Pihl Elin

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen
E-post: 
elincpihl[a]gmail.com
Övrig information: 

 

- Ägonamn
- Företagsnamn
- Teorier kring onomastikon