Nyhetsbrev 10, 23 oktober 2008

NORNAs nyhetsbrev nr. 10, 23. oktober 2008.

 

 

Danmark

 

Festskrift til Vibeke Dalberg

Vibeke Dalberg fyldte 70 år den 22. august 2008, og det har venner og kolleger fra Afdeling for Navneforskning ønsket at markere ved at udgive en samling af ti af hendes centrale artikler i engelsk oversættelse som en webpublikation med titlen: Name and Place. Ten essays on the dynamics of place-names. Festskriftet er redigeret og oversat af Gillian Fellows-Jensen, Peder Gammeltoft, Bent Jørgensen og Berit Sandnes, og det kan findes på Nordisk Forskningsinstituts hjemmeside: http://nfi.ku.dk/publikationer/nameandplace/ 

 

Arrangementer

Afdeling for Navneforsknings seminarrække består i efteråret 2008 af tre foredrag: 

  • 10. oktober: Prof., fil.dr. Staffan Nyström (Uppsala Universitet) ”Politik, pedagogik och pengar. Några personliga tankar om namnforskningens villkor”. 
  • 24. oktober: adjunkt, ph.d. Henrik Hovmark (Københavns Universitet) ”Udpegning af lokaliteter – nogle kognitive og socio-kulturelle faktorer”. 
  • 28. november: Dr., senior lecturer Jan Tent (Macquarie University, Australien) ”Naming Places on the ’Southland’: European place-naming practices from 1606 to 1803”. 

 

UNGEGN – Norden Division har afholdt møde i København d. 8.–9. oktober. I den forbindelse arrangerede Stednavneudvalget og Nordisk Forskningsinstitut den 7. oktober et eftermiddagssymposium med emnet Making minority languages visible.

 

NORNA-symposium på Fyn i 2009

Som tidligere annonceret afholdes NORNAs 38. symposium på Ryslinge Højskole på Fyn 12.–15. maj 2009. Emnet for symposiet er ”Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid”. I skrivende stund er der 31 tilmeldte deltagere, og heraf bidrager ca. halvdelen med foredrag. Man kan stadig tilmelde sig da fristen for den foreløbige tilmelding er udskudt til 1. december 2008. Følg med på symposiets hjemmeside: http://norna09.nfi.ku.dk/ 

 

Ansættelser på Afdeling for Navneforskning

D. 1. oktober blev Johnny G. G. Jakobsen ansat som forskningsassistent på Afdeling for Navneforskning. Siden sidste nyhedsbrev har Nordisk Forskningsinstitut desuden haft den glæde at opslå et 3-årigt professorat i navneforskning. Stillingen er under ansættelse, og forhåbentligt kan den nye professor afsløres i næste nyhedsbrev. 

 

Birgit Eggert 

 

Norge

 

Konferanser

Fra norsk side deltok Kaisa Rautio Helander, Botolv Helleland, Aud Kirsti Pedersen og Inge Særheim på ICOS konferansen i Ottawa, Canada i august; alle med innlegg. Kaisa Rautio Helander ble valgt inn i ICOS-styret.

 

Symposier

På UNGEGN – Nordic divisions møte i København 8.–9. oktober deltok fra norsk side: Johnny Andersen,  Nils Jørgen Gåsvik og Anne Svanevik, alle fra Kartverket, og dessuten Kaisa Rautio Helander, Botolv Helleland og Terje Larsen. De deltok også i symposiet Making minority languages visible på Afdeling for navneforskning ved Københavns Universitet 7. oktober.

 

Ny doktorgrad

29. august disputerte Åse Wetås på avhandlingen Kasusbortfall i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale for graden doctor artium ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Oslo.

 

Ole-Jørgen Johannessen

 

Sverige

 

ICOS

En grupp svenska namnforskare deltog i ICOS 23:e internationella namnforskarkongress i Toronto 17–22 augusti, varav flertalet med föredrag och några även som ordförande för olika sessioner. Kongressens tema var Names in contact: names in a multi-lingual, multi-cultural, multi-ethnic world och den gick av stapeln på Keele Campus, York University, beläget i de norra delarna av Torontos vidsträckta stadslandskap. Vid det avslutande ICOS-mötet valdes Katharina Leibring till skattmästare för ICOS. Ny ordförande blev Sheila Embleton, Kanada. Två kandidaturer fanns för att arrangera nästa ICOS-kongress: Glasgow, Skottland, och Barcelona, Spanien. Frågan fick avgöras med omröstning som med knapp marginal vanns av Barcelona.

 

Symposier

Den 16–17 oktober anordnades i Stockholm ett symposium om det pågående arbetet med en nationalutgåva av de äldre geometriska jordeböckerna, dvs. de äldsta svenska lantmäterikartorna från 1600-talets första hälft. Syftet var att inspirera till forskning i detta även internationellt sett unika källmaterial. Kartorna innehåller en stort mängd ort- och personnamn och den onomastiska forskningspotentialen lyftes fram i en presentation av undertecknad. 

 

Ny litteratur

I serien Skånes ortnamn har Claes Ringdahl publicerat del A 22 som täcker Västra Göinge härad med Hässleholms stad. Serien ges ut av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, en del av Institutet för språk och folkminnen.

 

Per Vikstrand