Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
øgenavn danska [tilføjett navn med negativt betydningsindhold] öknamn Eva Villarsen Meldgaard, , Tilnavne blandt skolebørn.
øgenavn danska [individuelt tilnavn af negativ karakter] öknamn Arne Espegaard, , Lidt om navneskikke – især blandt vendelboer.
øgenavn danska [tilnavn af negativ karakter] öknamn Bent Jørgensen, , Danskernes navne.
øgenavn danska [tilnavn af negativ karakter] öknamn Bent Jørgensen, , Danskernes navne.
øgenavneskik danska [en bestemt måde man traditionelt har dannet øgenavne på] öknamnsskick Svend Novrup, , Øgenavne i Kerteminde - ikke kun folkevid.

Sidor