Länkar

Om du har idéer om webbplatser och andra länkar som borde finnas i denna förteckning, kontakta sekreteraren, sekretariatet@norna.org.

danska länkar

Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Udforsker og udgiver danske sted- og personnavne, og instituttet rådgiver ministerier, kommuner og private mht. retskrivning, navnevalg og andet som vedrører korrekt og hensigtsmæssig brug af sted- og personnavne.
http://nfi.ku.dk/om_instituttet/navneforskning/

navn.ku.dk

Afdeling for Navneforskning står bag navn.ku.dk. Dette site er rettet mod alle med interesse for navne, og sitet indeholder en række basisinformationer om sted- og personnavneforskning. En særlig feature er Månedens navn, som medarbejdere på afdelingen skiftes til at skrive.

finländska länkar

Institutet för de inhemska språken
Bedriver språkvård och forskning i svenska och finska och koordinerar verksamheten vid språknämnderna för samiska, romani och de finländska teckenspråken. Till Språkinstitutets verksamhet hör språkvård, namnvård och ordboksarbete samt forskning som stöder detta arbete. Vid institutet finns även språkliga arkiv och samlingar.
http://www.sprakinstitutet.fi

Språkarkivet, Svenska litteratursällskapet i Finland
Språkarkivet är en central institution inom finlandssvensk språkforskning med särskild inriktning på dialekter, sociolekter och namn. Arkivet samlar in, bevarar och publicerar material om språkliga variationer bland finlandssvenskarna i olika miljöer. Insamlingen bedrivs genom intervjuer och frågelistor.
www.sls.fi

isländska länkar

Namnavdelningen, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðom

Innehåller bl.a. en sökbar one-line-bibliografi över isländsk namnlitteratur och nättidskriften Nefnir.
http://www.arnastofnun.is

norska länkar

Enhet for digital dokumentasjon, Universitetet i Oslo
Här hittar man bl.a. Stadnamnarkivet med sökbart material från Seksjon for namnegranskings samlingar, samt Ortnamnsarkivets i Uppsala etymologiregister.
http://www.edd.uio.no

Ivar Utnes sida om personnamn
http://www.hf.uib.no/Nordisk/navn/default.html

Navnegransking, Universitetet i Oslo
En forskergruppe ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/forskergrupper/namn/

Norsk namnelag
Norsk namnelag (NNL) har till føremål å vekkje intresse for og styrkje kjennskapen til namn, namnevitskap og namnevern.
http://www.norsknamnelag.no

Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylkesarkivet
Tre olika databaser om ortnamn, bl.a. Norske Gaardnavne för Sogn og Fjordane.
http://fylkesarkiv.no

svenska länkar

Institutet för språk och folkminnen

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
DAGs huvudsakliga uppgift är att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, namn och folkminnen som t.ex. folkliga traditioner, visor, seder och bruk. DAG är remissinstans i ärenden som gäller ortnamn i Göteborgs och Bohus län.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)
DAL samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland och Blekinge samt på Öland. DAL är remissinstans i ärenden som gäller skånska ortnamn.

Namnarkivet i Uppsala
Arbetar bl.a. med projekten Sveriges medeltida personnamn (SMP) och Sveriges ortnamn (SO).

Digitala material:

Sveriges medeltida personnamn

Ortnamnsregistret

Skånsk ortnamnsdatabas

Lexikon över urnordiska personnamn

Lantmäteriet
Fastställer ortnamn i fastighetsregistret, kartor och databaser, ger råd och stöd till myndigheter och privatpersoner, förvaltar och utvecklar Ortnamnsregistret och är remissinstans vid regeringens och andra myndigheters namnbeslut.

Namnvårdsgruppen
Ett rådgivande organ när det gäller frågor som rör svensk namnvård i allmänhet och geografiska namn i synnerhet.

The Scottish Place-Name Society

The Society, launched in February 1996, exists for the support of all aspects of toponymic studies in Scotland and in particular the work of the Scottish Place-Name Database at the University of St. Andrews and the University of Edinburgh.
www.spns.org.uk