Svensson Ola

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
E-post: 
ola.svensson[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

- Skånska naturnamn