Välkomna till symposiet Språkkontakt av tredje graden

Välkomna till symposiet Språkkontakt av tredje graden

Torsdagen den 12 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språkkontakt ur olika infallsvinklar.

Preliminärt program

9.00 Introduktion

9.15-10.15 Henrik Rosenkvist, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Innovation eller språkkontakt? Några älvdalska språkdrag i historisk belysning.

10.15-10.45 Visning av arkivsamlingarna/kaffe och kaka

Symposiet Språkkontakt av tredje graden

Välkomna till symposiet Språkkontakt av tredje graden

Torsdagen den 12 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språkkontakt ur olika infallsvinklar.

Preliminärt program

9.00 Introduktion

9.15-10.15 Henrik Rosenkvist, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Innovation eller språkkontakt? Några älvdalska språkdrag i historisk belysning.

10.15-10.45 Visning av arkivsamlingarna/kaffe och kaka

Navne og skel - Skellet mellem navne

Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Bind 1 og 2. Redigeret af Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (Names and borders –The border between names. Proceedings from The 15th Nordic Name Research Congress in Askov, June 2015. Vol. 1 and 2. Edited by Birgit Eggert, Rikke S. Olesen in collaboration with Bent Jørgensen). NORNA-rapporter 91. 275 + 267 pp. Uppsala 2015. ISBN 978-91-7276-090-5 (vol. 1) and 978-91-7276-091-2 (vol. 2).

Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn

I avhandlingen Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn ger Ulf Lundström tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodar och fiskelägen i detta område i Skellefteå kommuns södra del.

Här får vi till exempel veta betydelsen av Kräkånger, Istermyrliden, Lossmen, Jäppnästjärnliden och ett stort antal ytterligare namn. För första gången finns ortnamnen i detta område samlade och tolkade i ett enda verk som gör att Övre Norrlands historia kan beskrivas mer detaljerat.

Sidor