Quak Arend

Land: 
Annat
Institution: 
em. prof. för forngermanska språk vid universiteten i Leiden och Amsterdam
E-post: 
j.g.quak@online.nl
Övrig information: 

adress:
Ina Dammanstraat 1
1507 PG Zaandam
Nederländerna

forskningsintressen:
fornnederlandska ortnamn och forngermanska personnamn framfor allt
i runinskrifter