Uppsala: Henrik Williams: Två ortnamnsproblem i runstensinskrifter (Ög 104 och U 616).

Runråd 74. 

Tid: 16:15–18:00.

Lokal: 16-2040 (Lilla seminarierummet)

Datum: 
torsdag, april 28, 2016