NORNA:s digitala föreläsningsserie fortsätter den 20 mars 2024

Alla intresserade hälsas välkomna till ett föredrag inom NORNA:s digitala föreläsningsserie. Line Grønstad kommer att hålla ett föredrag med rubriken: "Flott regel" - Om korleis regelen som favoriserer mora sitt etternamn på nyfødde barn kom til i Noreg.

Föredraget kommer att vara på norska och äger rum på Zoom den 20/ 3 kl. 15-16 (skandinavisk tid).

Digital NORNA-föreläsning med Emily Lethbridge

Inom ramen för NORNA:s öppna digitala föreläsningsserie kommer Emily Lethbridge, associate research professor at the Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Reykjavík, att hålla föredrag den 26/4 kl. 15.00-16.00 (svensk tid) med titeln: Place-names and emotional landscapes in medieval Icelandic narratives (se även abstrakt nedan). Emily kommer att tala engelska under föredraget. Studenter, kolleger och andra intresserade är välkomna att delta via zoomlänken, som alltså kan spridas vidare, nedan:

Utlysta medel för yngre forskare

  • Posted on: 13 March 2023
  • By: Anonymous (ej verifierad)

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser maximalt fem stipendier ur Lars Hellbergs fond ”till unga forskare i nordiska språk som arbetar tvärvetenskapligt”, som det heter i fondens stadgar. Det rör sig om projekt på maximalt 12 månader. Sista ansökningsdag: 31 mars 2023.

Läs mer: https://gustavadolfsakademien.se/aktuella-utlysningar

Bogudgivelse og seminar

  • Posted on: 12 January 2023
  • By: Birgit Eggert

På Arkiv for Navneforskning har vi fornøjelsen af at kunne annoncere endnu en bogudgivelse. I anledning af hundredåret for udgivelsen af bind 1 i serien Danmarks Stednavne med bindtitlen ”Samsøs Stednavne”, fejrer vi dette med jubilæumsbogen Danmarks Stednavne 100 år. Bogen indeholder 12 artikler, hvoraf nogle omhandler navneforhold på Samsø (såvel stednavne som personnavne), mens andre forholder sig til forskellige vinkler af værket Danmarks Stednavne som helhed. Alle artiklerne er skrevet af forskere, som på den ene eller anden måde har arbejdet nært med Danmarks Stednavne.

To nye bøger om danske stednavne

  • Posted on: 22 December 2022
  • By: Birgit Eggert

Ved Arkiv for Navneforskning er der i slutningen af 2022 udkommet to nye stednavnebøger. Den ene er bind 27 i serien Danmarks Stednavne: Læsøs Stednavne ved Birgit Eggert. Den anden er et supplementsbind til serien Danske sø- og ånavne: DSÅ Plus – Supplement til Danske sø- og ånavne ved Bent Jørgensen.

Læs mere her: https://navn.ku.dk/nyt-om-navne/nyt-liv-i-to-gamle-stednavneserier/

NORNA-symposium Namn och konflikter

Inbjudan (Första utskicket, oktober 2022)
NORNA-symposium Namn och konflikter 14–16 november 2023
Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter. Det arrangeras gemensamt av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Sidor