Prof. em. Bent Jørgensen: Danske sø- og ånavne – et supplement

Foredrag i Afdeling for Navneforsknings seminarrække.

Tid: Kl. 14.15-16.00.

Sted: Lokale 27.4.04 (Tårnværelset, Afd. for Navneforskning)

 

 

Danske sø- og ånavne – et supplement

Den største enkeltmandspræstation inden for dansk navneforskning er uden sammenligning korpusværket Danske sø- og ånavne i otte bind, udgivet 1968-1996 af John Kousgård Sørensen. Dets høje perfektionsgrad kan bl.a. aflæses af den omstændighed, at tilføjelsesdelen i bind 8 fordeler sig meget jævnt over hele alfabetet – materialeudvælgelsen til hele værket var på plads allerede inden bind 1 udkom.

At der både i Kousgårds egen tid og i tiden derefter er dukket supplerende materiale op, kan ikke undre nogen, og allerede i bind 8 hilser Kousgård det velkomment, at der i udgivelsens løb naturligvis og heldigvis er udgivet en del kilder og litteratur med betydning for Danske sø- og ånavne. Gennem årene frem til nutiden har jeg, når lejlighed gaves, lagt en seddel med supplerende oplysninger i en kassette. Det er dette supplerende materiale, der sammen med andre iagttagelser i storværket DSÅ er emnet for mit oplæg.

 

Datum: 
fredag, mars 4, 2016