Stille Per

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutionen för humaniora, Växjö universitet
E-post: 
per.stille[at]hum.vxu.se
Övrig information: 

- Runsvenska personnamn
- Tidigt binamns- och släktnamnsbruk