Binamn i Arboga stads tänkebok

Författare/redaktör: 
Agneta Sundström
Information: 

Arboga stads tänkebok (ATb) är en av de viktigaste fornsvenska källorna inom personnamnsforskningen. Den innehåller rådhusrättens protokoll men även andra handlingar. Författaren undersöker personbinamn som uppträder i ATb mellan 1450 och 1500 och materialet analyseras morfologiskt och semantiskt. Binamnen inordnas i olika semantiska grupper bestämda efter namngivningsgrunden t.ex. utifrån en persons härstamning och släktskap eller personens yrke, sysselsättning eller sociala ställning. Boken innehåller också en diskussion av namnmaterialet ur olika aspekter som inte lätt kunnat infogas i den morfologiska eller semantiska undersökningen.

Publiceringsår: 
2015
Beställ: 
Uppsala universitet, Seminariet för nordisk namnforskning, Box 135, 751 04 Uppsala