Bedömningsformulär för fackgranskning

  • Posted on: 17 September 2020
  • By: Väinö Syrjälä

Denna formulär kan användas av redaktionen vid fackgranskning av artiklar för NORNA-rapporter.
Formulären finns även tillgänglig i en engelsk och en nordsamisk översättning, kontakta förlagsansvarig vid behov.

Ladda ner: