011. Havbrua. [The place-name Havbrua.] Årbok for Fosen 2011. 25–34.

Særheim, Inge. 2011. Ein gard på kvar hol. Om namnemiljø og sentralitet i eit sørvestnorsk jordbrukssamfunn i jernalderen. [A farm on every knoll. Name environment and centrality in a south-west Norwegian agrarian society in the Iron Age.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 301–314. Uppsala: NORNA-förlaget.

Særheim, Inge. 2011. Våre eldste stadnamn – viktige språkhistoriske kjelder. [Our oldest place-names – important sources to the history of our language.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-Rapporter 87.) 181–191. Uppsala: NORNA-förlaget.

Særheim, Inge. 2010 [reelt trykt i 2011]. Recontructing topographical appellatives from place-names. Some methodological challenges. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergangener Wörter aus alten Namen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.– 9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) 129–140. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Særheim, Inge. 2011. Stadnamna som språkhistoriske kjelder. I: Nokre kjelder som gjev opplysningar om sørvestlandske mål i eldre nynorsk tid. [Place-names as sources for history of language.] Helge Sandøy & Ernst Håkon Jahr (red.), Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525–1814). (Minneskrift for Kjartan Ottoson.) 108–123. Novus: Oslo.

Særheim, Inge. 2011. Hafrsfjord og nokre andre stadnamn kring fjorden på Nord-Jæren. [Hafrsfjord and other place-names from the Hafrsfjord area in northern Jæren.] Marianne Nitter (red.), Tverrfaglige perspektiver 2. (AmS-Varia 53.) 5–14. Stavanger: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Utne, Ivar. 2011. Hva er et navn? Tradisjoner – navnemoter – valg av fornavn og etternavn. 222 s. Oslo: Pax forlag A/S.
Wiggen, Geir. 2011. Anagrammatiske og bakvendte personnavn: Nye eksempler og drøftinger. [Anagrammatic and reversed personal names. New examples and discussions.] Namn og nemne 28. 65–76.

6. Sverige

Abrahamsson, Olle. 2012. Skall man få heta vad som helst? En namnlagsutredares dilemma. [Must any name be approved? The dilemma of a committee of inquiry on Sweden‟s personal names legislation]. Studia anthroponymica Scandinavica 29 (2011). 147–163.

Aldrin, Emilia. 2011. Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007 –2009. [Naming as a social act. Parents‟ choices of first names and discussions of first names in Göteborg 2007–2009.] (Namn och samhälle 24.) 297 s. Uppsala: Uppsala universitet.

Andersson, Thorsten. 2011. Etymologins ställning inom namnforskningen – en överblick. [Die Stellung der Etymologie innerhalb der Namenforschung – ein Überblick.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 9–29. Uppsala: NORNA-förlaget.

Andersson, Thorsten. 2011. Fanns det en medeltida Ölandslag? [Was there a mediaeval law-codex of Öland?] Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2010. 17–20.

Andersson, Thorsten. 2010 [verkligt tryckår 2011]. Rekonstruktion nichtproprialer Wörter aus Orts- und Personennamen. Möglichkeiten und Grenzen. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) 11–24. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Andersson, Thorsten. 2011. Skandinavische Familiennamengeographie: Westskandinavien. Rita Heuser, Damaris Nübling & Mirjam Schmuck (red.), Familiennamengeographie : Ergebnisse und Perspektiven europäischer Forschung. 1–12. Berlin: De Gruyter.

Brink, Stefan. 2011. Gudhem – the toponymic evidence (or rather challenge). Oliver Grimm & Alexandra Pesch (red.), The Gudme/Gudhem phenomenon. Papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSZ), Schleswig, April 26th and 27th, 2010. (Schriften des Archäologischen Landensmuseums. Ergänzungsreihe 6.) 15–23. Neumünster: Wacholtz.

Brylla, Eva. 2011. Scandinavian surname geography: East Scandinavia. Rita Heuser, Damaris Nübling & Mirjam Schmuck (red.), Familiennamengeographie : Ergebnisse und Perspektiven europäischer Forschung. 12–20. Berlin: De Gruyter.

Edlund, Lars-Erik. 2011. Mellan väst och öst. Det jämtländska språkområdet över tid ur ett nordiskt perspektiv. [Between west and east. The language-area of Jämtland over time from a Scandinavian perspective.] Olof Holm (red.), Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645. (konferenser 75). 43–90. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Elmevik, Lennart. 2011. Att våga eller inte våga – ett dilemma vid försök att tolka gamla ortnamn av dunkelt ursprung. [Wagen oder nicht wagen – ein Dilemma bei der Deutung alter Ortsnamen dunklen Ursprungs.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 61–76. Uppsala: NORNA-förlaget.

Elmevik, Lennart. 2010. [verkligt tryckår 2011]. Rekonstruktion von Wörtern aus Ortsnamen. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) 25–35. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2011. Härnäs och Kåvran. [The place-names Härnäs and Kåvran.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 153–163. Uppsala: NORNA-förlaget.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2011. Strövtåg bland bohuslänska kustnamn. [Rambling among coastal names in Bohuslän.] Bohuslän. Årsbok 2011. 55–78.

Fridell, Staffan. 2011. Kring namnet Tjust. [About the place-name Tjust.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 143–151. Uppsala: NORNA-förlaget.

Fridell, Staffan. 2011. Swedish-Norwegian lake names in -agen. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) 37–43. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Hagåsen, Lennart. 2011. Restrictions on alliteration and rhyme in contemporary Swedish personal names with an Old Germanic retrospect. Jonathan Roper. (red.), Alliteration in culture. 93–108. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Jackson, Peter. 2011. Antikleias klagan. Namnskick, gästfrihet och diktarspråk i det förkristna Europa. [The complains of Antikleia. Name-usage, hospitality and poetic language in Pre-Christian Europe.] Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2010. 69–80.

Jepson, Boel. 2011. English place-name elements relating to boundaries. 255 s. Lund: Lund University.

Karlsson, Hugo. 2011. Ortnamn och sägner från Marks härad. [Place-names and legends of the hundred of Mark] Skene: Marks hembygdskrets.

Kvillerud, Reinert. 2011. Vad betyder namnet Hamburgsund? [The place-name Hamburgsund, what does it mean?] Bohusarvet 2011:3. 22–24.

Källström, Magnus. 2010 [verkligt tryckår 2011]. Lost words in personal names in Viking Age runic inscriptions. Obvious problems and some possible solutions. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) 175–184. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Källström, Magnus. 2012. i Ett namnproblem hos Åsmund Kåresson: Runföljden k)anilf på den försvunna U 986 från Kungsgården, Gamla Uppsala. [A problematic name in a carving by Åsmund Kåresson. The runic sequence k)anilf on the lost rune stone U 986 from Kungsgården, Gamla Uppsala.] Studia anthroponymica Scandinavica 29. 5–20.

Larsson, Patrik. 2012. Till tolkningen av fili på runstenen U 674 jämte några tankar kring namn på mytologiska gestalter, fingerade och verkliga personer. [On the interpretation of fili on the rune-stone U 674 together with some thoughts on names of mythological beings, fictitious and actual persons.] Studia anthroponymica Scandinavica 29. 21–35.

Leibring, Katharina. 2012. Karin, Kirstin och Per Månssons svära – det tidiga 1600-talets kvinnonamn och namnfraser i Sverige. [Karin, Kirstin and Per Månssons svära („Per Månsson‟s mother-in-law‟) – early 17th-century women‟s names in Sweden.] Studia anthroponymica Scandinavica 29. 37–62.

Nyman, Eva. 2011. Mellannorrlands ortnamnsskick mellan väst och syd. [Place-names of central Norrland – between west and south.] Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2010. 21–41.

Nyman, Eva. 2010 [verkligt tryckår 2011]. Sekundäre Namenbildung oder Nachbenennung? Ein Problem bei der Beurteilung alter nordischer Ortsnamen. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) 79–94. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Nyström, Staffan. 2011. Etymologiprincipen som ledstjärna för ortnamnsvården? Fallen Toasjö och Stallösa. [The etymology principle as a lodestar in place-name standardization. The Toasjö and Stallösa cases.] Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2011. 19–33.

Nyström, Staffan. 2011. Urban namngivning – något om makt, metoder och mål. [Urban name-giving. Aspects of power, methods and goals.] Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2010. 43–58.

Peterson, Lena. 2010 [verkligt tryckår 2011]. Reconstructing lost words from old personal names – and the meaning of the place-name element -lev. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 185–193.

Peterson, Lena. 2011. Mansnamnet (ack.) nuka i U 768 och U 1165 – ett ortografiskt dilemma. Thi timit lof. Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag. Red.: Guus Kroonen, Erika Langbroek, Harry Perridon & Annelies Roeleveld. (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 67.) 45–56. Amsterdam: Editions Rodopi B.V.

Rundkvist, Martin. 2011. Mead-halls of the Eastern Geats. Elite settlements and political geography AD 375–1000 in Östergötland, Sweden. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Antikvariska serien 49.) Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Strandberg, Svante. 2011. Etymologins plats i hydronymisk forskning. Några aspekter. [A few remarks on the role of ethymology in hydronymic research.] Namn og Nemne 28. 91–102.

Strandberg, Svante. 2011. Järna och Marviken. Ortnamnsforskning och geologi. [Järna and Marviken. Place-name research and geology.] AnKnytningen 4/2011. 4.

Strandberg, Svante. 2011. Namn på allmänningsvatten i Äldre Västgötalagens bilagor. [Names on common-waters in the appendices of the older Västgöta law.] Per-Axel Wiktorsson (red.), Äldre Västgötalagen och dess bilagor i Cod. Holm. B 59. 1. (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 60.) 61–76. Skara: Föreningen för västgötalitteratur & Skara stiftshistoriska sällskap.

Strandberg, Svante. 2010 [verkligt tryckår 2011]. Problem bei hydronymischer Rekonstruktion. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 117–128.

Strandberg, Svante. 2011. Vara och Edsvära. Ett diskussionsinlägg om Var- i ortnamn. [Vara und Edsvära. Zur Diskussion über Var- in Ortsnamen.] Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.), Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (NORNA-rapporter 87.) 77–92. Uppsala: NORNA-förlaget.

Strid, Jan Paul. 2011. Ortnamn och kulturlandskap under den äldre järnåldern. [Place-names and cultural landscape in the late Iron Age.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 275–299. Uppsala: NORNA-förlaget.

Vikstrand, Per. 2011. Ortnamn och den äldre järnålderns högstatusmiljöer. [Place names and central places of the Early Iron Age.] Peter Bratt & Richard Grönwall (red.), Makt, kult och plats. Högstatusmiljöer under den äldre järnåldern. Kultplatser. Två seminarier arrangerade av Stockholms läns museum under 2009 och 2010. (Arkeologi i Stockholms län 5.) 24–38. Stockholm: Stockholms läns museum.

Vikstrand, Per. 2011. Ortnamnet Runsa. [The place-name Runsa.] Michael Olausson (red.), Runnhusa. Bosättningen på berget med de många husen. (Skrifter utg. från projektet Runsa borg, Ed socken, Uppland 1.) 40–45. Stockholm: Archaeologica.

Vikstrand, Per. 2011. Sakrala ortnamn – och centrala. Om den religiösa sfärens ställning i dimensionen centrum-periferi under förkristen tid. [Sacral place-names – and central ones.] Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. (NORNA-rapporter 86.) 315–346. Uppsala: NORNA-förlaget.

Vikstrand, Per. 2011. Ullevi och Götavi. [Ullevi and Götavi.] Peter Bratt & Richard Grönwall (red.), Makt, kult och plats. Högstatusmiljöer under den äldre järnåldern. Kultplatser. Två seminarier arrangerade av Stockholms läns museum under 2009 och 2010. (Arkeologi i Stockholms län 5.) 58–66. Stockholm: Stockholms läns museum.

Williams, Henrik. 2010 [verkligt tryckår 2011]. Personal names on rune stones as a source for the reconstruction of lost words. Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) 185–193. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Williams, Henrik. 2011. Det inledande personnamnet på en av runstenarna i Danderyds kyrka, U 129. [The prefatory personal name on one of the rune stones at the church of Danderyd in Sweden, U 129.] Thi timit lof. Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag. Red.: Guus Kroonen, Erika Langbroek, Harry Perridon & Annelies Roeleveld. (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 67.) 79–90. Amsterdam: Editions Rodopi B.V.