Nyman Eva

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet
E-post: 
eva.nyman[at]miun.se
Övrig information: 

- Nordiska ortnamn på -und

- Nordiska ortnamn avledda med -s-suffix

- Bibliografi över suffixavledda ortnamn i Norden