Paikkala Sirkka

Land: 
Finland
Institution: 
Institutet för de inhemska språken
E-post: 
sirkka.paikkala@kotus.fi
Övrig information: 

adress:

Institutet för de inhemska språken

Hagnäskajen 6

FI-00530 Helsingfors

- släktnamn i Finland
- personnamnsterminologi
- namnvård och gatunamnsplanering
- exonymer

- finskt ortnamnslexikon (Suomalainen paikannimikirja)