Välkomna till symposiet Språket på landsbygden. Torsdagen den 28 april, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språket på landsbygden ur olika infallsvinklar.

Preliminärt program

 

9.00               Introduktion

 

9.15-10.10     Margareta Svahn, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

 Intraindividuell variation i tid och tur.

 

10.10-10.30   Kaffe och tilltugg

 

10.30-11.25   Viktoria Bengtsdotter Katz, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap – förändringar i landskapets språkliga dimension i samband med förändringar av odlingslandskapet.

 

11.30-12.25   Sonja Entzenberg, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. När landsbygdens döttrar övergick till att bruka släktnamn.

 

12.30-13.30   Lunch

 

13.45-14.40   Lena Ekberg & Jan-Ola Östman, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms Universitet respektive Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. Integration på närpesiska – språkbruk och språkkontakt på landsbygden i Svenskfinland.

 

14.45-15.30   Mathias Strandberg, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg. Skånes nya dialektgeografi.

 

15.30-15.45   Bensträckare med kaffe och kaka

 

15.45-16.40   Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Vad Ojs-Thorsten och alla de andra berättar. Reflektioner från fyra decennier av dialektal uppteckningsverksamhet.

 

16.45-17.00   Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för dem som vill

 

 

Deltagande i symposiet kostar 350:- + moms (lunch och fika ingår) och anmälan görs via e-post senast den 1/4 till jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se (ange önskemål om specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur). Antalet platser är begränsat då vi håller till i våra lokaler på Vallgatan 22 i Göteborg.

 

 

Välkomna!

 

Maria Löfdahl    Jenny Nilsson    Erik Petzell    Lena Wenner