Protokoll 79, 8 maj 2004, Utstein

N O R N A
Örnefnastofnun Íslands
Lyngási 7
IS-210 Garðabær
tel. (+354) 530 22 52
fax (+354) 530 22 01
http://www.ornefni.is
Mødereferat 79

Møde i NORNA-komitéen lørdag den 8. maj 2004, kl. 8.30 i Utstein kloster, Rogaland, Norge.

Til stede: Peder Gammeltoft (Danmark), Anfinnur Johansen (Færøerne), Gudlaug Nedrelid og Tom Schmidt (Norge), Per Vikstrand (Sverige), og Svavar Sigmundsson samt Rúna K. Tetzschner, referent (Island).

Dagsorden

1. Mødet åbnes. Svavar Sigmundsson bød velkommen og dagsordenen blev vedtaget.

2. Godkendelse af mødereferat 78.

3. Publikationer:
a. Rapport fra NORNAs 31. symposium: Nordiske torp-navne. Rapport fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund, 25.­28. april 2002. (NORNA-rapporter 76.) Uppsala: NORNA-förlaget. Svavar Sigmundsson meddelte at denne NORNA-rapport er kommet ud. Tom Schmidt stillede spørgsmål om muligheden af fastere redaktørregler ved redaktionen af NORNA-rapporter hvilket Peder Gammeltoft til fulde tilsluttede sig. Det blev drøftet i hvilken grad redaktøren bør være styrende, f x opfordre forfatterne til at ændre på texten. Komitéen besluttede at sætte generelle regler om redaktionen.

b. Rapport fra NORNAs 32. symposium: Cultural Contacts in the North Atlantic Region. Rapport fra NORNAs 32. symposium i Lerwick, Shetland, 4.-8. april 2003. Peder Gammeltoft meddelte at han har været til møde med de andre redaktører, som har modtaget næsten alle manuskripterne. Han regner med at rapporten kan komme ud i 2005.

c. Rapport fra Den 13. nordiske navneforskerkongres, 15-18 august 2003, Tällberg, Sverige. Per Vikstrand meddelte at alle artikler er indkommet. Staffan Nyström er ved at søge veje til at finansere publikationen af rapporten og det afhænger først og fremmest af det hvornår den kommer ud.

4. Symposier:
a. NORNAs 33. symposium: Busetnadsnamn på -staðir, 7-9 maj 2004, Utstein kloster, Rogaland, Norge.
 Muligheder for publikation af symposiets bidrag blev drøftet. Komitéen ville gerne se det som en NORNA-rapport men det kan nok ikke lade sig gøre denne gang. Arrangørerne har fået tilbud om publikation i serien Tidvise Skrifter, udgivet af Høgskolen i Stavanger.

b. NORNAs 34. symposium: Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen, 10.-12. september 2004, Dømmesmoen ved Grimstad, Aust-Agder, Norge.Gudlaug Nedrelid og Tom Schmidt meddelte at 25 deltagere har meldt sig til, deraf er der mindst 14 med foredrag og flere kan stille op hvis nødvendigt. Der er deltagere fra alle de nordiske lande, undtagen Grønland. De sammendragne foredrag skal sendes til Tom Schmidt senest den 1. juni. Gudlaug Nedrelid meddelte at de forventede at få kr. 8.000.- (danske) i støtte fra Nordplus, samt 10.000,- (svenske) fra Clara Lachmanns fond.

c. Fremtidige symposier. Et symposium i Göteborg maj 2005 er blevet udsat. Svavar Sigmundsson foreslog derfor et symposium på Færøerne i stedet, hvilket Anfinnur Johansen gav sit samtykke til. Temaet på et eventuelt symposium blev drøftet og der kom to forslag: 1. Kolonisationsnavne i vest og øst. 2. Literære navne. Da der samme år skal holdes symposium i Pisa og rejserne til disse to steder bliver dyre for mulige deltagere kom komitéen frem til at der imidlertid ikke afholdes symposium i 2005.

5. Litteraturkrøniken. Man havde tidligere besluttet at Litteraturkrøniken 2003 skulle være 24 sider men den blev 25 sider. Komitéen diskuterede videre publicering af krøniken i Namn och bygd. Det blev besluttet fortsat at publicere den der men i en endnu mere forkortet form i fremtiden.

6. NORNAs hjemmeside. 
a. Domænenavn.
 Per Vikstrand påpegede vigtigheden af at følge grundigt med regningerne for domænenavnet da der er mange forskellige firmaer på markedet og det hænder at regningerne er forkerte. Prisen er kr. 500.- (danske) om året. Komitéen drøftede sagen og besluttede at fortsætte med registreringen i Danmark.

b. Nyhedsbrev. Svavar Sigmundsson fremlagde et Nyhedsbrev med bidrag fra Danmark, Finland og Norge. Sveriges bidrag er undervejs. Komitéen bestemte at publicere NORNAs nyhedsbrev på hjemmesiden to gange om året. Alle landene behøver ikke nødvendigvis at sende bidrag hver gang, det kommer an på hvor mange nyheder der er.

c. Navnebibliografien 2003. Rúna K. Tetzschner fremlagde NORNAs samlede bibliografi for året 2003. Formen blev vedtaget af komitéen, og Per Vikstrand sætter den op på hjemmesiden på pdf-fil.

6. NORNA-stipendiet 2004. Komitéen besluttede at udlyse et stipendium, kr. 3000,- (svenske) ligesom sidste år. Hvert komitémedlem for sig sender et opslag ud i sit land. Ansøgningerne skal sendes til Örnefnastofnun Íslands og være inde senest den 10. juni.

7. NONELex. På sidste NORNA-møde bestemte komitéen at genoplive NONELex men der er ikke blevet gjort noget siden sidst.

8. Eventuelt. 
a. På sidste møde blev det også besluttet at komitéen skulle diskutere næste gang hvordan man kunne gøre NORNAs arbejde mere synligt internationelt. Det vil man nu gøre i forbindelse med konferencen i Pisa 2005.

b. Svavar meddelte at Rúna K. Tetzschner desværre ikke kan fortsætte som sekretær. Efter hans forslag blev Guðrún Bjarkadóttir valgt i hendes sted. Rúna blev takket for hendes store indsats ved udarbejdelsen af NORNA-bibliografien og litteraturkrøniken 2003.

c. Det blev bestemt at holde komitéens næste møde i forbindelse med symposiet i Dømmesmoen 10.-12. september 2004.

Mødet blev hævet kl. 10:00.

Stavanger den 8. maj 2004