Wahlberg Mats

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
Mats.Wahlberg[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 
  • uppländska ortnamn 
  • ortnamn i Uppsala
  • urbana ortnamn
  • finnmarkernas ortnamn 
  • soldatnamn