Wahlberg Mats

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
Mats.Wahlberg[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

- ortnamn 

-uppländska ortnamn 

-ortnamn i Uppsala 

-skogsfinska ortnamn 

-finnmarkernas ortnamn 

-urbana namn -gatunamn -

-soldatnamn